Falun Dafa Minghui.org

Obavještenje

(Minghui.org)

Čovjek po imenu Chen Hongming sa Tajvana je ignorisao zahtjev kojim se strogo zabranjuje fotografisanje u Hramu zmajevog izvora pa je napravio nekoliko fotografija i objavio ih bez dopuštenja. On je također iskrivio značenje Fa i živa bića je odveo na krivi put. Ovakvim ponašanjem nije uspio ispuniti osnovne zahtjeve koji su postavljeni za Dafa praktikante.

Ovim putem sve obavještavamo da Chen Hongming nije Falun Dafa praktikant. Molimo praktikante da više ne stupaju u kontakt s njim.

Falun Dafa Asocijacija