Falun Dafa Minghui.org

Priča o Sun Simiaou: Medicina, kultivacija i vrlina (2. deo)

(Minghui.org)

(Nastavak 1. dela)

Pregled meridijana pomoću konca

Žena cara Taizonga, Džangsun, jednom je bila trudna više od 10 meseci, bez ikakvih trudova. Razbolela se i pala u postelju. Mnogi carski lekari su je lečili, ali se stanje nije popravljalo. Car je bio jako zabrinut i nemiran. Sledeći sugestiju plemića po imenu Šu Maogong, car je pozvao Sun Simiaoa da pomogne.

U drevnim vremenima, fizički kontakt muškarca i žene je bio zabranjen, sem u braku. Ni sa lekarima nije bilo drugačije. Čak i kad su pregledali žene, carski lekari nisu dolazili u blizak kontakt s ženama s dvora. Pošto je dobio informacije o zdravstvenom stanju kraljice od njene služavke, Sun je pregledao njenu istoriju bolesti i dosadašnje lečenje. Zatim je izvadio crveni konac i zatražio od služavke da jedan kraj omota oko desnog ručnog zgloba kraljice. Drugi kraj konca je bio u ruci Suna, koji je sedeo iza zavese. Sun je preko konca pregledao kraljičine meridijane.

Vrhunski lekari u drevnoj Kini su zapravo bili bili kultivatori Taoa i imali su natprirodne moći. Ali oni nisu razotkrivali ovu činjenicu, niti su je publikovali na bilo koji način, i jednostavno su primenjivali svoje veštine čineći dobra dela ljudima. Sun je bio jedan od takvih lekara. Upotrebom konca, on je pregledao kraljičine meridijane i otkrio uzrok bolesti. Zatim je iskoristio iglu da je zabode u srednji prst leve ruke kraljice. Porođaj je glatko prošao i princ je rođen.

Razrešiti sumnju

Tokom rata u ranim godinama njegove vladavine, car Taizong se borio protiv osvajača i bio je opkoljen neprijateljskim snagama na vrhu planine. Pijući vodu iz jezerceta na planini, osetio je nesvesticu i vrtoglavicu. Ukras na njegovoj kruni, u obliku zmaja, dao je odraz u vodi i njemu se učinilo da vidi zmiju. Počeo je da sumnja da je progutao malu zmiju. Vrativši se s trupama u prestonicu, bilo mu je sve lošije. Počeo je da povraća i zaista se razboleo.

Carski lekari su propisali različite doze lekova, ali bez uspeha. Onda je kancelar Wei Zheng pozvao Suna u pomoć. Sun nije pronašao nikakve znake bolesti na licu cara, i nikakvu stranu stvar u njegovom telu. Najpre je propisao lek za smirenje. Kad je car stavio na glavu krunu sa ukrasom u obliku zmaja, koju je ranije nosio, Sun zamoli da se donese sud s vodom, da se car pogleda u njemu. Kad je video da odraz naliči na zmiju, shvatio je šta se desilo. Njegova sumnja je nestala i odmah je ozdravio.

(Nastaviće se)