Falun Dafa Minghui.org

Biti ponizan

(Minghui.org)

Falun Dafa sam počeo prakticirati 1995. godine. Iako prakticiram 26 godina, nisam bio baš marljiv. James (pseudonim) je novi praktikant. Iako prakticira tek 3 godine, vrlo je marljiv. Promatrajući ga, promijenio sam svoju dugogodišnju predodžbu da sam "praktikant veteran". Shvatio sam da nije važno kada smo počeli prakticirati - jesmo li marljivi ili ne, ovisi o tome imamo li srce da istinski kultivacijom odstranimo svoje vezanosti i spasimo ljude.

James ima mentalno zaostalog sina koji pohađa posebnu školu. Jednog je dana Jamesov otac otišao u školu da vidi unuka. Dok je bio u dvorištu, unuk je istrčao kroz vrata dvorišta. Kad je djed krenuo za njim, njegovog unuka nije bilo moguće naći. Ravnatelj škole vozio je djeda i satima su tražili, ali ga nisu mogli pronaći. Konačno su pozvali policiju. Tada su nazvali Jamesa, koji je bio izvan grada u Pekingu, i rekli mu što se dogodilo. Prva misao koju je James pomislio kad je čuo vijest bila je: "Ja sam Dafa učenik. Moj će sin biti dobro."

Jamesov otac pitao se je li možda njegov unuk otišao kući. Ravnatelj ga je odvezao do njegove kuće i zatekao dječaka kako sjedi ispred. Nazvali su Jamesa i rekli mu da je njegov sin dobro. James je bio zbunjen, jer je njegov sin mentalno hendikepiran i ne zna gdje živi. I ne samo to, on živi nekoliko kilometara od škole i ne zna kako se koristiti autobusom. Shvatio je: "Učitelj mora da ga je čuvao i vodio kući!" James je zahvalio Učitelju u svom srcu.

James mi je rekao: "Bio sam presretan i gotovo arogantan pred dvojicom praktikanata veterana (misleći na mene i još jednog starijeg praktikanta). Moram ubuduće biti ponizan!" Pogodile su me njegove riječi. Prakticirao je samo nekoliko godina, ali već je znao kako biti ponizan. Suprotno tome, ja sam mnogo puta bio uobražen i ponašao se neprikladno.

James mi je rekao da je počeo pamtiti Fa. Nedavno mi je rekao da je gotovo završio pamćenje cijele knjige. Međutim, ja sam zapamtio samo 120 stranica. (Knjiga ima više od 300 stranica.) Svaki put kad smo se sreli, podijelio je iskustva o tome kako je poboljšao svoj karakter, dok ja nisam imao o čemu razgovarati. Nisam mogao, a da se ne posramim.

Nisam imao osjećaj poniznosti kad bismo razgovarali o temi kada smo počeli prakticirati Falun Dafa. Uvijek sam se osjećao vrlo ponosno kad bih rekao da sam počeo prakticirati dok je Učitelj još predavao Fa u Kini i da prakticiram toliko puno godina. Nakon što je James razgovarao o poniznosti, više nisam spominjao svoju prošlost. Čak i obični ljudi kažu: "Junak šuti o svojoj prošloj slavi." Štoviše, ja znam koliko sam se dobro kultivirao. Zašto bih se razmetao pred drugim praktikantima?

Poniznost je vrsta razmišljanja među običnim ljudima, ali i područje koje bi kultivatori trebali postići. Baš kao što je i more uvijek u najnižem položaju; ono može sadržavati tisuće rijeka. To posebno vrijedi za kultivatore. Samo održavajući ponizan stav, oni se mogu kultivirati na više razine. Drevni ljudi su rekli: "Ako nas troje šetamo zajedno, barem je jedan od druge dvojice dovoljno dobar da mi bude učitelj." Sjetio sam se tih riječi kao upozorenje meni: "Nemoj sebe smatrati praktikantom veteranom. Umjesto toga, uvijek održavaj ponizan stav."