Falun Dafa Minghui.org

Radio Minghui nastavlja s emitiranjem na kratkim talasima za Kinu

(Minghui.org)

Radio Minghui će uskoro nastaviti s emitiranjem radio emisija na kratkim talasima za maticu Kinu. Emitiranje vijesti i događaja počinje u 17:00 časova (po pekinškom vremenu), a u 5:00 časova (po pekinškom vremenu), počinju emisije za razmjenu iskustava u kultivaciji.

Radujemo se vašem učestvovanju i pružanju podrške. Također se nadamo da ćete prenijeti ovu vijest i pružiti povratne informacije o našem programu.

Detaljne informacije o frekvencijama, podešavanju antene i druge informacije mogu se naći na web stranici Minghui Radija: https://mhradio.org.