Falun Dafa Minghui.org

Vjera u Učitelja i Fa zaustavlja smetnje starih sila

(Minghui.org)

Učitelj je rekao:

„Definitivno nije mala stvar ako ti kao [Dafa] učenik, ne pratiš Učiteljeve zahtjeve. Stare sile su svakom Dafa učeniku aranžirale set vlastitih stvari, pa stoga ako Dafa učenik ne slijedi zahtjeve Učitelja, on slijedi aranžmane starih sila. Stare sile su zapravo gigantski test i iskušenje koje vas prati cijelim putem, fokusirajući se na to je li tijekom Fa-ispravljanja Dafa učenik u stanju istupiti.“ (Budite bistre glave iz Bitno za daljnji napredak III)

Učitelj Li je od nas zatražio da dobro obavljamo tri stvari i to se nikad neće promijeniti. Trebamo dobro raditi tri stvari čak i kad smo žrtve progona. Drugim riječima, ako smo u stanju dobro raditi tri stvari bez obzira na okruženje, tada kročimo putom kojeg je za nas uredio Učitelj. U suprotnom zapravo slijedimo put kojeg su za nas uredile stare sile.

Znam kolege praktikante koji svakoga dana dobro rade tri stvari, ali kad dožive progon tada prestaju. Zapravo, vjerujem da se tu radi o vjeri u Učitelja i u Fa. Imamo li dovoljno vjere u Učitelja i u Fa čak i kad se promijeni okruženje? Ako dobro ne obavljamo tri stvari onda je to pokazatelj da nemamo 100% vjeru u Učitelja i u Fa te da slijedimo stare sile.

Iz drugog kuta, ovo je kao kazališna predstava. Oni koji dobro obavljaju tri stvari i spašavaju živa bića glavni su glumci u ovoj velikoj predstavi spašavanja života. Zlo je to koje ne želi da dobro radimo tri stvari te da odustanemo od kultivacije, stoga ako ne spašavamo živa bića tijekom progona, igramo sporednu ulogu u predstavi progona koju uređuju stare sile.

Bilo je i kolega praktikanata koji nisu uspjeli dobro obavljati tri stvari tijekom progona, ali su uspjeli odbiti da ih „transformiraju“ u pritvoru. Zapravo, to je i dalje suradnja sa zlom, jer ponašanje im je i dalje u skladu sa zlom, tj. ne rade na spašavanju živih bića. To je isto kao da tada prihvaćaju sporednu ulogu u progonu i prihvaćaju uređenja starih sila. Ako se praktikant probije kroz progon, i dalje ne slijedi samo put kojeg je uredio Učitelj jer ništa od ovoga se nije ni smjelo dogoditi. Oni koji su istinske žrtve ovog progona su ljudi, a posebno policajci, koji su uvučeni u cijeli proces.

Ispravno kročiti putom kojeg je uredio Učitelj

Neki praktikanti su izgubili živote, a neki su preživjeli. Razmislimo o ovome – kao Dafa učenicima u vremenu Fa – ispravljanja, koja je svrha našeg dolaska u ljudski svijet? Zar nismo došli da bismo pomogli Učitelju, potvrdili Fa i spasili živa bića? Neće biti u redu ako ne ispunimo zadatak i umjesto toga potratimo svu energiju na prolaske testova koje nam nameću stare sile. Želim reći da trebamo negirati uređenja starih sila i isključivo pratiti Učitelja, umjesto prolaziti testove zlih starih sila, što zapravo nije nepriznavanje istih.

Zapravo, tri stvari koje je Učitelj uredio za nas su sveobuhvatne. Ako prvu stvar dobro ispunjavamo, tj. ako dobro učimo Fa i gledamo unutar sebe, stare sile neće pronaći propuste koje žele iskoristiti – a to znači da negiramo njihova uređenja.

Ako drugu stvar dobro obavljamo, tj. dobro šaljemo ispravne misli da eliminiramo zlo koje kontrolira policajce, sami policajci neće imati moć da progone Dafa učenike što je također negiranje uređenja starih sila.

Ako treću stvar obavimo dobro, tj. ako spasimo policajce objašnjavajući im istinu, onda zlo neće moći dalje kontrolirati policajce i oni će biti ljubazni prema praktikantima. To je također negiranje uređenja starih sila. Stoga, ako dobro obavljam sve tri stvari, na taj način negiramo stare sile i istovremeno ispunjavamo naše zadatke.

Stoga, u ovom progonu, dobro obavljanje barem jedne od ove tri stvari, uspjet ćemo negirati uređenja starih sila. Ako nijednu od tri stvari ne uspijemo dobro obaviti, tada ne možemo negirati uređenja starih sila i takva situacija dovodi do mučenja. Tada se praktikant trudi zadržati barem posljednju ispravnu misao tj. da treba slijediti Dafa i odbiti „transformaciju“. To je jedina opcija, ali je daleko od optimalne – proći test zlih starih sila u progonu.

Takav praktikant nema 100% vjeru u Učitelja i Fa te nije bio u stanju istovremeno dobro obavljati tri stvari. Ipak, zbog dobrog temelja i vjere u pročitano u Učiteljevom Fa, do određenog stupnja takav praktikant uspije izdržati progon. Međutim, cijena je velika – mora izdržati ogromnu bol, a netko čak plati životom.

Sagledano iz drugog kuta, čak i ako se praktikant probije kroz progon, policajci koji su ga mučili će završiti u paklu i bit će uništeni. Ako dopustimo policajcima da griješe naspram Dafa i ako zbog toga budu uništeni, je li to zaista ishod koji želimo vidjeti? Stoga, praktikant zaista nema drugog izbora osim da kultivira samoga sebe i negira uređenja starih sila istovremenim obavljanjem sve tri stvari. Trebamo se potruditi da ne završimo u mukama. Uspješan praktikant spašava živa bića, a onaj koji nije dovoljno dobar uništava živa bića. Stoga, ovo nije pitanje samo osobne kultivacije nego pitanje spašavanja ili uništavanja živih bića.

Kultiviranje dobrodušnosti

U suštini, to je pitanje kultiviranja dobrodušnosti. Ako nam je prioritet spašavanje živih bića, onda ćemo znati što nam je činiti. Tijekom progona postoje dvije vrste misli. Prva je da trebamo cijeniti ovu izvrsnu priliku za potvrđivanje Fa, trebamo se dobro kultivirati, eliminirati zlo i spašavati živa bića. To je pozitivna misao utemeljena na dobrodušnosti u kojoj igramo vodeću ulogu.

Druga je negativna misao koja se temelji na sebičnosti – Kako ću se suočiti s progonom? Na koji način bih mogao izbjeći progon, kako ću odbiti „transformiranje“, kako ću uspjeti pobjeći? Gajeći takve misli praktikant sebe stavlja u ulogu žrtve i igra sporednu ulogu u predstavi progona, potvrđujući uređenja starih sila. Brine se o samome sebi.

Prva misao je dobrodušna i usklađena je s Fa. Stoga, praktikant će biti u stanju negirati progon i ispuniti sve zadatke. Druga misao je sebična i nije u skladu s Fa, stoga praktikant nema energije da dobro ispunjava zadatke i negira progon.

Dafa učenici kultiviraju Istinitost, Dobrodušnost i Toleranciju, stoga trebamo manifestirati dobrodušno stanje u svakom okruženju. Potrebno je odabrati: biti odgovoran prema živim bićima, zaustaviti progon živih bića ili zaštiti samoga sebe i sam se boriti protiv progona. Kada praktikant odabere drugu opciju, srce mu nije stopljeno s Fa nego je poput obične osobe koja se bori protiv progona. Koliko god se trudio, neće uspjeti. Kada odabere prvo, srce mu je stopljeno s Fa i tada se manifestira ogromna moć Fa.

Sebične misli stvaraju propuste

Mnogi praktikanti nisu bili u stanju negirati stare sile i osuđeni su na zatvorske kazne. Postoje brojni razlozi. Po mom shvaćanju, glavni razlog je sebičnost. Praktikanti uspijevaju biti dobrodušni kad se ništa ne događa, ali kad se dogodi progon, naši osobni interesi su stavljeni na kocku i pojavljuje se sebična misao o samozaštiti. Tada je osoba okupirana mislima o tome kako izbjeći mučenje, kako pobjeći i kako ne podleći „transformiranju“. To su sebične misli. Srce takve osobe tada nije stopljeno s Fa i stare sile to koriste kao izliku da ojačaju progon. Princip kultivacije je upravo suprotan progonu. Što se više praktikant želi zaštititi, daje više izlika starim silama. Ako umjesto toga praktikant dobrodušno stavi druge na prvo mjesto, tada mu pomogne Učitelj i nitko ga se ne usuđuje proganjati.

Jedino ako je praktikant nesebičan i bez težnji, bit će u stanju bez straha i dostići razinu Istinitosti, Dobrodušnosti i Tolerancije. Praktikant u stanju nesebičnosti je odgovoran prema Fa i odgovoran prema živim bićima.

Vjera u Učitelja i Fa

Vjera je najvažnija stvar u kultivaciji. Koliko možemo postići u kultivaciji i koliku moć Fa možemo vidjeti sve ovisi o količini vjere. Svaki zadatak u kultivaciji je zadatak temeljen na našoj vjeri u Učitelja i Fa. Ako istinski vjerujemo u Učitelja i u Fa, uspjet ćemo proći svaki test. Ako kultivator vjeruje u Učitelja i Fa u svakom okruženju tada mu nitko neće uređivati dodatne zadatke i tada će put kultivacije biti bez prepreka.

„Pojava proizlazi iz uma.“ (Fa predavanje na sastanku Epoch Timesa)

Okruženje se mijenja u skladu s promjenama u srcu kultivatora. Ako uspijemo ispravno postaviti srce, Učitelj će napraviti uređenja za nas i riješiti nam probleme. Ispravno postavljeno srce je ono koje čvrsto vjeruje u Učitelja i u Fa.

Vjera u Učitelja mora biti 100%. Ako postoji čak i malo nesavršenstva, kultivacija će skrenuti s puta kojeg je uredio Učitelj i postati ona koju su uredile stare sile. Vjera u Učitelja i Fa ujedno predstavlja i ispravan put.

Vjera u Učitelja i Fa je temeljni način na koji negiramo uređenja starih sila. Vjera u Učitelja i Fa je jedini način da postanemo božanska bića. Vjera u Učitelja i Fa je temeljni način da pomognemo Učitelju potvrditi Fa, spasiti živa bića i ispuniti zadatke.