Falun Dafa Minghui.org

Minghui.org predstavlja spisak od 105.580 počinilaca progona Falun Gonga

(Minghui.org)

Minghui.org je nedavno predstavio ažuriran spisak počinilaca koji su uključeni u progon Falun Gonga. Ovaj je spisak objavljen na web stranici povezanoj sa Minghui i obuhvata ukupno 105.580 imena sa ličnim podacima počinilaca zločina nad Falun Gong praktikantima. Svrha sastavljanja ovog spiska je zaustavljanje progona, očuvanje onoga što je dobro i podržavanje pravde.

Minghui.org je krajem maja 2019. godine, objavio obavještenje kojim je pozvao praktikante Falun Gonga „da odmah poduzmu mjere na prikupljanju, sređivanju i dostavljanju na Minghui.org informacija o počiniocima progona, informacija o članovima njihovih porodica i njihovoj imovini, kako bi bili locirani, a njihov identitet potvrđen. "Od tada, urednici-volonteri vrijedno rade na ažuriranju spiska počinitelja. Željeli bi se još jednom zahvaliti praktikantima Falun Gonga u Kini na njihovom doprinosu i saradnji u prikupljanju potrebnih informacija za sastavljanje ovoga spiska.

Spisak počinitelja