Falun Dafa Minghui.org

Trump je potpisao izvršnu naredbu za zaustavljanje američkih investicija u kineske vojne kompanije

(Minghui.org)

Američki predsjednik Donald Trump je, 12. novembra 2020. godine, potpisao izvršnu naredbu s ciljem zaustavljanja američkih investicija u kompanije povezane s kineskom vojskom. Ovaj se potez smatra još jednim ključnim korakom Trumpove vanjske politike za suprotstavljanje ambicijama Komunističke partije Kine (KPK).

Prema američkom State Departmentu, KPK nastoji do 2049. godine pretvoriti Narodnu oslobodilačku armiju (PLA) u „vojsku svjetske klase“. U okviru Vojno-građanske fuzije (MCF), KPK „stiče intelektualno vlasništvo, pravo na ključna istraživanja i tehnološki napredak svjetskih građana, istraživača, naučnika i privatne industrije u cilju unapređenja vojnih ciljeva KPK. KPK sistematski reorganizuje kineska poduzeća za nauku i tehnologiju kako bi osigurala da novi pronalasci istovremeno unapređuju ekonomski i vojni razvoj."

Ministarstvo odbrane je ove godine proglasilo trideset i jednu kinesku kompaniju za kineske vojne kompanije koje su usko povezane s PLA ili ih pak ona kontroliše. Mnoge od njih posluju direktno u SAD i javno trguju na američkom tržištu dionica. Takve kompanije uključuju Kinesku Aviation Industry Corp., Huawei i Hangzhou Hikvision.

Američki senator Marco Rubio je u svojoj izjavi rekao da je "eksploatacija američkog tržišta kapitala od strane Komunističke partije Kine jasan i stalan rizik za američku ekonomsku i nacionalnu sigurnost. Mi nikada ne možemo staviti interese Komunističke partije Kine i Wall Streeta iznad interesa američkih radnika kao i malih porodičnih investitora."

U nastavku donosimo puni tekst Izvršne naredbe koja je poslana predsjednici Zastupničkog doma i predsjedniku Senata. Dostupan je na web stranici Bijele kuće.


Prema Međunarodnom zakonu o vanrednim ekonomskim moćima (50 USC 1701 i dalje) (IEEPA), Nacionalnom zakonu o vanrednim situacijama (50 USC 1601 i dalje) i odjeljku 301 naslova 3, Kodeksa Sjedinjenih Država, ovim objavljujem da sam izdao Izvršnu naredbu kojom se proglašava nacionalna vanredna situacija radi suočavanja s prijetnjom koju predstavlja sve veća eksploatacija američkog kapitala od strane Narodne Republike Kine (NR Kina) i koja omogućava razvoj i modernizaciju njenih vojnih, obavještajnih i drugih sigurnosnih sistema čime se dozvoljava NR Kini da direktno prijeti našoj domovini Sjedinjenim Američkim Državama i snagama Sjedinjenih Država u inozemstvu, uključujući razvijanjem i raspoređivanjem oružja za masovno uništavanje, naprednog konvencionalnog oružja i zlonamjernih aktivnosti omogućenih cyber tehnologijama protiv Sjedinjenih Američkih Država i njenog naroda.

Kroz nacionalnu strategiju vojno-građanske fuzije, NR Kina povećava veličinu vojno-industrijskog kompleksa zemlje prisiljavajući kineske civilne kompanije da potpomažu njene vojne i obavještajne aktivnosti. Te kompanije, iako prividno ostaju privatne i civilne, direktno podržavaju vojne, obavještajne i sigurnosne institucije NR Kine i pomažu u njenom razvoju i modernizaciji. Istovremeno, one uvećavaju kapital prodajom hartija od vrijednosti američkim investitorima koji trguju na javnim berzama kako ovdje tako i u inostranstvu, lobiraju kod provajdera tržišnih indeksa SAD i u fondovima Sjedinjenih Američkih Država da te hartije uključe u ponude na tržištu, te sudjeluju i u drugim radnjama kako bi osigurale pristup kapitalu Sjedinjenih Američkih Država. Na taj način, NR Kina iskorištava investitore u Sjedinjenim Američkim Državama da financira razvoj i modernizaciju svoje vojske.

Izvršna naredba zabranjuje određene kupovine koje uključuju vrijednosne papire kojima se javno trguje ili bilo koje druge vrijednosne papire koje su dizajnirani da omoguće izloženost tim vrijednosnim papirima ili bilo kakvim investicijama kineskih komunističkih vojnih kompanija. Te su kompanije one koje je Ministarstvo odbrane pobrojalo ili one koje će navesti u skladu sa odjeljkom 1237 Javnog zakona 105-261, s izmjenama i dopunama, ili ih je sekretar Ministarstva finansija identifikovao kao kineske komunističke vojne kompanije ili njihove podružnice, koristeći slične kriterije. Izvršna naredba također zabranjuje transakcije kojima se izbjegavaju ili zaobilaze ili imaju namjeru izbjegavanja ili zaobilaženja ovih zabrana.

Dao sam ovlaštenje ministru trezora da, u dogovoru s državnim sekretarom, ministrom odbrane, direktorom nacionalne obavještajne službe i šefovima drugih izvršnih odjela i agencija, preduzima takve radnje, uključujući objavljivanje odgovarajućih pravila i propisa, i primjenom svih ostalih ovlaštenja koja je predsjedniku dodijelio IEEPA, što je potrebno za provedbu izvršnog naloga. Svim agencijama vlade Sjedinjenih Država naloženo je da preduzmu sve odgovarajuće mjere u okviru svojih ovlaštenja kako bi se izvršile odredbe izvršnog naloga.