Falun Dafa Minghui.org

Teškoća oslobađanja od seksualne privlačnosti i nagona

(Minghui.org)

U romanu iz 16. veka, napisanog tokom Ming dinastije, “Kanonizacija bogova”, Đijang Cija je naredio da se odseče glava lisici staroj hiljadu godina, pod imenom Daiđi, duhu Pipa Đing i devetoglavom fazanu. Vojnici su sproveli naređenje i pogubili su duha i fazana. Međutim, vojnici koji je trebalo da pogube duh lisice Daiđi bili su toliko očarani njome da joj jednostavno nisu mogli oduzeti život. Na kraju je Đijang Cija izvukao oružje i obezglavio Daiđi. Iz ove priče postaje jasno da je lep izgled nešto što lako začara ljude.

Vezanost za požudu: manipulacija otrovnim ateizmom

Bio sam u dubokom šoku pročitavši članak na Minghui o vezanosti za seksualnu privlačnost i nagon. Podsetio me je koliko sam ranije bio pod uticajem tih vezanosti. Na primer, često nisam uspevao da se ponašam kako treba, i mada sam pokušavao da se kontrolišem na razne načine, efekat je bio slab.

Pomišljao sam da nema velike razlike između mene i tih vojnika koje je Daiđi začarala. U to doba, ne samo da nisam bio u stanju da odagnam i odstranim demona požude, već sam zbog toga sažaljevao sebe. Rezultat je bio da sam bio vrlo slab u času kad je demon došao da me omete. Nisam osećao nikakav strah ili pritisak,; čak mi je samo iskustvo bilo prijatno, uživao sam. Kasnije sam shvatio da je razlog zašto ga nisam mogao odagnati to što nisam mogao sagledati njegovu pravu prirodu i bio sam obmanut njegovom lažnom pojavom. Bio sam izmanipulisan otrovnim ateizmom i rđavim predstavama koje sam razvio u današnjem ljudskom društvu i kroz mnogo prethodnih života. Svojevoljno sam ga prihvatio.

Učitelj je rekao:

„Učenici Dafe: odavno sam rekao da su seksualna privlačnost i nagon fatalna prepreka, koju kultivator apsolutno mora prevazići. [Te ljude] previše pogone ljudska osećanja i emocije.” (Predavanje Fa na Fa-konferenciji Zapada SAD 2014)

Glavni razlog zašto me je tako dugo ometao demon požude je to što nisam mogao da odlučim da ga eliminišem.

Nedavno sam bliže pogledao sebe i potražio unutar sebe. I shvatio da me je pokretala i očaravala „lepa“ lažna slika koju su dugo vremena stvarala ljudska osećanja. Pod uticajem vezanosti za ugodnost, ja sam se prepuštao čulnim zadovoljstvima i smatrao ih vrstom uživanja. Kao rezultat, ne samo da nisam bio u stanju da ih eliminišem, već sam takođe svojom voljom težio čulnim zadovoljstvima i povinovao im se.

Pre nego što sam počeo da vežbam Falun Dafu, prepuštao sam se porno knjigama i časopisima. Otkrio sam da na taj način mogu da zaboravim bol i tugu današnjeg društva, i to mi je donosilo malo mentalnog olakšanja. Tako sam ludački težio tim stvarima, kao načinu da se suprotstavim bolu i životnim teškoćama. Sada shvatam da su tzv. „zadovoljstvo“ i „ugodnost“ zapravo iluzije, slične pušenju i drogi. Samo je forma drugačija.

Kontrolisan zlim duhovima

Dalje sam shvatio da se, zapravo, ne radi o tome da ljudska bića teže tim osećanjima, već zli dugovi u drugim dimenzijama kontrolišu fizička tela ljudskih bića, da bi mogla da im uzmu esenciju i krv i obnove svoju energiju. U nekim slučajevima to dolazi od ljudi kojima smo ostali dužni u prethodnim životima, koji nam ubacuju loše misli u glavu, ohrabrujući nas da čine loše stvari. Njihov cilj je da nas odvuku u pakao, kako bi se osvetili za nanet bol od ranije.

Ali ljudi ne mogu da ih prepoznaju. Ako kultivator nije marljiv u kultivaciji i drži se ljudskih vezanosti, on ne može da prepozna onda kad je uhvaćen u klopku ljudskih osećanja.

Pomislio sam, kad bi demon požude pokazao svoj pravi lik, koji je jeziv, prljav i odvratan, da li bih ga želeo? Apsolutno ne! Ali on obično dolazi u obliku lepote, kao neko kome bismo se divili, voleli ga i u čijem društvu bismo uživali, neko ko je jako dobar i brižan. Ljudima je jako teško reći „ne“ nekom poput ovog. Kad kultivatori nisu marljivi, oni ne mogu dobro da se vladaju kad izgube kontrolu nad svojim umom, pa teže ugodnosti i zadovoljstvu.

Očaran lažnim pojavama

Sećam se još jedne priče, u kojoj je taoistički monah dao učeniku čarobno ogledalo. Jedna strana ogledala je pokazivala demona jezivog izgleda, a druga strana je pokazivala lepu, otmenu damu. Monah je rekao ovome da može da pogleda samo jednu stranu ogledala. Ipak, iz radoznalosti, on je pogledao obe strane i bio je opčinjen lepom ženom. Na kraju je umro od seksualne iscrpljenosti.

Moje razumevanje je da su obe strane ogledala pokazivale istu stvar, koja je demon po svojoj prirodi i istovremeno lepa žena u svom lažnom liku. Da je učenik znao istinu, on se ne bi zbunio. Pošto nije mogao da sagleda demonsku prirodu usled smetnje u vidu seksualne privlačnosti i želje, kao i svoje vezanosti za ugodnost, on je težio takvom zadovoljstvu umesto da ga odbije i eliminiše demona požude.

Shvatam da su naše vezanosti za slavu, novac i osećanja i naše popuštanje u kultivaciji bazirani na supstanci sebičnosti, koja nas ohrabruje da težimo prolaznoj ugodnosti i zadovoljstvu, malo misleći na dobrobit nebrojenih živih bića u našem univerzumu. Sećam se da kad me je ometala seksualna privlačnost i želja, postajao sam nemiran i razdražljiv, i bilo mi je teško da se održim pod kontrolom, s dubokim osećajem izgubljenosti i beznađa.

Kajanje i razumevanje donose promenu

Jako sam se kajao kad sam uistinu shvatio šta se dešava, i bio sam odlučan da to ispravim. Poslao sam ispravne misli i zamolio Učitelja da me ojača, kako bih mogao eliminisati sve smetnje i faktore zla koji utiču na mene, kao i stare sile i njihove zle elemente. Tada sam odjednom osetio moćnu energiju kako se uzdiže iz unutrašnjosti mog tela, beskrajna i bezgranična.

Sada shvatam da je zapravo vrlo lako počistiti demona požude onom našom stranom koja je saobražena sa moćnim Fa univerzuma, čija moć je bezgranična, dok se te demonske stvari sastoje samo od degenerisanih supstanci unutar tri domena.

Ključni problem je to što je moju ljudsku stranu zbunio demon požude i ja sam se nad njim „sažalio“, i pokušao sam da ga zaštitim i negujem ga. Ovo je blokiralo moju pravu prirodu i sprečilo me da ga eliminišem. Puno godina mi je bilo teško da se oslobodim demona požude, koji je ciljao da me uništi. Sada shvatam da nije bilo teško osloboditi se seksualne privlačnosti i želje, ali ja sam bio zanet njome.

Sagledao sam da u stvarnosti demon požude ometa ljude bez obzira na pol i starost. Zlo će sve pokušati da iskoristi nedostatke svakog učenika Dafe, ako oni imaju takve vezanosti, i ono ih što više potencira. Stare sile koriste seksualnu privlačnost i želju da unište živa bića i učenike Dafe, i da sabotiraju i ometu Fa-ispravljanje.

Gledati unutar pretvara se u čarobno oružje

Moje iskustvo kazuje da kad nas ometaju, mi to ne smemo prihvatiti, da moramo odbiti da padnemo u zamku. Čak i ako u datom času nismo sposobni da poreknemo zle aranžmane starih sila, ne smemo dopustiti da nas savlada samosažaljenje, depresija, dopustimo mu da nas kontroliše i muči nas. Moramo istinski pogledati unutar i razlikovati ga od sebe i hrabro ga razotkriti. Čineći to, moći ćemo da eliminišemo puno karme i zla koje smo privukli. Naša vezanost za spašavanje sopstvenog obraza je idealno mesto za zlo da se skrije, i ono će se sve više gomilati, do tačke kad više ne možemo da ga odagnamo.

Nedavno sam otkrio da kad sebe smatram praktikantom i odlučan sam da eliminišem vezanost za seksualnu privlačnost i želju, više me neće tako lako omesti prizor lepe žene, izazovno obučene.

Često mislim: „Ovo je test i ne sme me dodirnuti. U pozadini te osobe moraju postojati zla bića. To ne sme uticati na mene i moram slati ispravne misli da eliminišem zle demone, koji uništavaju ljude koristeći njihovu vezanost za požudu.“

Otkrio sam da svaki put kad sam se tako poneo, u srcu sam imao milost. Ovih dana, kad ugledam nekog ko bi ranije pobudio moju seksualnu želju, osećam se kao da gledam kamen ili komad drveta - to je nešto toliko daleko od mene. Zbilja imam osećaj da vidim bez da gledam.

Učitelj je rekao:

„... kad se osoba oslobodi vezanosti, ispostaviće se da ta fizička stvar nema nikakvog dejstva, i da je vezanost ono što je ometalo osobu. (Predavanje 7, Džuan Falun)

Došao sam do shvatanja da dok god istinski imamo želju da se oslobodimo seksualne privlačnosti i nagona kroz kultivaciju, dok smo odlučni da se oslobodimo te vezanosti, i dok istinski želimo da se uzdignemo u Dafi, Učitelj sve može učiniti za nas.