Falun Dafa Minghui.org

Veliki redovnik i mali redovnik

(Minghui.org)

Mnoge svjetovne stvari nam se događaju zbog povisivanja xinxinga jer se kultiviramo među svakodnevnim ljudima. Sve je rješivo i sva iskušenja mogu biti nadiđena dok god sagledavamo situacije na temelju Dafa.

Tijekom zime 2001. godine i nakon insceniranog samozapaljenja na Tiananmenu, troje starijih praktikanata, dijete od 14 godina, i ja smo se zaputili u Peking kako bi objasnili istinu o Dafa. Iznajmili smo malu kuću s obzirom da je policija nadgledala hotele. Odlučila sam odlaziti u kupovinu namirnica i pripremati obroke za sve. Smatrala sam to svojom dužnošću pošto sam bila najmlađa odrasla osoba. Nisam bila nimalo ogorčena zbog toga.

Nakon postavljanja velikog postera na most, drugi praktikanti su otišli kući. Ostala sam i dalje na istom mjestu jer sam htjela napraviti više. Još četiri praktikanta mi se pridružilo u kući nekoliko dana kasnije. Jedna od njih je došla s bebom. Htjela sam više raditi pošto sam bila najstarija. Tako sam ponovo krenula u nabavku i pozabavila se kuhanjem.

Svakodnevno je valjalo hodati vrlo daleko radi kupovine i vrlo malo vremena mi je preostalo za učenje Fa. Također nisam imala nikakvu Dafa literaturu budući da sam posudila kazetofon ostalim praktikantima, a ni knjiga nije bilo dovoljno.

Tjedan dana kasnije sam osjetila kako me nešto guši u predjelu vrata i teško sam disala. Nisam obraćala pažnju i zaspala sam bez mnogo razmišljanja o događaju. Poslije sam shvatila da sam iskusila postavljanje misterioznog prolaza. Upitah se: „Kako to da sam se povisila u kultivaciji iako sam bila toliko zauzeta cijeli dan da sam malo učila Fa?“ Prosvijetlila sam se na činjenicu da dobivaju oni koji se kultiviraju. Baš kao što Učitelj kaže:

„Bez gubitka nema dobitka.“

(„4. Lekcija“ iz Zhuan Faluna)

Zajedno se kultiviram s majkom i šogoricom. Majka živi s bratovom obitelji. Često se zbog sitnica svađala sa šogoricom i međusobno su se optuživali. Vjerujem da su to mogli riješiti samo prosvjetljavajući se u Dafa.

Jednom sam pronašla izliku da pozovem majku u kod sebe. Predložila sam da zajedno recitiramo Fa. Pitala je otkuda počinjemo. „Počnimo od dijela o velikom i malom redovniku.“ Po završetku sam je upitala sljedeće: „Želiš li biti veliki redovnik kako bi ja i šogorica bili mali redovnici s obzirom da si ti najstarija u obitelji?“

Odmah je shvatila poantu rekavši: „Ne, želim biti mali redovnik. Neka tvoja šogorica bude mali redovnik.“ Otišla je veselo raspoložena.

Šogorica mi se idućeg dana obratila upitavši: „Izgleda da se majka preobrazila u drugu osobu nakon susreta s tobom. Prestala se žaliti i stvarati mi nevolje. Što si joj rekla?“

Ispričala sam joj za naš razgovor i recitiranje Fa. Rekla sam da majka željela biti mali redovnik, a da ona bude veliki. Međutim, i šogorica je poželjela postati mali redovnik. Smjesta je prešla s riječi na djela otišavši u kuhinju da se suoči s majkom tko će obavljati teže poslove, odnosno biti mali redovnik. Konflikti su bili razriješeni.

Kao što Učitelj kaže:

„… Onaj tko razumije, on i dobiva.“

(„8. Lekcija“ iz Zhuan Faluna)

Kao praktikanti, tkogod se kultivira i daje, on i dobiva. Navedeno je moje osobno razumijevanje.