Falun Dafa Minghui.org

Moje shvatanje “nedaće” naspram “demonske nedaće”

(Minghui.org)

U Džuan Falunu, kineska reč za “nedaću” (“磨难”) promenjena je u “demonsku nedaću”. Znak “磨” znači “mlevenje” i promenjen je u “魔” - što znači đavo. Kad je ova promena reči obavljena, ja sam mislio da reč “nedaća” bukvalno treba razumeti kao teškoću i muku usled suprotstavljanja i frustracije, a da se reč “mlevenje” odnosi više na fizičku izdržljivost, poput mučenja, patnje i tegobe. I koje je značenje ove „demonske nedaće“ nakon promene? Mora postojati dublje značenje u tome što je Učitelj promenio reč „nedaća“ u „demonska nedaća“.

Nedavno, pošto sam pročitao članak praktikanta o ovome, stekao sam malo više uvida, pa bih to hteo da podelim s praktikantima.

Učitelj nam je rekao da promenimo reč “nedaća“ u „demonska nedaća“ u Dafa knjigama. Moje razumevanje je da se Dafa kultiviše među običnim ljudima, čiji je moral u opadanju, a ono što mi kultivišemo je glavna duša. Kultivacija je očvrsnuti sebe fizički i mentalno i unaprediti svoj karakter. Tek kad odgajimo ovakvo srce, možemo postati buda, osloboditi se lažnog sebe i omogućiti da pravo ja drži kontrolu.

U našoj kultivaciji, ne samo da treba da sledimo put Fa-ispravljanja i poričemo sve što nameću stare sile, već takođe da se suočimo sa progonom od strane zle KPK, koji su proizvele stare sile. KPK je opsednuta zlim duhovima i ona je đavo koji vlada našim svetom. Učenici Dafe se kultivišu pod demonskim sistemom i treba da zbrišu KPK, koja uništava čovečanstvo, ometa ljudsko razmišljanje, donosi razbojničku logiku, izvrće dobro i loše i ne pravi razliku između dobra i zla. Ona progoni učenike Dafe, uništava njihovu ispravnu veru, stavlja u zatvore Dafa praktikante i uzima im organe. Njeno postojanje i njena zla priroda donose puno bola i katastrofe na putu kultivacije učenika Dafe.

Učenici Dafe se kultivišu u kompleksnom društvu, dok ih ometa ljudsko razmišljanje, sve vrste iskušenja pojavama, kao i stečeni koncepti, vezanosti, sebičnost, pohlepa, borbenost, hvalisavost, zavist i sve vezanosti izvedene iz osećanja. Sve ovo nam demonizuje um.

”Svaka pojedina zapreka mora biti probijena,
Ovdje i tamo, demoni su posvuda.”
(“Čeličenje srca i volje,” Hong Yin)

Razlika između Dafe i tradicionalne kultivacije

Postoji razlika između Dafa kultivacije i tradicionalne kultivacije u prošlosti, koja je upražnjavana duboko u planinama i šumama.

Učitelj je rekao:

“U prošlosti su se ljudi mučili i mentalno i fizički, a sada se vi mučite samo onda kad ne možete da se oslobodite svojih vezanosti.” (“Predavanje Fa na Fa-konferenciji zapada SAD 2004.,” Predavanje na konferenciji V)

“Nedaća” se odnosi na fizičke i mentalne muke, dok se ova „demonska nedaća“ odnosi više na čeličenje uma u visokoj peći modernog društva.

Dafa praktikanti dolaze sa zavetima i misijama. Učitelj je eliminisao svu karmu koju su učenici Dafe doneli sa sobom iz prethodnih života, što znači da je Učitelj to podneo umesto praktikanata.

Učitelj je rekao:

„Da sve u istoriji nije podneseno umesto vas, vama bi u suštini bilo nemoguće da se bavite kultivacijom; da nije sve podneseno za živa bića u kosmosu, ona bi se dezintegrisala s protekom istorije; da nije sve podneseno za ljude sveta, oni ne bi imali priliku da i dalje žive u ovom svetu danas.” (“Učenici Dafe iz doba Fa-ispravljanja” Bitno za dalje napredovanje II)

„Svoju maksimalnu pažnju ja sam poklonio ne samo vama, već svim životima. Sve svoje sam skoro iscrpeo za sve živote.” (Fa predavanje na konferenciji u Švajcarskoj)

Dok pišem ovo, oči su mi pune suza. Danas sam istinski i potpuno shvatio da Učitelj podnosi ogromne teškoće zarad živih bića i za praktikante Dafe. Naše “teškoće” podnosi milostivi Učitelj, i mi se puno ne mučimo.

“Demosnke teškoće” na koje nailazimo su nam u potpunosti nametnule stare sile. Dok god možemo da činimo ono što nam naš Učitelj kaže, radimo ono što Dafa zahteva i dok su nam u srcu Učitelj i Dafa, na ove teškoće možemo da gledamo kao na dobre prilike za napredak. Dok god imamo ispravne misli i ispravno postupamo, neće biti demonskih teškoća koje ne možemo prebroditi.