Falun Dafa Minghui.org

Iskustva iz kultivacije i pouke s promocije Shen Yuna

(Minghui.org)

Pozdrav Učitelju, pozdrav kolegama praktikantima:

Imao sam tu veliku sreću da učestvujem u organizaciji i koordinaciji Shen Yun predstava u Providensu, Roud ajlend, 2013 godine. Rod ajlend je država u području Nove Engleske, u SAD. To je najmanja država, ali ima dugu i bogatu istoriju u ovoj zemlji. Februara 2013, po četvrti put, Shen Yun je došao u Providens, glavni grad Rod ajlenda. Ove godine smo učinili vrlo ohrabrujući napredak, međutim, nismo dostigli cilj da rasprodamo sva mesta. Hteo bih da podelim svoja iskustva i lekcije u kultivaciji za vreme promocije Shen Yun.

2011, praktikanti s Rod ajlenda su počeli da budu domaćini Shen Yunu bez spoljnog rukovođenja. Naša grupa ima mali broj praktikanata, pa ovo nije bio lak poduhvat. Kad sam razmišljao da li u to treba ući ili ne, setio sam šta je Učitelj pomenuo u svom predavanju u Guidžou „...kad sam predavao Fa u Guidžou, tokom prva dva predavanja studenti izgleda nisu imali pojma o čemu govorim… Tek na trećem ili četvrtom predavanju oni su uzdrmani i odjednom su shvatili o čemu govorim..” (“Predavanje Fa na konferenciji asistenata u Čangčuinu”). Moje razumevanje je da vremenski period pre nego što obični ljudi shvate šta je Shen Yun i sami počnu da se jate oko njega, upravo onaj u kom mi treba da preduzimamo radnje i uradimo šta treba kao praktikanti.

Iz mog sopstvenog iskustva, proces promocije Shen Yun 2013 je bio proces prevazilaženja svakojakih problema i napredovanja u kultivaciji. Od početka, ja sam bio vrlo odlučan: „Sve što Učitelj hoće, uradiću, i to onako kako on hoće.” Bilo je različitih problema, ponekad spoljnih, ponekad manifestovanih kroz nedostatak saradnje među praktikantima. Puno puta kad bi se suočio s problemima, odlomak iz Fa bi mi pao na pamet: „Ja sam neko ko ne voli da se sukobljava s drugima, a s njim se i ne vredi sukobljavati. Svaki put kad bi mi doneo neke loše stvari, ja bih ih samo počistio. Posle toga bih nastavio svoje predavanje.” (Džuan Falun) Moje razumevanje je bilo da su problemi s kojima se suočavam „loše stvari na meni,” Učitelj me je uputio da ih „jednostavno počistim” i onda „nastavim” šta treba, tj. nastavim promociju Shen Yuna. Međutim, pogledom unazad shvatam da sam obraćao pažnju samo na drugi deo predavanja Učitelja i ignorisao drugu ključnu reč „svađati se.” Tokom promocije, puno puta nisam kontrolisao svoj šinšing i imao sam svađe i sukobe s kolegama praktikantima. Ovi konflikti su imali negativno dejstvo na promociju Shen Yuna.

Bilo je puno ovakvih iskustava i lekcija. Ovde želim da podelim tri glavna pitanja s kolegama praktikantima.

1) Učenje Fa je najosnovnija stvar

Iznova i iznova, Učitelj nam govori o važnosti učenja Fa. Od početka moje kultivacije, ja sam zbilja pazio na učenje Fa. Međutim, stanje mog učenja Fa je u korelaciji s mojim kultivacionim stanjem. Ponekad bih imao svoje sopstveno intenzivno učenje Fa prolazeći sva objavljena predavanja i članke jedan po jedan i efekat je bio čudesan. Ali kad nisam bio u dobrom kultivacionom stanju, bilo mi je još teže da se latim čitanja. Ovo je dalje produžavalo loše periode kultivacije. Na kraju me je uvek učenje Fa vadilo iz lošeg stanja. Prošle godine, u svim svojim predavanjima Učitelj je naglasio značaj učenja Fa. Nakon što smo započeli promociju, naterao sam sebe da intenzivno učim Fa. Tokom tromesečnog perioda promocije Shen Yuna, u suštini sam održavao učenje na dnevnoj bazi. Prešao sam tri knjige Bitno za dalje napredovanje , i sva predavanja i članke od progona na ovamo. Kraća predavanja bih obično završio istog dana. Za duže bi mi obično trebalo dva ili tri dana. Neka predavanja sam čitao nekoliko puta.

U običnom društvu, promocija Shen Yuna se manifestuje kao poslovni događaj. U našoj grupi, niko od nas nije imao prethodno poslovno iskustvo. Šta da radimo? S jedne strane, vrlo ozbiljno sam učio od drugih praktikanata, učestvovao u na sastancima i razmeni iskustava koordinatora; takođe sam učio od običnih ljudi; s druge strane, osećao sam da sve dolazi od Fa, pustio sam da me Učitelj vodi, pomoću učenja Fa. Iskustvo je ponovo bilo čudesno. Vrlo često, kad bih uveče učio Fa, uveče bih pronalazio odgovore na probleme koje sam imao tokom dana, ili čak ranije te večeri. Dostigao sam taj stepen da mi Učitelj daje odgovore i vodi me uvek kad učim Fa. Jedan primer je kad sam razmišljao šta u poslednjoj fazi pre predstava treba učiniti po pitanju marketinga, samo nekoliko minuta kasnije mi je Učitelj dao odgovore. Ovi odgovori ili uputstva su bili iz perspektive Fa; i dalje je bilo potrebno da ih sam prevedem u akciju.

Na primer, ranije nismo imali predstavu kako da otvorimo vrata mejnstrim društvu. Učitelj mi je dao znak da se oglasimo u najvećim lokalnim novinama. Mi to nismo ranije radili misleći da se novine danas sve manje čitaju, i oglašavanje u novinama je vrlo skupo. Neposredno pre prošlogodišnjih predstava, jedan stariji par se odjednom pojavio ispred mene i upitao zašto nemamo reklamu u novinama. Shvatio sam da je to poruka od Učitelja. Zato sam, kad smo ove godine krenuli u promociju, kontaktirao te novine. Međutim, cena je bila dosta visoka. Rekao sam im da mi to ne možemo da platimo. Kasnije se nisam dobro osećao povodom moje odluke. Treba da dam sve od sebe da uradim kako Učitelj sugeriše, koliko god teško izgledalo. Ponovo sam kontaktirao te novine i poslao ispravne misli. Konačno smo dobili omot za novine po prihvatljivoj ceni, u okviru našeg budžeta. Kad se osvrnem, omot za novine je ispao najefektniji način promocije. Drugi primer je kad me je Učitelj uputio da promovišem Shen Yun u armijskim krugovima. Nekoliko puta smo pokušali, ali bez ikakvih rezultata. Nisam se predao. Konačno sam dopro do mornaričke baze i vojne škole. U mornaričkoj bazi smo imali vrlo dobru promociju i postavili dobar temelj za buduće promocije.

Želim da istaknem da ja nisam učio Fa tragajući za rešenjima. Naprosto sam učio Fa čistog srca. Tokom promocije smo naišli na mnoge probleme. Ponekad sam se osećao veoma frustrirano, a kad bih učio Fa, mogla sam čak da osetim kako me Učitelj drži za ruke, ohrabrujući me da nastavim dalje.

Tokom promocije Shen Yun, kroz učenje Fa, Učitelj mi je dao ne samo uputstva i ohrabrenje, već takođe i snagu i sposobnost. Biti domaćin i promovisati Shen Yun uključuje vrlo širok raspon aktivnosti, od pregovaranja sa dvoranom i medijima, do pravljenja planova promocije, poručivanja materijala, kontaktiranja mejnstrim zajednice, pa sve do prodaje karata u tržnom centru i isporuke na kućne adrese. Čini mi se, kad sam preuzeo odgovornost, kad sam se kasnije suočio s problemima, Učitelj mi je dao sposobnost i snagu. Sposobnost i snaga dobijeni učenjem Fa su bili vrlo sveobuhvatni. Bili su drugačiji od sposobnosti i iskustava iz obrazovanja i obuke običnih ljudi. Mogao sam osetiti da su to darovi Učitelja. Dok sam razmišljao o ovom, Fa mi je došao u misli: „Razdelio sam svoj gong učenicima koji su bili sa mnom. Svaki je dobio deo koji je predstavljao grozd energije sačinjen od preko stotinu natprirodnih moći.” (Džuan Falun)

Noć pre predstave, dok sam učio „Predavanje Fa na konferenciji u Hjustonu,” odjednom me je Učitelj prosvetlio, i razotkrio mi razumevanje pasusa u Predavanju 3 Džuan Falunu: „Jednom prilikom mi je um bio povezan sa četiri ili pet velikih prosvetljenih bića i velikih Taoa sa izuzetno visokih nivoa. Po pitanju nivoa, njihovi su bili toliko visoki da bi običnim ljudima to bilo nešto naprosto nezamislivo.”

Od početka kultivacije, kad učim Džuan Falun, ja shvatam površinsko značenje ovog pasusa, međutim, nikad nisam shvatio, ni u naznakama, nikakvo dublje značenje. Baš kao što Učitelj Li kaže, njihovi nivoi su bili izuzetno visoki, „toliko visoki da bi običnim ljudima to bilo nešto naprosto nezamislivo”. Nivo, kako ja to razumem, je bio tako visok; to mi je zbilja dalo utisak da mi učenici Dafe dolazimo sa vrlo visokih nivoa i kolika je velika naša odgovornost.

Tokom promocije, osećao sam da neke vezanosti rastu u mom srcu. Posle predstava, Učiteljevo predavanje Fa me je podsetilo: „Ovo vam govorim da ne biste razvili tu vezanost. Sve obavlja moj fašen.” (Džuan Falun)

2) Raditi kao jedno telo

Prošle godine rezultat nam nije bio dobar. Posle toga sam razgovarao s mnogim praktikantima. Izneli su svoje iskustvo i shvatanje povodom timskog rada i rada kao jedno telo. Ove razmene su mi veoma pomogle. Kad odem na Fahui i slušam iskustva praktikanata širom sveta, i slušam predavanja Učitelja, ključna stvar uvek je „saradnja” i „jedno telo”, a to se naglašava i u svim prošlim predavanjima Učitelja. Ove godine, malo pošto smo startovali, reči Učitelja su me podsetile: „Mi naglašavamo holistički napredak, holističku nadgradnju” (Džuan Falun) U prevodu je reč „holistički,” dok originalna kineska reč označava „jedno telo” ili „tim,” kako ja to shvatam.

I pored razumevanja spoljnog značenja „saradnje” i „jednog tela,” to nije lako sprovesti u praksi. Ja sam prilično sposoban u svakodnevnom životu i radu, i takođe poklanjam puno pažnje učenju Fa. Ne bojim se puno kad nailazim na probleme. Čak i u stvarima o kojima nemam znanja ni iskustva, volim da učim. Kod kuće, moja žena je praktikant i ja imam njenu punu podršku. Na ovaj način, iako sam se puno trudio da mislim i delujem iz timske perspektive, ponekad i dalje osećam da sam individualno sposobniji od tima. Ponekad osećam, kad postoji problem, ako se ja sam pobrinem za to, možda će biti brže i efikasnije od tima, jer ja ću to proučiti i pronaći naizgled najbolji put da se to izvede. Ako se time bavi tim, puno vremena ću morati da utrošim na objašnjavanje kolegama praktikantima i na prevazilaženje mnogih konflikata. Lako je obraćati pažnju na nedostatke kolega praktikanata, pogotovu kad mi meni nedostaje razumevanje „saradnje” iz perspektive Fa. Nedostaci kolega praktikanata lako se mogu uvećati u našem umu.

Iako sebi stalno govorim da radim stvari baš onako kako je Učitelj rekao, osećam da to mogu samo ponekad, uglavnom kad se suočim sa spoljnim problemima; kad radim interno sa kolegama praktikantima, puno puta to nisam mogao, posebno po pitanju „saradnje”, koje Učitelj iznova i iznova naglašava. Ono što mogu da vidim je da moja milost nije dovoljna i da mi nedostaje da više mislim o drugima. Stavljam sam „sebe” ispred „tima.” Ranije sam predlagao više učenja Fa pored naše nedeljne grupe za učenje. To je išlo neko vreme i efekat je bio vrlo dobar. Međutim, kad smo počeli promociju, usled naše zauzetosti, ovo dodatno grupno učenje je prestalo. Nisam insistirao da se održi, ali sam istovremeno pojačao svoje sopstveno učenje Fa. Iz ovog primera, vidim da u mom srcu postoji razlika između „mene” i „drugih,” i ova razlika sprečava grupu da oformi čvrsto jedno telo.

Na promocijama Shen Yuna smo sagledali moć timskog rada „jednog tela”. Uzmimo marketing za primer, iako smo ranije bili domaćini Shen Yunu, ipak nismo pronašli efektivna sredstva marketinga za promociju Shen Yun u mejnstrim zajednici. Ovaj put, konačna odluka i izbor marketinga došla je na osnovu stavova svih praktikanata, uključujući one u marketinškom timu i one izvan njega. Konačan rezultat bio je mnogo bolji nego ranije. Saradnja se takođe vidi u zajedničkom radu gradova u našoj oblasti. Praktikanti u različitim gradovima su promovisali Shen Yun i prodavali karte za druge gradove. Jednog vikenda, svi gradovi gde Shen Yun gostuje u 2013. objavili su novinski omot istovremeno. Divne boje Shen Yuna mogle su se videti u svim novinarnicama u oblasti. To je zbilja bilo moćno! A ovog puta, veći deo našeg digitalnog posla radili su praktikanti iz Bostona, koliko god zauzeti bili, ponekad bi morali da rade pripremu za štampu nakon celog dana prodavanja karata u šoping centru.

Još jedan primer napora jednog tela je što su ovaj put mnogi praktikanti došli da nam pomognu iz raznih mesta. Ovi praktikanti ne samo da su pružili direktnu pomoć u lepljenju postera i isporuci od vrata do vrata, već su takođe doneli svoje ispravne misli. Njihovo prisustvo je povezalo naše napore u regionalne, nacionalne i globalne napore da se pomogne da Shen Yun spase živa bića.

3). Promocija Shen Yuna i objašnjavanje istine

Na površini, mi promovišemo Shen Yun. Ali u pozadini toga, čini mi se da nam Shen Yun čini veliku uslugu, da nam pomogne da ispunimo svoj zavet da ćemo spasiti živa bića i unaprediti se kroz kultivaciju. Shen Yun čisti polje u svim dimenzijama i ovo čišćenje znatno olakšava naša nastojanja da objasnimo istinu. Moje razumevanje je da se promocija Shen Yuna ne kosi sa ostalim vrstama objašnjavanja istine, već da se međusobno potpomažu. Objašnjavanje istine samo olakšava promociju.

Kad smo potpisali ugovor sa dvoranom, bilo je ostalo još tri meseca do predstava. Uskoro je došla sezona praznika, što je zlatna prilika za promociju. Sezona praznika je bila prvi talas planiranih promocija. Trebalo je uraditi tako puno stvari. U decembru je krenula peticija Bele kuće u vezi žetve organa, na čemu je trebalo raditi mesec dana pred novu godinu. Tada je bilo najviše posla na promociji Shen Yun u sezoni praznika. Osećao sam da nemam dovoljno vremena čak ni za promociju. Međutim, sasvim mi je bilo jasno koliko je ovo važan događaj za spasavanje Amerikanaca. Rekao sam sebi, mogu li koristiti Shen Yun kao opravdanje da se ne uključim u ovaj tako važan projekat? Moj odgovor je bio: „Ne.” Tog meseca je bila velika gužva na mom poslu. Sam sam nosio polovinu posla za celo odeljenje. Sve te teškoće me nisu zaustavile. Imao sam vrlo jasan i odlučan stav da „to naprosto uradim.”

Napisao sam članak za Minghui gde sam podelio svoje razumevanje značaja ove peticije Bele kuće. Podelio sam svoje misli s kolegama praktikantima u našoj grupi, u Novoj Engleskoj i u drugim oblastima. Napisao sam svom strukovnom udruženju da obrate pažnju na ovu peticiju. Pisao sam nacionalnim, regionalnim i lokalnim novinama. Podelio sam ovo čak i sa svojim kolegama i sa medicinskim fakultetom. Pisao sam mnogim prijateljima. S druge strane, delio sam svoje iskustvo i ohrabrivao kolege praktikante da učestvuju u ovom naporu, odmah i sada, napravio sam svoje flajere i podelio ih na univerzitetu, medicinskom fakultetu i u obližnjim poslovnim zgradama. Moje odeljenje je takođe potpisalo peticiju.

Puno puta mi se učinilo da više ne mogu. Ipak, posle odmora, naterao bih sebe da nastavim. Puno puta, kad bih završio rad na Shen Yun i peticiji, već je bilo veoma kasno. Seo bih pred sliku Učitelja, zapalio mirisni štapić i počeo da učim Fa. Osećao sam da sam najsrećnija osoba na svetu.

Sad kad se osvrnem, koliko god da se na površini činilo teško, moje iskustvo je da treba „samo učiniti to.” Rezultat je da je sve bilo obavljeno. Ništa nije zaostajalo. Iskoristili smo sezonu praznika i imali vrlo dobru prodaju. Peticija je imala vrlo snažno dejstvo lokalno i nacionalno. Promocija Shen Yuna i druga objašnjavanja istine su takođe jedno telo, sve cilja na spasavanje živih bića i naš napredak u kultivaciji. Sve što uradimo, bez obzira koliko bilo maleno, Učitelj ga čini većim i većim.

Moje najvažnije iskustvo u vezi promocije Shen Yuna i drugih aktivnosti objašnjavanja istine je da Shen Yun postavlja model za akcije objašnjavanja istine. Na osnovu mog učešća u promociji Shen Yuna i gledanju predstave, bio sam vrlo impresioniran visokim standardom Shen Yuna, poput traganja za većim savršenstvom, obraćanja naročite pažnje na detalje, rada svim srcem; nesebičnom saradnjom učesnika Shen Yuna; ciljanja Shen Yuna na mejnstrim društvo; obukom za izvođače i promo timove, itd. Takođe razmišljam zašto posle svih ovih godina rezultati tolikog objašnjavanja istine nisu zadovoljavajući? Osećam da treba da učim od Shen Yun i donesem isti kvalitet i visoke standarde ostalim naporima za objašnjavanja istine.

Ovo su neka od iskustava i pouka koje sam stekao u promociji Shen Yuna. Zbilja sam imao ogromnu korist od učešća u promociji Shen Yuna. Shvatio sam ono što je Učitelj rekao: „Učitelj vam daje priliku da radite zajedno, a onima koji nisu istupili da istupe..” („Predavanje Fa na 20. godišnjicu ”) Ove godine, rezultat je da je naš tim učinio vrlo ohrabrujući napredak i ostvarili smo profit; ipak, možemo još bolje. Sve ulaznice u dva najveća cenovna razreda su bile skoro rasprodate. To znači da smo uspeli da ciljamo na mejnstrim društvo. Šta se može učiniti da se promocija unapredi sledeće godine? Moje razmišljanje je da treba da se popravimo u grupnom učenju Fa, timskom radu kao „jedno telo” i u objašnjavanju istine na dubljem nivou.