Falun Dafa Minghui.org

Nadilaženje smetnji koje se manifestiraju kao karma bolesti

(Minghui.org)

Dobila sam Fa u ožujku 1999. godine. Prije prakticiranja Dafa bolovala sam od bilateralne nekroze glave femura. Bilo mi je teško hodati čak i sa štakama. Uz to, bolovala sam od ateroskleroze, srčane bolesti i od desetak ostalih bolesti. Četiri dana nakon što sam počela prakticirati Falun Dafa, mogla sam hodati bez štaka.

2000. sam dvaput išla apelirati u Peking. Bila sam osuđena na godinu dana prisilnog rada i pretrpila nehumano mučenje u Wanjia logoru za prisilni rad. Jednom, nakon što sam bila mučena, desna dojka mi se inficirala, i počela je trunuti. Osam mjeseci poslije sam bila poslana na medicinsko liječenje. Nakon što sam se iz radnog logora vratila kući, suprug se nije htio brinuti o meni. Osjećala sam se tako utučeno da sam mislila da neću preživjeti od jake boli i suprugove hladnoće. Svaki dan bih se jednostavno srušila na krevet osjećajući se veoma slabo. Iz Fa sam shvatila da Učitelj samo pročišćava tijela istinskih praktikanata, no ne liječi bolesti za obične ljude. Ranije sam smatrala da su „obični ljudi“ oni koji ne prakticiraju Falun Gong. Kasnije sam se prosvijetlila da kad praktikant razmatra probleme sa razmišljanjem običnog čovjeka, u tom trenutku on je samo obična osoba i Učitelj ga ne može zaštititi. Od početka prakticiranja Dafa, Učitelj je eliminirao našu karmu koja je trebala biti eliminirana i učinio sve što treba biti učinjeno za nas. Sve ostalo ovisi o nama. Ako vjerujemo u Učitelja i Fa, ne postoji nedaća koju ne bi mogli nadići.

Pomislila sam si: Ja sam praktikantica i nemam bolesti. Učitelj će se pobrinuti za mene. Ja sam Dafa učenica. Moja misija je pomagati Učitelju u Fa-ispravljanju i spašavati živa bića. Ako ovako odem, pošto nisam dobro činila, koliko puno ljudi neće biti spašeno zbog njihovog nerazumijevanja Dafa? Kako bih mogla potvrditi Fa i spasiti živa bića, ne mogu umrijeti.

U svom srcu sam rekla Učitelju: Nadam se da mi kolege praktikanti mogu pomoći. Uz samo ovu misao, sljedeći dan me je nazvala kolegica praktikantica koju nisam poznavala i rekla mi da se spakiram. Bila sam pozvana tamo treći dan. Kasnije sam se prosvijetlila da je Učitelj tik do nas. Učitelj može učiniti bilo što za nas ako smo sa Fa.

„Dovoljno je da imaš tu želju. Učitelj je taj koji to stvarno čini, ti to uopće ne možeš učiniti.“

(Zhuan Falun)

Kad sam stigla do doma praktikantice, iz rupe na mojoj dojci je izlazio smrdljivi gnoj. Po cijeloj ruci i pazuhu sam imala kvržice, bila sam u tolikoj boli, da sam se jedva mogla kretati. Te noći praktikantica me je upitala bi li htjela raditi vježbe. Bila sam toliko slaba da sam stajala ondje sva drhtajući. Jedva sam se mogla pomicati od jake boli u ruci. Pomislila sam si: da li Učitelj zna za moje zdravlje? Učitelj definitivno zna. Zar Učiteljev Fashen nije kraj nas? Podsjetila sam samu sebe: Izvođenje vježbi je blagotvorno. Vježbama nas je poučio Učitelj i podesiti će nam tijelo. Kako bi me moglo boljeti? Zar nije moja nevoljkost da vježbam od straha da bih mogla biti previše iscrpljena ista kao i ne vjerovati u Dafa? Rekla sam: „Učinit ću to! Pokušala sam se jako istezati svom svojom snagom. U tom sam trenutku zaista imala ispravne misli kao, „Moje tijelo bi ovdje još ostalo sjediti, čak i da mi je glava odrubljena.“ Nisam više marila za bol. Osjećala sam se u potpunosti oporavljeno nakon što sam završila četiri seta vježbi. Oteknuće na mojoj dojci i kvržice na ruci su odjednom nestali. Nisam više osjećala bol i osjećala sam se veoma snažno. Glas mi je također bio jak, i rekla sam: „Osjećam se puno bolje!“ Njen suprug me pogledao i počeo skakati od sreće: „Dafa je uistinu čaroban! Da nisam to sam vidio nikada ne bih to povjerovao.“ Nakon deset dana, dojka mi se u potpunosti vratila u normalno stanje. Mogla sam dojiti poslije kad sam rodila svoju kćer. Ne mogu izraziti svoju zahvalnost za Učiteljevu beskrajnu milost.

Nakon što sam nadišla ovu nevolju shvatila sam da iako sam vjerovala Učitelju i Fa, zanemarila sam svoju kultivaciju. Kad sam se počela fizički osjećati jako loše, mislila sam da sam imala velike propuste. No pošto ih nisam mogla identificirati, osjećala sam se bespomoćno i pokušala sam izdržati nevolju uz ljudske predodžbe. Bila sam prije naišla na neke xinxing testove. Jedan primjer je kad sam radila u tvornici cigli, direktorova snaha je često prebacivala svoj posao na mene. Znala sam da ništa na što praktikant naiđe nije slučajno. Ne mogu doći u konflikt s običnim ljudima ma što oni bili učinili, a da ne spominjem kako iza njih postoje nebrojena bića, koja čekaju da budu spašena. Kasnije su gotovo svi u tvornici shvatili da je Dafa dobar.

Moj svekar se ponovo oženio. Znala sam da njegova nova žena mora imati predodređenu vezu s Dafa kako bi mogla doći u moju obitelj. Ponekad, bez obzira kako bih se lijepo ponašala prema njoj ili koliko bi posla napravila, ona bi sve uzela zdravo za gotovo. Gledajući u sebe, pomislila sam da sam ju možda povrijedila u jednom od mojih prošlih života i trebala bi činiti dobro u ovom životu i biti ljubazna prema njoj. No osjećala sam da je ljubaznost prema njoj površinska i nije iz srca. Učitelj je rekao:

„...vanjske promjene služe da ih drugi vide. Možeš li biti spašen ili ne, zavisi od toga kako se tvoje vlastito srce mijenja i uzdiže. Ako se tu ne dogodi promjena, ti ne možeš napredovati i ništa se ne može postići.“

(„Dafa se ne može iskoristiti“ iz Bitno za daljnje napredovanje)

Nakon što sam se prosvjetlila iz Fa, sjetila bih se gledati unutar sebe kad bih naišla na probleme i istinski sam kultivirala svoje suosjećanje. Sada su moja svekrva i njena obitelj svi napustili KKP i njene srodne organizacije. Ona sada ljudima govori da je Dafa dobar gdje god išla.

Iz nekog razloga, moja me je susjeda prezirala i bila je protiv Dafa. Uvijek se trudila uvrijediti me pred drugim ljudima. Kako bih izbjegla konflikte s njom, postavila sam si pravilo. Bez obzira koliko otvoreno me ona vrijeđala ja bih se samo smiješila i šutila. Ne samo da mi je susjeda, već ona također ima veliku predodređenu vezu sa Dafa. Bojala sam se da joj ne bi mogla dobro objasniti istinu licem u lice, pa sam joj dala da pročita neke materijale. Nisam mislila da će ih baciti na tlo. Podigla sam materijale i smireno rekla: „Da ne prakticiram Dafa bila bih ljuta na tebe i ne bih ti više ikada došla u kuću. No ja prakticiram Istinitost-Dobrodušnost-Toleranciju, pa se ne ljutim.“ Nasmiješila sam se i otišla. Shvatila sam da je zlo u drugim dimenzijama manipuliralo njom i spriječavalo ju da bude spašena. Tako sam slala ispravne misli za nju tijekom više od mjesec dana. Naposljetku je napustila organizacije KKP. Ne samo da je ona povukla članstvo, već je pomogla i svojoj obitelji da povuku članstvo. Prakticira Falun Gong dvije godine. Njena majka, sestra i sestrina svekrva su također počele prakticirati.

Kroz istinsku kultivaciju mog xinxinga, doživjela sam mnoga čuda. Jedan dan sam uočila da mi se noga, koja je godinama bila hroma, vratila u normalu. Sada mogu normalno hodati kao i svi drugi iako mi nedostaje glava lijevog femura. Nastaviti ću nastojati da kultiviram svoje srce. Istovremeno, moje trajuće dobro zdravlje također potvrđuje Fa.

Shvatila sam da postoje dva tipa praktikanata koji su ometani od strane jake karme bolesti; jedan tip su oni koji su učinili vrlo malo od tri stvari, drugi tip su oni koji su učinili mnogo od tri stvari no rad im je zamjena za kultivaciju. Oni gledaju prema van kada naiđu na konflikte i ne kultiviraju istinski xinxing. Zato jer zanemaruju kultivirati xinxing, kada se osjećaju neugodno pokušavaju naći svoje vezanosti, no nisu u stanju prepoznati ih. Tako se počnu kolebati. Njihova obitelj ih možda zamoli da odu u bolnicu. Ako imaju jake ispravne misli, ova nedaća će proći bez obzira koliko se loše fizički osjećali. Jer su to naposljetku samo prividi. Ako nemaju ispravne misli i žele ići u bolnicu kako bi to provjerili, oni već koriste ljudske predodžbe. Pretraga možda pokaže da su u kasnom stadiju karcinoma i tako bi imali veliko mentalno opterećenje. Ne znaju kako poboljšati xinxing i oni pasivno pate s ljudskim predodžbama. Onda tri stvari koje čine više nisu čiste jer što god oni bili radili se doima da je s težnjom kako bi im bilo bolje. To je poput vađenja zuba u zapadnoj medicini gdje se čovjek puno napati i na kraju korijen još nije izvađen. Trebalo bi biti poput vađenja zuba u kineskoj medicini gdje nije potrebno patiti. Dok god se xinxing poboljšava, nedaća biva uklonjena. Shvaćam da Učitelj čini sve. Ono što je važno su naše misli i namjere. Ako koristimo ljudske misli tada ništa ne može biti učinjeno. Ako imamo ispravne misli praktikanta, tada Učitelj može učiniti bilo što za nas.

Smatram da bi praktikanti koje jako ometa karma bolesti trebali imati čiste jake ispravne misli bez obzira kakav su u povijesti dogovor možda potpisali sa starim silama: „Ja sam Dafa učenik perioda Fa-ispravljanja i samo stupam stazom koju je Učitelj uredio. Neću priznati stazu uređenu od drugih. Pomoći ću Učitelju u Fa-ispravljanju sve dok Fa ne ispravi ljudski svijet.“

Moramo pustiti život i smrt, i dati Učitelju da odluči naše živote. Uvijek postoji granica fizičkoj nelagodi. Ne možemo dopustiti da nevolja bude veća od nas samih. Imamo samilosnog Učitelja i Dafa. Ne postoji nedaća koju ne možemo nadići. Ako imamo ispravnih misli na pretek, fizičke nedaće će odmah proći. Ako netko ima vezanost straha, stare sile će onda povećati progon i produžiti stanje nelagode dok god se praktikant ne prosvijetli.

Moramo istinski kultivirati xinxing i temeljito negirati stare sile. Faktori koji čine naša tijela nelagodnima će se manifestirati u našem xinxingu, zato se ne smijemo naljutiti kada se susrećemo s konfliktima. Kad god se susrećemo s problemima u svakodnevnom životu, ako se ozlojađenost i ljutnja materijaliziraju, trebali bi odmah pogledati unutar sebe i eliminirati to.

Gore navedeno je moje osobno iskustvo i prosvijetljenje. Molim da ljubazno ukažete na išta neprikladno.