Falun Dafa Minghui.org

Jesu li naše misli zasnovane na Fa ili na našim sklonostima?

(Minghui.org)

Prateći opšte izbore u SAD u poslednjih nekoliko meseci, kod sebe sam zapazio jedan problem. U stvari, to je problem koji sam sve vreme imao u proteklih 20 i više godina kultivacije, a možda postoji i za druge praktikante. Odnosno, da li se razmišljanje o stvarima zasniva na Fa, ili na mojim ličnim sklonostima?

Ovo je nešto što je lako zanemariti. Ponekad smo možda izgledali vrlo marljivi na površini i čak smo radili mnogo toga. Međutim, kad se osvrnem unazad, nalazim da često radim stvari na osnovu ljudskih predstava i mojih sklonosti, a ne na osnovu solidne kultivacije.

Tokom životnih ciklusa možda smo se slagali sa praksom kultivacije i razvijali naklonost prema njoj. Odnosno, ljudske predstave poput lične naklonosti krile su se iza volje za kultivacijom. Sa tom predstavom, čovek može žrtvovati bilo šta za kultivaciju, čak i svoj život. Ali ovo se razlikuje od prave kultivacije, jer se zasniva na ličnoj sklonosti.

Takvu predstavu bi čovečanstvo moglo videti kao plemenitost, ali u njoj se kriju sebičnost i osećanja. S druge strane, nju bi mogli biti teško raspoznati, jer se manifestuje kao nešto što je u skladu sa kultivacijom, pa čak uključuje i žrtvovanje. Stoga bi se moglo zameniti za marljivost i obmanuti ljude.

Od opštih izbora u SAD početkom novembra, moje srce se kolebalo s njima, idući od oduševljenja do potištenosti, u zavisnosti od situacije. Znao sam da to nije u redu, jer osećaj obeshrabrenosti označava nedostatak vere u Dafu . Shvatio sam da moje srce treba da ostane sa Fa sve vreme. Što je naše okruženje komplikovanije, to bismo trebali biti čvršći u Dafi . To je zato što su naša srca i umovi povezani samo sa Fa. A naša vera u Dafu i Učitelja je bezuslovna.

Sa tom misli, moj um se smirio. Bez obzira na to šta se desi, samo se fokusiram na stvari koje bi trebalo da radim. Umesto da budem uznemiren, sada duboko verujem u Dafu i Učitelja, čvrsto i prirodno.

Kad se osvrnem unazad, moje srce je bilo dirnuto usled mojih ljudskih predstava i ličnih preferencija. Podsvesno sam mislio da bi stvari trebale ići ovako ili onako. Ovo je zapravo vrlo ozbiljna stvar. Mi pomažemo Učitelju u Fa-ispravljanju, i Učitelj nas vodi u stvaranju novog kosmosa. U ovom procesu bilo koja ljudski predstava ili lična naklonost mogu biti izuzetno opasni i nisu dozvoljeni.

Iz ovoga sam takođe došao do boljeg razumevanja o tajmingu Fa-ispravljanja. Neki od nas su s tom temom takođe povezali svoje ljudske predstave i ličnu naklonost. Podsvesno se nadamo da će se Fa ispravljanje završiti ranije, što bi odgovaralo našim željama, umesto da na najbolji način iskoristimo vreme za marljivu kultivaciju i spasavanje ljudi. Nestrpljenje da se završi što pre i radost povezana s tim su ljudske predstave. Da li možemo da dostignemo ispunjenje sa takvom vezanošću ili da je prenesemo u novi kosmos dok pomažemo u Fa-ispravljanju? Unošenje bilo kojih ljudskih elemenata u Fa ispravljanje donelo bi loše stvari koje bi sile zla iskoristile.

I demoni i stare sile mogu lako da manipulišu nama iskorišćavanjem naših ljudskih predstava i ličnih sklonosti. Mogu prikazati neke iluzije na osnovu naših nedostataka, koje se čine vrlo stvarnim. Ako poverujemo u te iluzije, zar nas to neće odvesti na opasan put?

Iz Fa znamo da nijedno biće - bez obzira koliko na visokom nivou - nije u stanju da zna šta Učitelj zaista želi. Tokom Fa-ispravljanja, niko unapred ne zna šta će se dogoditi. Zbog toga ne bismo trebali odlučivati na osnovu svojih ljudskih predstava ili ličnih sklonosti. Potrebno nam je samo da verujemo u Dafu i Učitelja, i u solidne napore u kultivaciji i spasavanju ljudi.