Falun Dafa Minghui.org

Vaskrsenje bogova

(Minghui.org)

Pre nekoliko godina, prijatelj mi je ispričao ovu priču:

Davno, u nebeskom carstvu višeg nivoa, i on i ja smo bili sa Učiteljem. Jednom je izbio rat između pravednih bogova i zlih demona. Mnogi pravedni bogovi borili su se do smrti, i ostala je samo nekolicina. Učitelj je sve vreme tamo i posmatrao sve nepomično.

Moj prijatelj je kleknuo pred Učitelja i zamolio: „Molim vas, zaustavite rat, ili će svi pravedni bogovi umreti.“ Učitelj nije rekao ni reč.

Nedugo zatim, stradali su svi pravedni bogovi. Rat je bio završen. Učitelj mu je tada rekao: „Ovaj rat je u stvari trebao da pomogne pravednim bogovima da se odreknu svega zarad istine univerzuma i postignu ispunjenje.“ Učitelj je tada svim pravednim bogovima dao nov život. Svi bogovi su vaskrsli.

Nakon što je moj prijatelj podelio priču sa mnom, pomislio sam: „Ako se ovo dogodi u ljudskom svetu, koliko će ljudi imati iste ispravne misli kao ti bogovi koji su se borili do smrti?“

Godinama kasnije, suočavamo se sa situacijom sa američkim izborima. Neki praktikanti koji ne uče dobro Fa mogli bi se osećati izgubljeno i frustrirano. Neki bi možda sumnjali u uvodnik Minghuija povodom podrške Trampu. Neki su možda čak sumnjali u Dafu .

Takvi praktikanti mogli bi biti pod utiskom da će demoni u jednakoj meri prodreti u Ameriku sa sledećom administracijom, budući da ova ima tako duboke veze sa Kineskom komunističkom partijom. Niko neće biti spreman boriti se za pravdu za Dafu , biće u strahu, i još gore, budući da Dafa praktikanti u SAD podržavaju Trampa, Demokratska stranka bi nam mogla čak i uzvratiti. Tako su ti praktikanti možda izgubili veru u Dafu i Učitelja.

U stvari, osetio sam da u našim srcima koristimo ljudske pojmove da bismo sagledali sve u spoljnom okruženju. Na površini, to su američki izbori. Ali u stvari, to je rat između bogova i demona. Da bi zaštitili svemir, pravedni bogovi mogu se odreći svega. Zašto mi ne možemo da se oslobodimo svih vezanosti u ovom ljudskom svetu, uključujući i bilo kakva očekivanja koja bismo mogli imati?

Svi znamo da je Buda Fa bezgraničan. Na sve bismo trebali gledati kao na dobre stvari. Ne bismo trebali koristiti naše ljudske predstave da sudimo o aranžmanu koji je Učitelj sačinio u Fa-ispravljanju. U ovom trenutku, trebali bismo još više verovati u Učitelja i Dafu i eliminisati svoje ljudske predstave. Ne bi trebalo da nas obmanjuju površne pojave u ljudskom svetu, ili da na nas utiču sopstvene predstave.

Tek kada dostignemo ispravno stanje koje je oblikovala Dafa i ispunimo standard kultivatora koji kroči božanskim putem, bićemo dostojni svete titule Dafa praktikanata iz perioda Fa-ispravljanja.

Ovo je samo moje lično razumevanje. Molimo vas da ukažete na bilo šta neprikladno.