Falun Dafa Minghui.org

Kultivacija i poboljšavanje tijekom objašnjavanja istine medicinskim stručnjacima

(Minghui.org)

Pozdrav Učitelju!

Pozdrav kolegama praktikantima!

Dobio sam Fa 2002. g. Od srednjoškolca do liječnika, uz Učiteljevu dobrodušnu brigu, kročio sam putem potvrđivanja Fa i spašavanja ljudskih bića u različitim okruženjima. Velika mi je čast danas izvijestiti Učitelja i podijeliti s kolegama praktikantima moje iskustvo u objašnjavanju činjenica u medicinskoj zajednici zajedno sa tajvanskim praktikantima koji su liječnici.

Cijeli ljudski rod je pred nama

U posljednjih nekoliko godina promoviranja Shen Yuna, tajvanski praktikanti koji su liječnici su stvorili način da rade zajedno na objašnjavanju činjenica. Situacija u Kini se je drastično promijenila od veljače 2012. g. Zla žetva organa od strane Komunističke partije postupno je privukla pozornost međunarodne zajednice. Jednom dok sam dijelio shvaćanje kako objasniti činjenice liječnicima, skupini kojoj je teško pristupiti, palo mi je na pamet nešto što je Učitelj rekao:

„Ono što je pred vama nije samo osobna kultivacija ili spašavanje nekoliko ljudi. Cijeli ljudski rod je pred vama, osobito Kinezi.“ („Podučavanje Fa u gradu Chicago")

Odjednom sam se prosvijetlio u to da često podcjenjujemo naše sposobnosti i zadatak. Ono s čim se suočavamo nisu samo liječnici oko nas, ili medicinska zajednica u Tajvanu, već bića cijelog svijeta. Tajvanski praktikanti koji su liječnici imaju relativno dovoljno ljudskih resursa i dobro okruženje za razmjenu iskustava. Trebali bismo biti u stanju ispoljiti snagu kao cijela grupa i biti dostojni našeg zadatka kao Dafa učenici. Kao liječnici, mogli bismo iskoristili našu stručnost kako bi otvorili put objašnjavanju istine o žetvi organa i bez ustručavanja spasili živa bića.

Ta misao je potresla moj svijet. Ipak, nisam znao kako bi se to učinilo. Uskoro sam bio u mogućnosti vidjeti Učiteljev aranžman u Fa-ispravljanju. U rujnu, zla žetva organa je bila naširoko razotkrivena u kontinentalnoj Kini i svijetu. Tajvanski praktikanti su kroz razmijenu iskustava istaknuli kako je medicinska zajednica u Tajvanu zapravo vrlo bliska sa svojim kolegama na kopnu. Stoga su neki liječnici i pacijenti postali, bilo svjesno ili nesvjesno, suučesnici u žetvi organa s Komunističkoj partijom. U međuvremenu, tek preostaje doći do mnogih medicinara kako bi saznali istinu o Falun Gongu.

Nakon razmijene iskustava i planova koordinatora, odlučili smo objašnjavati činjenice ljudima u medicinskoj struci i pokrenuti peticiju za njih kako bi se mogli pozicionirati. Sve se više i više liječnika praktikanata pridruživalo nastojanjima i formirali smo jedno tijelo. Praktikanti diljem Tajvana su kontaktirali medicinare i poticali njihove dobrodušne misli. Mnogi liječnici su brzo potpisali peticiju.

Objašnjavanje istine licem u lice na medicinskim kongresima

Kako bi doprli do što više ljudi, odlučili smo ići na medicinske kongrese i razgovarati s liječnicima kako bi oni mogli saznati istinu u opuštenom okruženju. U početku, nismo znali kako to učiniti, pošto nikada prije nismo učinili ništa slično. Kroz učenje Fa i razmijenu iskustava, postala nam je jasna važnost toga. Stekli smo bolje razumijevanje o tome kako objasniti činjenice s obzirom na vezanosti i predodžbe liječnika. Uostalom, oni su čekali desecima milijuna godina.

U prvoj rundi borbe, postojao je veliki pritisak iz drugih dimenzija. Bio sam potpuno svjestan da se moram probiti kroz njega i otvoriti put objašnjavanju istine liječnicima. Tijekom slanja ispravnih misli, osjećao sam kako moje tijelo u drugim dimenzijama postaje sve veće i veće, nadvijajući se nad konferencijskom dvoranom i gušeći zlo. Učitelj nas je ojačavao na višoj razini. Sjećam se što je Učitelj rekao:

„Suosjećanje može harmonizirati nebo i zemlju, najavljujući proljeće. Ispravne misli mogu spasiti ljude u ovom svijetu.“ („Fa ispravlja Kosmos ", Hong Yin II)

Svaki letak, kao i svaka rečenica, trebaju biti poput mača koji probija kroz smetnje, s dobrotom budeći bića.

Nakon prvog pokušaja, napravili smo neke prilagodbe. Na sljedećim medicinskim kongresima, usvojili smo prihvatljivije metode, prilagođavajući se događaju. Postavili smo štand na mjestu događaja i objašnjavali činjenice na plemenit i dostojanstven način. Bilo bi nas je po 35-60 praktikanata. Liječnika bi bilo na tisuće. Iskoristili smo svaku priliku kako bi razgovarali s njima. Izničući iz ispravnog polja dobrodušnosti praktikanta, mogao sam osjetiti energiju za spašavanje ljudi koja je dolazila iz dubine mog života. Često bi ih mogao s jednom rečenicom zadržati da tiho slušaju više od pola minute. Njihove oči bi sjajile nakon što su saznali istinu. Oni ne samo da bi potpisali peticiju, već bi pitali za savjet kako bi mogli biti više od pomoći. Neki liječnici bi upitali za DVD koji bi mogli prikazati u svojoj bolnici. Rekli su da će reći svojim pacijentima o krvavom progonu na kopnu. Dobrodušne misli praktikanata su dominirale poljem kako bi živa bića mogla saznati istinu i biti spašena.

Jednom sam bio ometan mnogim različitim mislima tijekom pripremanja materijala za objašnjavanje istine. Za vrijeme slanja ispravnih misli, pitao sam se zašto nisam mogao otpustiti tolike vezanosti. Onda mi je pala na pamet jedna jasna misao, „Fa je ono što je prvo i osnovno ..“ Odjednom sam se probudio. Doista, Dafa je prvo i osnovno. Naš obnovljeni život je izgrađen u Učiteljevoj beskrajnoj dobrodušnosti i u novom kozmosu Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. Učitelj i Dafa predstavljaju sve za naš život. Što je to što ja ne mogu otpustiti?

U kultivaciji, često bih našao da duboko u mom srcu postoji sebična narav. Imam vezanosti koje je teško ukloniti. Kako su se moje misli ispravile i kako sam stavio Dafa ispred svega, ova vezanost je nestala u trenutku, kao da ju je Učitelj izravno uklonio. Tijekom sljedećih dana, jasno sam iskusio ono što je Učitelj rekao u „Podučavanju Fa na Fa konferenciji na Velikim jezerima u Sjevernoj Americi“:

„Bez obzira što radite, vi ne razmišljate da nešto radite za Dafa, o tome kako bi trebali učiniti stvari za Dafa, ili 'kako mogu dobro napraviti stvari za ovaj Fa.' Umjesto toga, vi sami sebe postavljate u Dafa. Poput čestice Dafa, [osjećate da] bez obzira što to bilo, da bi to trebali samo učiniti.“

Teško je bićima u starom kozmosu biti svjestan onoga što im nedostaje. Čak i ako su svjesni toga, teško im je to promijeniti. Učitelj vidi da imamo srce kako bi pomogli Učitelju u Fa-ispravljanju i spasiti živa bića te ispraviti sebe, pa nas Učitelj ispravlja iz korijena našeg života.

Na jednom kirurškom kongresu, nijedan praktikant nije mogao doći jer su svi bili zauzeti promicanjem Shen Yuna. Upitao sam se hoću li ići. Dvije ili tri tisuće kirurga bili su naša glavna ciljana skupina u objašnjavanju činjenica. Oni su čekali nekoliko desetaka milijuna godina. Ako propuste ovu priliku, oni možda neće imati još jednu šansu da se spasu. Imao sam nepokolebljivu misao u svom umu, „Ako bih mogao otići samo ja, još uvijek bih otišao.“ Bio sam ja i još jedan praktikant naspram tisuća ljudi. Izgledalo je nemoguće razgovarati sa svima. Budući da sam imao nepokolebljivu misao da to učinim, osjećao sam izuzetno jaku dobrodušnu energiju koja je prodirala i ispunjavala svaku dimenziju čestica. Ljudi bi prošli kraj nas i uzeli materijale, a njihove oči bi se sretno zasjale jer su saznali istinu. Shvatio sam da se moć slanja ispravnih misli jednostavno povećava zajedno s našim poboljšavanjem u kultivaciji.

U ta su dva mjeseca praktikanti u raznim mjestima doprli do više od deset tisuća ljudi u medicinskoj struci. Oko šest tisuća od njih, uključujući i tri tisuće liječnika, potpisalo je peticije osuđujući Kinesku komunističku partiju za zločin žetve organa praktikanata Falun Gonga, pozivajući vlade i međunarodne organizacije da zaustave progon.

Gledajući unutar sebe u sukobu i aktivno surađujući

Trebalo nam je vremena da naučimo kako raditi zajedno, jer svaki praktikant ima vlastiti način razmišljanja i prioritete. U mnogim raspravama, znao sam da bih trebao slijediti odluku koordinatora. No, u mom srcu je postojao glas koji bi govorio: „Ti si u pravu. U pravu si. Druga osoba nije dobro promislila.“ Ponekad sam imao vrlo pasivne misli poput: „Neka bude tako.“ Na površini sam surađivao, ali moje srce se nije složio. Učitelj kaže u „Tko je u pravu, tko je u krivu“ u Hong Yin III,

"Tijekom sukoba, ako se možete sjetiti, On je u pravu, a ja sam u krivu, O čemu se ima raspravljati?“

Rekao sam si da se ozbiljno trebam prosvijetliti u ovaj princip, umjesto da surađujem na površini, a ne slažem se u srcu. Rekao sam Učitelju u svom srcu, „Učitelju, u krivu sam. Surađivat ću bezuvjetno.“

U djeliću sekunde kad sam se odlučio ispraviti, Učitelj je otvorio granice mog razmišljanja i učinio da razmislim iz kuta viđenja druge strane. Vidio sam veličanstvenost praktikanta, kako je zaista odgovoran za Fa. Tako sam nadišao ograničenja uma koji je odjeljivao drugačija bića. Shvatio sam što je Učitelj rekao u „Fa predavanju na Fa konferenciji u Bostonu 2002.g.“:

„Oni su u stanju velike tolerancije, milosti prema svim bićima i u stanju da mogu sve razumjeti s dobrotom.“

Shvatio sam da se samo s pravom tolerancijom i nastojanjem da se promisli iz pozicije drugih može vidjeti kako svako biće sjaji. Prosvjetljenje me je ganulo do suza i bio sam vrlo zahvalan na Učiteljevom dobrodušnom uređenju.

Shvaćam da stalno trebam tražiti svoje greške i gledati dobre strane praktikanata, dajući ono najbolje od sebe kako bih nadopunio to što nedostaje. Tijekom tog razdoblja, osjećao sam da samo potpunim otpuštanjem sebe i bezuvjetnom suradnjom možemo ispuniti svetu misiju koju nam je Učitelj podario.

Također sam shvatio je svaka obično ljudska metoda povezivanja nas beskorisna. Trebali bismo se poboljšati na temelju Fa i stvoriti jedno tijelo na temelju Fa, odustajući od svojih zamisli. Tek tada možemo zadovoljiti standarde. Učiteljev je odabir da nam budu dodijeljeni različiti poslovi, ali da istovremeno iskazujemo ukupnu snagu Dafa u spašavanju živih bića.

Priprema Međunarodnog simpozija i objašnjavanje činjenica u većim razmjerima

S ispravnim mislima da surađujemo zajedno i snagom pravde koja je rezultat peticije, otvorilo se polje za spašavanje visokih dužnosnika medicinske zajednice u Tajvanu. Objasnili smo činjenice dužnosnicima u Udruženju za transplantacije i Ministarstvu zdravstva, stekavši neka iskustva. U međuvremenu smo planirali aktivnosti koje će imati veći utjecaj. Zahvaljujući općem poboljšanju situacije, uspješno smo pozvali neke važne medicinske i pravne stručnjake iz različitih zemalja da sudjeluju na međunarodnom simpoziju pod pokroviteljstvom tajvanske vlade.

Provođenje toga ipak nije bilo lagan zadatak. Tada je bio kritičan trenutak za prodaju Shen Yun ulaznica. Nedostajalo nam je ljudi, a količina stvari za obaviti se udvostručila. Međutim, praktikanti u ovom projektu su bili potaknuti da u potpunosti prikažu sposobnosti koje su stekli u običnom ljudskom svijetu te ispravne misli kultivirane u Dafa kako bi ubrzano napredovali i povećali naše mogućnosti.

Mom fizičko tijelu je bilo teško podnijeti biti gurano naprijed pod velikim pritiskom bez minute odmora. U vrlo teškom trenutku, sanjao sam Učitelja kako mi se smiješi u ohrabrenju. Također sam vidio veliki mehanizam. Ja sam odgovarao krugu na određenoj udaljenosti od centra. To su kao kotači. Nakon što bi se mali kotači okrenuli za jedan puni krug, veliki bi se malo okrenuo. Kad sam se nastojao kretati punom snagom, energetski kanal kojeg sam predstavljao je brzo tekao, također potičući druge kanale, a i kanale u sljedećem sloju, potičući sve stotine kanala da se zajedno kreću. Sve te snage su konačno pogurale glavni kanal u sredini da se pomakne i otvorile polje.

Odraz u ljudskom svijetu bio je taj da uz potporu Ministarstva zdravstva, jedna prilično utjecajna organizacija je također postala pokrovitelj simpozija. Stručnjaci su nakon dolaska u Tajvan u nizu obišli bolnice i medicinske škole kako bi održali predavanja, dali intervjue i sudjelovali u programima. Igrali su vrlo pozitivnu ulogu. Tijekom tog razdoblja, Odvjetnička komora Taipeia također je održala forum i dala izjavu kojom osuđuje žetvu organa i progon.

To je bila vruća tema tijekom tjedna ispunjenog događanjima. Na okruglim stolovima Tajvanskog zakonodavstva, nekoliko zakonodavaca i dužnosnika Ministarstva zdravstva izrazilo je zabrinutost zbog progona. Međunarodni simpozij je na kraju bio popunjen, zahvaljujući aktivnom sudjelovanju mnogih iz medicinske zajednice. Predstavnici Ministarstva zdravstva su svi izrazili svoju potporu na najpozitivniji mogući način. Mediji običnih ljudi su sa nekoliko desetaka izvješća pokrili ovaj niz događaja, koji je uspješno kanalizirao snagu pravde iz svih krajeva svijeta, stvorivši veliku eksploziju u Tajvanu.

Nakon tih događaja, okolina u Tajvanu je postala svijetla i jasna. Prije nego što smo imali vremena radovati se nad postignućima, uz pomoć Učiteljevog dobrodušnog podsjetnika, nejasno sam ugledao uređenje objašnjavanja činjenica o žetvi organa. Bilo je poput uzoraka na školjkama, spiralno izvirući iz centra. Učiteljev gong je bio izvan svega, eliminirajući aranžmane starih sila sa najviših razina. Ono što smo učinili u Tajvanu otvorilo je samo točku u sredini. Moramo to brzo spiralno okrenuti prema van kako bi otvorili polje i držali korak s procesom Fa-ispravljanja.

Zahvaljujući Učiteljevoj milosti i stalnom vodstvu, nije nam ostavljeno mjesta za samozadovoljstvo. Kada smo stigli na određenu razinu, morali smo konstantno činiti napredak od te točke i spašavati više bića. Sljedećih mjesec do dva se dogodio daljnji napredak u objašnjavanju činjenica o žetvi organa. Nismo si mogli priuštiti zabušavanje te smo i dalje gurali naprijed u dopiranju do međunarodne medicinske zajednice, pravne zajednice, raznih vlada, zakonodavstava te medija. Vjerujem da ćemo u bliskoj budućnosti moći držati korak s Fa-ispravljanjem i omogućiti istini da prevlada u kontinentalnoj Kini te drugdje u svijetu kako bi se spasio veliki broj bića.

Otpuštanje sebe, pomaganje Učitelju u Fa-ispravljanju i spašavanje živih bića

Ponekad bih bio zbunjen o ulozi koju igram u organiziranju događanja. Jednom sam u snu vidio simfonijski orkestar kako vježba. Bio sam tenor i odmarao sam se sa strane. Odjednom, umjetnički ravnatelj je rekao kako dirigent nije tamo i da bih ja trebao preuzeti njegov posao na pozornici. Iznenađen, otišao sam na pozornicu kako bih dirigirao. Kad je došlo vrijeme da tenor pjeva, otišao sam natrag na svoje mjesto pjevača. No, umjetnički ravnatelj je rekao, „Ne. Moraš dirigirati i pjevati u isto vrijeme.“ Pitao sam se kako bi to moglo biti moguće. Nespretno sam pokušao. Odjednom, shvatio sam da je to bilo moguće. Učinio sam to i upalilo je. Tada sam se probudio.

Ono što se dogodilo u snu bilo je vrlo jasno. Znao sam da je to bilo vodstvo Učitelja, koji mi je govorio da je moguće pjevati i voditi u isto vrijeme. Mi smo dužni dobro činiti u našoj pojedinačnoj ulozi objašnjavanja istine. Kad je potrebno, trebali bismo biti u stanju voditi grupu ljudi u suradnji. Mnoge naizgled nemoguće stvari je zapravo sve uredio Učitelj. S ispravnim mislima, iako je teško to učiniti, možemo to učiniti.

Jednom sam imao lošu misao. Osjećao sam da sam prezatrpan zadacima i da su drugi praktikanti trebali preuzeti više. Tada je bilo uređeno da imam sat učenja tenisa. Kad sam uzeo tenisku lopticu, um mi je bio zaokupljen brojevima lopti koje sam udario i koliko sam ih trebao pokupiti. Moj partner, međutim, uopće nije imao takvu misao. On je neprestano samo kupio loptice. Uzeo sam to kao Učiteljev naputak da je sve uredio što bi i koliko tko trebao poduzeti. To je misija koja nam je podarena. Nismo imali izbora, niti bismo trebali imati bilo kakvih pritužbi. Mi bismo samo trebali slijediti Učiteljev aranžman,a to je pomaganje Učitelju u Fa-ispravljanju. Gledajući loptice na terenu, znao sam da nas živa bića čekaju kako bi ih spasili. Čak i ako bi iskoristili sve u našoj moći da ih pokupimo, još uvijek bi preostao veliki broj ljudi koji se ne mogu spasiti. Kako možemo imati ljudsku predodžbu prosuđivanja i reći to je ono što bi ti trebao učiniti, a ovo je ono što bi ja trebao napraviti?

Nakon simpozija, napravio sam neke pogreške pri vraćanju predavača natrag. Znao sam da me Učitelj podsjeća na moj dugogodišnji problem. A taj je da kada bi me praktikanti kritizirali, ne bih htio priznati da sam u krivu. Baš kao što Učitelj ističe u „Fa predavanje u Manhattanu“:

„Vi ne shvaćate kakva je tada bila situacija.“

Uvijek bih se usredotočio na tuđe greške i okrivljavao druge. Kad sam nevoljko priznao da sam pogriješio, daljnje optužbe praktikanata učinile bi da se osjećam jako neugodno. Sjećam se da je Učitelj rekao:

„Ako možete uspjeti smireno rješavati stvari bez obzira koliko osjećali da vam je nanesena nepravda, ako možete ostati nedirnuti i ne pokušavati naći neku vrstu izgovora za sebe, tada o mnogim stvarima čak nećete trebati ni raspravljati. To je zato što na vašem putu kultiviranja ništa nije slučajno. Dakle, kada ste u uzavreloj raspravi, a to pobuđuje stvari u vama, ili ste došli u sukob oko nečega što se tiče vaših vitalnih interesa, možda su faktori koji stoje iza toga tamo postavljeni od strane Učitelja.“ („Podučavanje Fa na Manhattanu“)

Odlučan sam da više ne prikrivam ili pronalazim izgovore. Neću gledati na tuđe greške, već na svoje. Priznao sam u srcu Učitelju i kolegama praktikantima da sam bio u krivu. Tada sam se osjetio prilično laganim. Znam da sam prešao preko još jedne prepreke.

Stvari tu nisu završile. Dobio sam vrućicu. Nisam obratio posebnu pažnju na to jer sam smatrao da Učitelj čisti moje tijelo. Trećeg dana vrućice, tijelo mi je bilo vruće i bolno. Nisam se mogao usredotočiti. Znao sam da moram održati snažnu glavnu svijest. Ipak, postajao sam sve više i više nejasan. Osjećao sam se jadno. Sjećam se što je Učitelj rekao u „Predavanje Fa na Međunarodnoj Fa konferenciji u zapadnim SAD“:

„Jedna misao rođena iz ispravne vjere je ono što je potrebno. A tko god može čvrsto održati tu ispravnu misao i biti ustrajan će postati veličanstveni bog kojeg je iskovao Dafa.“

U transu, nepokolebljivo sam se držao pomisli pomaganja Učitelju i spašavanja ljudskih bića. Jedna ispravna misao obuzdava deset tisuća. U tom trenutku, gledanje unutar sebe mi je pomoglo pronaći vezanost, ljudsku predodžbu govorenja drugima o tome što sam postigao. Moja groznica je čudesno nestala nakon što sam pronašao tu vezanost.

Cijenjenje drugih praktikanata i cijelog tijela, kao i svete prilike za spašavanje bića

Tijekom mjeseci objašnjavanje istine, duboko sam osjetio da moramo konstantno gledati unutar sebe kako bi držali korak s procesom Fa-ispravljanja. Fa ima različite zahtjeve za različite praktikante. Ne možemo se fiksirati na druge. Umjesto toga, mi bismo samo trebali gledati unutar sebe kako bi pronašli naše vlastite nedostatke i stvorili okruženje u kojem svi Dafa učenici gledaju unutar sebe i dobro surađuju. Tek tada možemo ispuniti misiju pomaganja Učitelju u Fa-ispravljanju i spašavanju živih bića.

Učitelj je rekao u Čestitci:

„Dafa učenici, vi ste zlatno svjetlo u smrtnom svijetu, nada ljudi svijeta, Fa-učenici koji pomažu Učitelju i budući Fa-kraljevi. Ostanite marljivi, Probuđeni koji hodaju zemljom: Sve od danas će biti slava budućnosti.“

S Učiteljevim ohrabrujućim riječima, podržimo jedni druge i načinimo jedno neraskidivo tijelo kako bi dobro kročili završnim dijelom puta.

Hvala Učitelju!

Hvala kolegama praktikantima!