Falun Dafa Minghui.org

Moramo učiniti više nego što dajemo "recepte" praktikantima koji proživljavaju nevolje

(Minghui.org)

Neki od naših lokalnih praktikanata nalaze se usred nevolja koje uključuju karmu bolesti. Neki su uspjeli ojačati svoje ispravne misli i proći test života i smrti. Međutim, još je nekoliko onih čija stanja nisu tako dobra i koji imaju velikih poteškoća, pokušavajući raditi na svojim problemima. Neki su se nevoljko uklopili u pristupe običnih ljudi. Neki su na kraju izgubili život.

Želio bih podijeliti svoja razmišljanja o ovim situacijama.

Praktikanti koji prolaze kroz nevolje često su smatrali da su njihove situacije vrlo teške i u početku su razgovarali o onome što su proživjeli s kolegama praktikantima. Gotovo svi praktikanti željeli su pomoći onima koji su u problemima u pogledu pružanja ideja i praktične pomoći.

Jedna je praktikantica savjetovala praktikantu koji je iskusio poteškoće da više uči Fa, više prakticira vježbe i da dobro radi tri stvari. Također mu je pomogla da potraži u sebi svoje vezanosti, poput vezanosti za zarađivanje novca ili sentimentalnosti prema svojoj djeci.

Drugi je praktikant štampao članak s Minghui.org o tome kako negirati iluziju karme bolesti i zamolio praktikanta da sluša i čita druge takve članke i da vidi može li od njih naučiti.

Još je netko rekao: "Ne, to neće ići, bez obzira na to na koliko visoku razinu se praktikant prosvjetljuje, kako to može biti više od Učiteljevog Fa? Nevolja se može prevladati samo povišenjem tvog xinxinga."

Drugi je praktikant rekao: "O, zar nisam nedavno prošao nevolju života i smrti? Ali stare sile prave probleme. To sam ignorirao. Uspio sam proći nevolju otpuštajući život i smrt i slijedeći Učiteljeve aranžmane."

Još jedan praktikant je pozvao koordinatora iz druge regije da podijeli iskustva s praktikantom koji ima poteškoće. Pridružili su se učenju Fa i slanju ispravnih misli te su se naizgled harmonizirali s jednim tijelom.

Postupno, dotični praktikant nije bio siguran što učiniti; ali entuzijazam drugih nije se smanjio. Kako je vrijeme prolazilo, on je bio zabrinut i umoran, te je čak odbijao pustiti druge praktikante u njegov dom. Oni koji su priskočili u pomoć bili su zbunjeni i mislili su da mu sada nije moguće pomoći.

S obzirom na ovu situaciju, neki praktikanti koji prolaze kroz iskušenja odlučili su ne govoriti s drugima o svojim situacijama. Umjesto toga, zatvorili su vrata i pokušali sami prevladati nevolje.

Oni koji su bili u nevoljama, još uvijek su se željeli kultivirati, ali usred teškoća njihov je um pao pod utjecaj predodžbi, pa stoga njihova ispravna vjera u Učitelja i Fa nije bila tako čvrsta.

Učitelj je rekao:

"Različite razine imaju različit Fa" (1. Lekcija, Zhuan Falun)

Iako se činilo da riječi onih koji pokušavaju pomoći slijede Fa, razumijevanje koje su oni imali na svojim razinama, ne može zamijeniti prosvjetljenje onima kojima je potrebna pomoć. Tek kada praktikanti koji su u problemima, shvate što trebaju učiniti ili izabrati da naprave promjene, onda će se oni poboljšati.

Odgovarajući na pitanje o pomoći praktikantima s ozbiljnim bolestima, Učitelj je rekao:

"Svi imaju odgovornost da pomognu učenicima Dafe da prebrode svoje teškoće; to treba uraditi. Ali ako se ta osoba sama ne promeni, i sasvim se oslanja na pomoć spolja, to nikako neće ići. Ako uz vašu pomoć, njene pozitivne, dobre misli postanu sve jače i jače, onda će vaša pomoć spolja pomoći da se postižu sve bolji i bolji rezultati. Tako to ide. ("Fa predavanje na Fa konferenciji u Njujorku 2019.")

Ako pomagači uglavnom koriste savjete i metode podučavanja, bez nužnog razumijevanja zapreka u umovima praktikanata koji prolaze kroz iskušenja, tada oni ne mogu prizvati ispravne misli o Učitelju i Fa.

Neki praktikanti ne kultiviraju svoj govor, već tračare o lošem ponašanju praktikanata koji prolaze kroz nevolje. To nehotice povećava negativan utjecaj na njihovu cjelokupnu kultivacijsku zajednicu i može donijeti nepovoljne posljedice.

Ako pomagači daju samo "recepte" onima koji prolaze kroz iskušenja, s određenog stajališta, oni sebe ne smatraju kolegama praktikantima. Nisu li oni zanemarili da smo mi kolege praktikanti i da je progon protiv jednog, progon svih nas? Jesu li zaboravili pogledati u sebe, u svoju vlastitu kultivaciju, kada vide probleme drugih?

Učitelj je rekao:

"Kultivator uvijek kultivira samog sebe, a i najmanja promjena u vašem ljudskom načinu razmišljanja je poboljšanje i tome svjedoče božanska bića." ("Čestitka Evropskoj Fa konferenciji")

Pa zašto gledamo samo u tuđe nedostatke i zaboravljamo sebe kultivirati? Dok posjećujemo praktikante kako bi im ponudili pomoć, moramo razumjeti poteškoće koje oni iskušavaju fizički i mentalno. Zašto oni kažu: "Lako je tebi to reći, jer se ne suočavaš s ovom teškom situacijom?"

Učitelj je rekao:

"Često kažem da ako je tuđa dobrobit sve što jedna osoba želi i ako u ovome nema ni najmanje osobnog motiva ili osobnog shvaćanja, ono što izgovori, slušatelje će dovesti do suza." ("Razboritost" u Bitno za daljnje napredovanje)

Svi smo posvećeni pomaganju kolegama praktikantima; pa zašto nas oni odbijaju? Nije li to vrijedno razmišljanja? Mi kultiviramo suosjećanje i suosjećanje bi trebalo biti naše uobičajeno stanje.

Naravno, to je manifestacija jednog tijela kada posjetimo i pomognemo onima koji prolaze kroz iskušenja. Ono što želim reći je da su Dafa učenici jedno tijelo, a svatko od nas je čestica Dafa. Ako svi mogu gledati prema unutra, naše će sveukupno poboljšanje biti također kao jedno tijelo. U tom slučaju, to bi mogao postati glavni faktor u promjeni lokalnog kultivacijskog okruženja.

Ja sam također jedan od praktikanata zauzet posjetama i pomaganju drugima koji doživljavaju nevolje. Ovaj članak napisao sam s ciljem komuniciranja, ne pokazujući prstom na one koji pokušavaju pomoći drugima. Zapravo, dirljivo je vidjeti kako praktikanti stavljaju u drugi plan svoje radne obaveze i probleme, kako bi pomogli onima kojima je to potrebno.

U nedavnom predavanju Učitelj je također rekao da je pomaganje kolegama praktikantima naša odgovornost. Samo se nadam, da oni koji pomažu mogu potražiti u sebi svoje vezanosti, a zatim podijeliti svoja iskustva kultiviranja s ljudima kojima pokušavaju pomoći i da se zajedno poboljšaju, a ne da se samo fokusiraju na tuđe vezanosti.

"Svjetlo Buddhe svijetli posvuda i ispravlja sve nepravilnosti." (3. Lekcija, Zhuan Falun)

Nadam se, da će svatko od nas stalno bezuvjetno gledati unutar sebe i racionalno se poboljšavati kao jedno tijelo.