Falun Dafa Minghui.org

Promatranje vezanosti iz drugog kuta

(Minghui.org)

U procesu kultiviranja, otkrila sam da je svaka moja vezanost demon. On koristi moje ljudsko srce i karmu, i manipulira sa mnom da učinim nešto pogrešno.

Na primjer, dok sam se vozila autobusom prepoznala sam vozača, jer je bio prijatelj mog brata. Kad sam ušla u autobus, osjetila sam požudu kako mi se uvlači u um. Nisam imala vremena odbaciti ju. Tada mi je vozač rekao da ne moram platiti kartu. Nasmiješila sam se i ubacila novac za kartu u kutiju te rekla da je sve u redu. Nakon što sam ubacila novac, nesvjesno sam mu dotaknula rame i ušla u autobus. To je zbunilo i vozača i mene.

Bila sam iznenađena kad se to dogodilo, jer sam zapravo vrlo konzervativna osoba. Kad sam došla kući, shvatila sam da je to požuda. Počela sam je neprestano odbacivati i slala sam ispravne misli kako bih je eliminirala. Međutim, tada sam smatrala da je požuda došla iz mene same. Bila sam vrlo uzrujana i osjećala sam se bespomoćno jer sam tako snažno osjećala požudu. Srećom, Učitelj je vidio da imam želju da je eliminiram i pomogao mi je riješiti ovu neugodnu situaciju.

Ovi demoni, označeni kao vezanosti, mogu nas jako zbunjivati. Ponekad zaključimo da su prisutni, ali kad glavna svijest nije jaka ili kad nismo ustrajni u učenju Fa, lako je vjerovati da smo to mi sami. Tada oni imaju razlog da s nama manipuliraju. Zašto smatramo da još uvijek imamo te osjećaje, dok se još uvijem kultiviramo? Zapravo, kada ih odvojimo od nas samih, lakše je vidjeti da te stvari nisu dio našeg istinskog ja.

Učitelj je rekao:

„Drugim riječima, najraniji ljudski život potječe iz kozmosa. Kozmički prostori su prvobitno već dobrodušni i posjeduju osobine Zhen, Shan, Ren. Ljudi su rođeni s istim osobinama kao i univerzum." (1. Lekcija, Zhuan Falun)

Sada razumijem da su stare sile dodavale sve te prljave vezanosti malo po malo kad sam se spustila u ovaj ljudski svijet. One služe za ometanje mojih ispravnih misli i kultivacije, dok pomažem Učitelju da spasi ljude tijekom Fa-ispravljanja.

Od tada, kad god se ovi prljavi demoni pojave u mom umu, prva misao koja mi pada na pamet je: vi niste moje pravo ja. Ja uistinu nemam te poražavajuće kvalitete. Ne priznajem aranžmane starih sila. Kročim samo putem koji je Učitelj uredio. Ne pokušavajte manipulirati sa mnom, ili ćete biti eliminirani! Kada tako radim, jasno mogu osjetiti da oni slabe i nestaju.

Napisala sam ovo iskustvo kako bih razotkrila podmukle taktike starih sila i odbacila ih.