Falun Dafa Minghui.org

Kultiviranje kroz sudjelovanje u Tian Guo glazbenom sastavu

(Minghui.org)

Pozdrav, Učitelju! Pozdrav kolege praktikanti!

Više od deset godina sam dio glazbenom sastava Tian Guo. Iskustvo je prepuno mnogih iskušenja te nezaboravnih sjećanja. Uz Učiteljevu pomoć, svaki član benda donosi veličanstvenost Dafa kroz naše nastupe. Sudjelovanje u bendu nam je također pružilo mnogo prillika za kultivaciju. Moj instrument je tuba ili eufonij. Htjeo bih podijeliti svoja iskustva.

Eliminiranje ljudskih predodžbi

Budući da bend nema u sastavu eufonij, prebacio sam se sa trube na tubu. Nije smetalo jer je rad prstima bio podjednaki; valjalo je samo jače puhati. U početku nije bilo nimalo lako s obzirom da je ovaj instrument bio veći i teži od trube. U početku nisam znao držati instrument u ravnoteži s mojom lijevom rukom kako bi mi desna mogla nesmetano pritiskati tipke.

Bio bih zabrinut kada bih se sjetio nekih dužih parada koje sam trebao proći. Također sam se brinuo da će veličina instrumenta sputavati moje vidno polje tijekom mimohoda. Možda bih upao u eventualnu rupu po putu tijekom hodnje itd. Učitelj mi je pomogao prosvijetliti se koristeći riječi drugog praktikanta: „Ne gledaj na to kao na opterećenje. To neće postojati ako ne gajiš takav koncept u svojem umu.“

Sjećam se jedne godine kada sam sudjelovao na paradi svetog Patrika. Bio je to prvi put da smo ja i još jedan praktikant svirali tubu u dugoj paradi. Bila sam pomalo zabrinut. Napravili smo drugu vježbu prije parade, nadajući se da će nam to pomoći.

Učitelj kaže:

„Bit ćeš doveden do toga da otpustiš sve vezanosti koje obični ljudi ne mogu otpustiti. Sve dok ih imaš, one moraju biti otklonjene u različitim okruženjima. Bit ćeš pušten da posrneš, da bi prepoznao Tao. Na ovaj način osoba prolazi kroz kultivaciju.“ (4. Lekcija, Zhuan Falun)

Tijekom drugih parada sam opetovano vodio borbu sa vlastitim ispravnim mislima i ljudskim mislima, npr. osjećao bih strah od hladnoće, vrućine, malaksalosti, prevelike izloženosti suncu, boli itd. Ova unutarnja borba me nikada nije napuštala. Na Stampede paradi u Calgaryu pretprošle godine je bilo toplije nego prijašnjih godina pa me duga i naporna parada bila iscrpila. K tome, noć ranije nisam ni dovoljno spavao. Posljedično sam bio ometan. Pojavljivala se vezanost straha, ali moje ispravne misli su bile snažnije. Na pola puta su nam praktikanti dijelili vodu što me podsjetilo na žeđ i vrućinu. Bojao sam se popiti bilo što jer bi me to moglo spriječiti da nastavim paradu.

Tisuće ljudi nas je promatralo uzduž cijelog mimohoda, no nisam bio dovoljno dobar i mučio sam se kako bih došao do kraja predviđene rute. Kasnije sam shvatio da nisam ispunio Učiteljeva očekivanja, ponajviše zahvaljujući utjecaju neodstranjenih ljudskih predodžbi. Uvidjeo sam da zabrinutost (ili strah) potječe iz ljudskih misli i uzrokuje osjećaj umora.

Pomislih što izdržavaju praktikanti u Kini. Kada bi htjeli prisliti praktikante da se odreknu Dafa, prvo bi kreirali atmosferu straha tako što bi zatočili praktikanta u mračnu i praznu prostoriju. Potom bi ušlo desetak čuvara s električnim palicama spremnim primijeniti ih u svakom trenutku. Žele da praktikanti vide i čuju takve strašne scene prije no što se usaglase sa zlom i prijeđu na suprotnu stranu. To jesu li misli praktikanta u tim trenucima pod utjecajem ljudskih prosudbi određuje kakav će biti rezultat; ne mračna soba, ne policija, i ne električne palice.

Nakon toga sam se više usredotočio na svoje misli uz pomoć sljedeće misli: „Ne događa se uvijek na taj način“, kako bih negirao ljudsko prosuđivanje. Prije dvije godine sam šepao uoči duge parade održane povodom Dana zahvalnosti budući da me bolilo natečeno koljeno. Kako se približavao datum parade pomislih da trebam nastupiti čak i u takvom stanju. Nekoliko dana kasnije sam shvatio da je ta pomisao bila pogrešna; kako ću šepajući potvrđivati Fa? Tijekom parade trebam biti energičan i živahan. Prije početka aktivnosti sam skakao gore-dole i svakim skokom bih odstranjivao zlu misao. Skladba Falun Dafa je dobar je startala, a moj instrument se nikada nije bio čuo toliko snažno i glasno kao tom prilikom. Uz Učiteljevu pomoć sam okončao paradu i svaki je moj korak bio čvrst i energičan.

Povisivanje xinxing razine

Kako mi se povećala izdržljivost tako mi je pažnju privukao suzafon; veliki instrument odložen u našem skladištu. Kada smo tek bili počeli s Tian Guo nastupima, Učitelj je kupio sve instrumente organiziravši njihovo slanje, a među njima su bila i četiri suzafona te šest tuba. Dvojica su već bila svirala suzafone rekavši da bi ostala dva trebala postati dio našeg sastava kako bi ga učinili još moćnijim.

Osjećao bih bol kada bih svaki put ugledao te instrumente kako samo mirno prebivaju u tom skladištu. Također sam mogao osjećati njihovu tugu. Bića su to koja su se inkarnirala u obliku tih instrumenata. Učitelj ih je odabrao, ali nitko ih nije svirao. Kakva šteta! Pomislio sam da trebam svirati suzafon. Prije tako nešto nije dolazilo u obzir jer je već samo sviranje tube predstavljalo moj maksimum. Praktikanti koji su svirali taj instrument su se nalazili na začelju sastava i izgledali su poput bogova koji su sišli na Zemlju. Suzafoni su bili predviđeni za praktikante višeg rasta. Međutim, nije ih bilo lako pronaći te sam se odlučio okušati. Bilo je dobro što druga dva svirača nisu bila odviše visoka pa sam se mogao uklopiti među njih bez da narušavam sveukupan izgled naše glazbene trupe. Premda sam vježbao već skoro mjesec dana i dalje me bilo strah nastupiti sa suzafonom. Namjeravao sam ga svirati tijekom Uskršnje parade čija je ruta bila nešto kraća.

Dok sam jednom prilikom svirao suzafon, praktikantica iz benda mi je poručila: „Smatram da će ti ići dobro s njime. Samo kreni na paradu. Želiš svirati? Onda idi. Ne razmišljaj previše o tome.“ Osjećao sam da me Učitelj želi ohrabriti putem njezinih riječi kako bih učinio korak u tom smjeru.

Stoga sam na idućoj paradi, iako nisam znao njezinu dužinu, svirao suzafon. Ispostavilo se da dužina parade nije nimalo utjecala na mene. Tada sam samo imao misao kako veći instrument podrazumijeva veću moć. Suzafon rezonira sa bubnjevima na čelu i to je značilo da je svirka sastava bila ujednačena.

Na većini mimohoda sada nastupamo sa četiri suzafona. Također se postupno povećala i moja izdržljivost. Više me nije plašila veličina instrumenta. Uvidjeo sam da njegova veličina i težina u ovom svijetu nije njegova istinska forma. U drugim je dimenzijama to možda sasvim drugačije. Učitelj je spomenuo riječ „usudi“ u pjesmi Hong Yina) „Tko se usudi napustiti srce svakodnevnih ljudi?“

Na ovogodišnjoj Fa konferenciji, Učitelj je također kazao:

„Kao učenici Dafe, treba da se kultivišete sledeći Fa koji predajem. Jednom sam rekao da „možete dostići bilo koju duhovnu visinu, dok god imate smelosti!“ (Fa predavanje na Fa konferenciji u Njujorku 2019.)

Trebamo se, kako shvaćam, usuditi to učiniti da bi Fa mogao iskazati svoju izvanrednu snagu. Učitelj će nas ojačati ako nismo dovoljno sposobni. Baš i kao što smo onomad sišli na zemlju, usudili smo se riskirati vlastito uništenje u ljudskom svijetu. Imali smo želju slijediti Učitelja u Fa-ispravljanju, i On nam je podario slavu i moć.

Učitelj također kaže:

„… jer principi kultivacije su suprotni principima ljudskih bića. Dok ljudi osećaju da je dobro živeti ugodan život, kultivatori veruju da je radi sopstvenog unapređenja dobro upravo ono što je suprotno od toga. Nije li to primer kako ispravan princip postoji istovremeno s obratnim?“ (Predavanje Fa u San Francisku, 2005)

U svakodnevnoj kultivaciji također se trudim razmišljati kultivacijskom logikom. Jesam li uistinu sagledavao patnju kao radost? Sa svakim pogledom upućenim ka sviračima suzafona za vrijeme hongkoške parade sam znao kako zaostajem.

Spreman igrati sporednu ulogu i istaknuti druge

Nekoć sam svirao trubu. Premda instrument kao takav nadopunjuje druge, neki tonovi i melodije su vrlo lijepe. Moja je uloga, budući da sviram eufonij, skoro u potpunosti takva da nadopunjuje ostale instrumente i u početku sam se uistinu osjećao neugodno. Tuba je velika i duga te zahtjeva mnogo snage kako bi se proizveo zvuk. Zvuk bi bio prazan u slučaju nedovoljno jakog puhanja.

Lijepa skladba zvuči drugačije kada joj se doda naš eufonij. Jednom smo se našalili kako ćemo nagraditi onoga koji pogodi naziv našeg instrumenta. Sa vremenom sam shvatio da su jednostavni i obični tonovi zapravo veoma lijepi i harmonični postanu li dio naše svirke, i ponekad me to dirnulo. Posebice su mi blagoslovi od Učitelja podareni tijekom svake parade dali istinski osjećaj za Učiteljeve riječi:

„Kultivacija ovisi o tebi, gong ovisi o Učitelju.“ (1. Lekcija Zhuan Falun)

Iako sada imamo četiri suzafon svirača, više nemamo one koje sviraju tubu. Stoga sam se našalio kako je naša bas sekcija najjača jer svaka osoba koristi dva instrumenta; jedan za paradu, drugi za uvježbavanje. Učitelju su jasna ograničenja naše sekcije, posebno nedostatak moje snage, pa kada mimohod počne, zvuk mojeg instrumenta je puno glasniji nego tijekom vježbanja za sami nastup.

Moje vezanosti bivaju otkrivene

Put kultivacije je uistinu uzak te neke duboko skrivene vezanosti mogu jedino biti otkrivene pod određenim okolnostima. Ostanu li neprimjećene mogu nas navesti da krenemo stranputicom. Kolege praktikanti su me često poticali i hvalili nakon što sam počeo svirati suzafon što me činilo veoma sretnim. Njihova hvalidba i poticaj su mi pomogli nastaviti, posebno pri kraju paradne rute kada sam već bio veoma umoran. Spontano se pojavila vezanost radosti, isticanja, ali i prijezir prema drugima. Obratio sam pozornost na takve osjećaje pošto sam spoznao da one postoje. Ponekad su takve misli bile sakrivene pa ih nije bilo lako razotkriti. Te stvari bi pobjegle i uzrokovale podjelu među praktikantima ako ih ne bi bio u stanju odmah uhvatiti i eliminirati.

Ako bih imao problem s nekim, izravno bih mu to i rekao. Premda ukazivanje na nečiji nedostatak nije problem, moje su riječi sadržavale ljudske vezanosti. Jednom mi je netko spočitnuo kako je moj pristup neprikladan. Zaštitio sam se uz pomoć borbenog mentaliteta. Spomenuti praktikant, koji je inače ljubazan, mi se obratio oštrim tonom: „Nemoj se samo baviti drugima, preispitaj sebe.“ Njegove su mi riječi dale naslutiti kako sam ga povrijedio. Iznenada shvativši svoj propust, odlučio sam se ozbiljno i temeljito preispitati zahvalivši mu se pritom iz dubine srca.

Kasnije sam spoznao što čini razliku između Dafa kultivacije i drugih putova kultivacije iz prošlosti. Bezuvjetno gledanje unutar je magična alatka podarena od Učitelja. Ne možeš li uočiti svoj problem, Učitelj će ti pomoći kroz riječi kolege praktikanata. Osjećat ćemo se nelagodno uslijed prejake vezanosti.

Trebamo obratiti posebnu pažnju na tuđe riječi kada su ovi uzrujani. Tada njihovi osjećaji više nisu skriveni već razotkriveni. Nema slučajnosti. Mora postojati nešto što si pozvan iskultivirati.

Također je bitno obratiti pažnju na one koji uvijek uočavaju tvoje nedostake. Jedan je praktikant usporedio tu situaciju s nožem i kamenom koji služe da se isti naoštri. Nož ovisi o kamenu da bi se naoštrio. Ova je osoba možda imala neku vezu s tobom u prošlom životu. Ako se možeš slagati sa svima osim s tom osobom, to može predstavljati nedostatak u tvojoj kultivaciji. Ako već postoji, onda on zasigurno pripada meni. Nisam voljan razgovarati s određenim praktikantima kada izbiju na površinu neke moje vezanosti i uočim mnoge njihove mane. U tom se trenutku prisilim misliti o njihovim prednostima i istovremeno suzbijam misli o njihovim nedostacima.

Zahvalan na ulozi svirača u pozadini

Jednom je netko rekao da sviram nisko-tonaški instrument. Posebno mi se urezalo ovo „nisko-tonaški“ jer na kineskom ta riječ također podrazumijeva nečiju neupadljivost ili nisko-profilnost. Nisko profilan! Ja sam visoko-profilan i volim slobodno izražavati svoje mišljenje. Ponekad ne vodim računa o svojem govoru. Možda mi se s tim riječima želi poručiti da trebam biti neupadljiviji?

Pogledavajući eufonij ispred mene pomislih kako njegov izgled nije toliko uočljiv. Nikada ne svira solo već potiho nadopunjava ostale instrumente i uvijek se nalazi na začelju benda. Osnažuje druge i usavršava sastav. Nije li to stanje koje Učitelj od nas očekuje? Spoznao sam zbog čega mi je Učitelj pružio priliku svirati taj instrument. Ne zato što sam sposoban, već zato što se trebam poboljšati tijekom tog procesa. Shvatio sam da su svi praktikanti koji zajednički rade i pomažu Učitelju u Fa-ispravljanju i spašavanju živih bića, baš poput suradnje svih instrumenata u bendu. Ne samo da glazbenici trebaju biti vješti već i otvorenog uma, odnosno otvoreni prema drugima. Samo kada smo pošteni, slobodni od nesporazuma, i tolerantni, možemo iskazati prelijepu glazbu i moć Dafa.

Zaključio bih s Učiteljivim citatom:

„Od nastanka neba i zemlje, nikada se nisu desile ovako masivne, veličanstvene promene kosmosa, kao što se dešavaju sada u Fa-ispravljanju, niti je ikada bilo učenika Dafe. Učitelj je stvorio ovu slavnu priliku i vodio vas je do ove istorijske epohe. Borite se da se duhovno usavršite, dajte sve od sebe da pokažete od čega ste napravljeni dok se trudite da spasite sve živote, i pokušavate da činite još bolje!“ (Fa predavanje na Fa konferenciji u Njujorku 2019.)

Hvala, Učitelju i hvala kolegama praktikantima.

(Pročitano na kanadskoj Fa konferenciji 2019.)