Falun Dafa Minghui.org

Pronaći svoje predstave, povratiti čist um za kultivaciju

(Minghui.org)

Kada sam pre nekoliko dana pročitao priču o praktikantu koji je progonjen do smrti, imao sam misao da zla policija ne bi smela da živi na svetu, pa zašto Učitelj ne kazni ovu vrstu ljudi? Kad se pojavila ova misao, pokušao sam je odmah odagnati: ova mrska misao nije od mene - sumnja u Učitelja nije od stvarnog mene.

Oslobađanje od ljudskih predstava

Imao sam sličnu misao pre 10 godina. Tada su mog oca mučili u radnom logoru. Kasnije je vraćen kući jer je bio veoma bolestan. Gledajući ga dok umire u bolovima, pomislio sam - zašto ga Učitelj ne spasi? I on je Učiteljev učenik. Takođe sam shvatio da je ova misao pogrešna. Ali tada nisam dobro razumeo Fa, pa nisam shvatio da ova misao sadrži zameranje Učitelju, i nisam pokušao da pronađem koren ove misli.

Sada tražim koren toga. Kakve mi ljudske predstave daju takvu misao? Rekao sam svojoj majci: „Marljivo se kultiviši. Ne postoji ništa što ne možemo prevazići. Ništa na svetu nije pravednije od onog što nas uči Fa. Ljudi mogu da izvode razne trikove, ali ne i kada je Dafa u pitanju. Čovek mora da solidno odgaja svoje srce da bi napredovao“.

Prisetivši se ovoga, shvatio sam da imam ljudsku predstavu o pravdi. Merio sam stvari prema ovoj predstavi, umesto prema Fa. Od malena sam mrzeo svako zlo. Mislio sam da sam u prošlom životu bio general. Ustanovio sam da imam mržnju i da ne mogu da tolerišem nepravdu. Ali ovo je ljudska predstava.

Učitelj nam je rekao:

„Ljudska bića su grešna. Bude ne kažnjavaju ljude, jer ljude pokreće neznanje, i već su sami naudili sebi. Šta više, oni su na sebe nagomilali velike količine karme, i uskoro ih čekaju velike katastrofe. Da li će i dalje biti ikakve potrebe da se kažnjavaju? Zapravo, ako osoba učini nešto loše, suđeno joj je da u nekom trenutku budućnosti pretrpi kaznu. Naprosto se radi o tome da ljudi ovo ne shvataju, niti u ovo veruju; oni misle da su nesreće slučajne. “. („Za koga se kultivišete?“ Bitno za dalje napredovanje)

Upitao sam se za koga se kultivišem. Da li je cilj eliminisati ljudske predstave? Ne, ja se kultivišem za svoje istinsko ja. Zašto postojim? Ovde sam da potvrdim Dafu, pomognem Učitelju da ispravi Fa i spasi živa bića. Dok sam razmišljao o ovm, osetio sam da je sve u sekularnom svetu daleko od mene. Osim tri stvari i pomaganja Učitelju da spasi ljude, ništa drugo mi nije važno.

Učitelj je rekao:

„Neki ljudi neće verovati u ove stvari kako god da im ih predstavite, misleći da je biti obična osoba mnogo praktičnije. Umesto da ih se oslobode, oni se drže svojih tvrdoglavih shvatanja, što ih čini nesposobnim da poveruju. “ (Predavanje 9, Džuan Falun)

Ljudska predstava o stremljenju pravdi čini me nesposobnim da verujem u Učitelja i saobrazim se sa Fa.

U stvari, Učitelj mi je prošlog leta dao nagoveštaj preko drugog praktikanta. Moja snaja je takođe praktikantkinja, ali uvek sam je gledao s visine. Znao sam da to nije u redu i pokušao sam da se korigujem. Ali zbog predstava nisam uspeo. Teško sam komunicirao s njom i pokušavao sam da izbegnem kolege praktikante koji se često druže sa njom. Plašio sam se da je ne povredim i trudio sam da izbegavam razgovor sa njom. U mom srcu nije bilo saosećanja prema njoj.

Ona i ja smo odrasli u sasvim drugačijem okruženju. Obrazovan sam držeći se tradicionalnih vrednosti, a moj deda je bio veoma strog prema nama. Stoga sam razvio snažne ljudske predstave, kojima sam merio sve na svetu. Ali ona nema te tradicionalne misli, pa se nismo slagali. Često sam mislio da je način na koji je radila stvari pogrešan i pitao sam se kako ne vidi koliko je to pogrešno. Ponašao sam se prema njoj u skladu sa svojim idejama i imao sam mnogo pritužbi na nju. Bio sam znatiželjan da li kolege praktikanti koji su joj bliski imaju iste vrednosti kao i ona.

Prošlog leta imao sam priliku da ovo pitanje postavim koleginici praktikantkinji. Rekla je da joj je okruženje iz detinjstva oblikovalo ličnost. „Radim s njom ne zato što mislim da je u pravu, već zato što ona može da ukaže na moje probleme. Želim da se istinski kultivišem, tako da mogu da tolerišem njene nedostatke. Zašto se ti ne kultivišeš? Jedan plus jedan jednako je dva u tvom umu, ali ne i u njenom. “ Reči ove praktikantkinje su me probudile.

Prisetila sam se Učiteljevog učenja:

„Neki učenici su me pitali da li „jedan plus jednako dva“ važi na nebu. Ljudski način razmišljanja i ljudska logika ne postoje na nebu. Smisao se naposletku menja i više nije takav. “ ([Predavanje i objašnjavanje Fa na Fa-konferenciji u njujorškom Metropolitanu], Predavanje na konferenciji 3 (https://sr.minghui.org/articles/177 ))

Tolike godine ocenjivao sam stvari prema svojim ljudskim predstavama i nikada se nisam korigovao pomoću Fa. Kako da se kultivišem? Ljudske predstave mogu se primeniti samo na svakodnevne ljude. Kao učenik Dafe, trebalo bihda ocenjujem svoj govor, ponašanje i razmišljanje prema principu Istinitosti-Blagosti-Trpeljivosti, umesto da ocenjujem druge svojim ljudskim predstavama. Ovo je ključ za pravi proboj.

Shvativši ovo, osetio sam da mi se srce proširilo. Reči drugih ljudi ne mogu me dotaći. Osetio sam da je težak teret koji je blokirao moju kultivaciju nestao. Promenio sam i odnos prema snaji.

Učitelj je rekao:

„Ako ne želiš da promeniš svoje ljudsko stanje i racionalno se uzdigneš do pravog razumevanja Dafe, propustićeš priliku. Ako ne promeniš ljudsku logiku koju si ti, kao običan čovek, formirao duboko u svojim kostima tokom hiljada godina, ti nećeš moći da se otmeš ovoj površinskoj ljudskoj ljušturi i dostigneš Ispunjenje. Ne možeš se večito oslanjati na mene da ću ti eliminisati karmu, dok propuštaš da istinski napreduješ u razumevanju Fa, uzdižući se iznad ljudskih shvatanja i predstava. Tvoj način razmišljanja, tvoje razumevanje, i tvoje uvažavanje mene i Dafe su proizvod običnog ljudskog mišljenja. Ali ono čemu te ja učim, zapravo je kako otići izvan običnih ljudi, u racionalno, istinsko razumevanje Dafe!" („Opominjući savet“ Bitno za dalje napredovanje)

Pustiti osećanja

Imao sam snažna osećanja prema svojoj majci, koja je takođe praktikant. Pre nekog vremena imala je karmu bolesti. Pomogao sam joj da pošalje ispravne misli. Srce mi je dirnula njena situacija. Kada sam mirno pogledao unutar sebe, našao sam snažna osećanja. Plašio sam se da ima nedostataka u kultivaciji, i da bi mogla da izgubi život. Plašio sam se da ostanem sam na svetu (otac mi je preminuo usled progona pre 10 godina). Znao sam da moj strah potiče od osećanja. Pitao sam se kako da se rešim osećanja.

Prisetio sam se svog kultivacionog puta. Svaki moj korak bio je uz pomoć i vođstvo Učitelja. Bez Učiteljeve zaštite ne bih mogao da napredujem. Slično tome, moja majku, Dafa učenicu Učitelja, takođe štiti Učitelj. Moj strah i briga bile su ljudske misli. Da li zaista verujem u Učitelja? Moje ljudske misli bile su preuske.

Nakon što sam se oslobodio te ideje, shvatio sam da je Učitelj sve priredio za nas, a njegovi aranžmani su najbolji. Verujem samo u Učitelja i Fa. Kada se pojavila ova misao, moje srce je oslobođeno osećanja. Prosvetlio sam se da se može izaći iz ljudskog sekularnog sveta samo ako se promene ljudske predstave i oslobodi lažnog ja sačinjenog od ljudskih predstava.

Kultivacija sa srcem koje sam nekada imao

Pre nekoliko godina sanjao sam san. Popeo sam se merdevinama koje su išle u nebo. Nije bilo ograde da se za nju pridržim. Bio sam iscrpljen i želeo sam da predahnem. Pitao sam se gde je kraj. Spustio sam pogled i bio šokiran - put iza mene prekrili su oblaci i nisam mogao da vidim ništa osim kratkog dela mervevina kojim sam se upravo popeo. Bilo je baš kao što je Učitelj rekao u pesmi:

„Maleni usred neizmernog kosmosa
Čak je i kako smo došli na ovaj svet je pod velom tajne... ”

(„Povratak na nebo“, Hong Yin, V)

Shvatio sam da u kultivaciji nema nazad. Podignuo sam pogled i video mekog praktikanta kako se brzo penje. Bio je mlađi od mene. Bio sam ohrabren i nastavio sam da se penjem. Sa ovom mišlju bio sam pun energije. Strah je nestao. Brzo sam se penjao i brzo stigao do vrha. Tada sam shvatio da sam bio iscrpljen i imao strah jer nisam mogao da vidim kraj, iako je putovanje skoro bilo gotovo.

Pre dve godine moje kultivaciono stanje nije bilo dobro. Bio sam frustriran i nisam mogao da napredujem. Iako sam i dalje radio tri stvari, nisam se kultivisao srcem kao nekada. Ponekad sam osećao dosadu svakodnevnog života, ali nisam mogao steći božansko stanje. Ponekad sam se osećao usamljeno, ali nisam znao kako da napravim proboj.

Jednom sam pročitao:

„Jednom prilikom mi je um bio povezan sa četiri ili pet velikih prosvetljenih bića, Velikih Taoa sa izuzetno visokih nivoa. Koliko visokih? Njihovi nivoi su bili toliko visoki da je to običnim ljudima nezamislivo.“ (Predavanje 3, Džuan Falun)

Ovo učenje me je nateralo da razmislim o kom principu nam Učitelj govori. Učitelj je rekao:

„Buda škola zahteva prazninu, a škola Tao uči ništavnosti.“ (Predavanje 3, Džuan Falun)

Shvatio sam da nam Učitelj govori da je stanje kultivatora prazno kada dostignemo visok nivo. Ne postoje ljudska osećanja, niti ljudske misli. Kultivator neće težiti radostima u svakodnevnom svetu. Svakodnevna osoba bi se plašila da bude sama zbog osećanja.

Učitelj je rekao:

"Znate šta? Samo po tom jednom pitanju kultivacije, na nižim kosmičkim nivoima biva izuzetno složeno. Ali na višim nivoima, gde nema više nikakvog koncepta kultivacije, već samo koncept eliminacije karme, postaje jednostavno. Na još višim nivoima, sve nedaće služe da prokrče put za uspon na Nebo. A na još višim nivoima, koncepti poput eliminacije karme, trpljenja muka i kultivacije više ne postoje, već to naprosto čini jedan izbor! Ovakav je princip na višim nivoima kosmosa: kad misliš da je neko dovoljno dobar, ti ga izabereš – to je princip. “ (Fa-predavanje za vreme Festivala lanterne na Fa-konferenciji na zapadu SAD)

Kao učenika Dafe, Učitelj me je izabrao. Učitelj me je izabrao tako da moram imati sposobnost da dostignem savršenstvo. Došao sam na svet da pomognem Učitelju da spasi ljude, što je jedini cilj mog života. To je razlog za slanje ispravnih misli i izvođenje vežbi. Učitelj je rekao da su bića u starom univerzumu sebična, ali moramo se saobraziti sa Fa i ući u novi univerzum. Ako dostignem pravo altruističko stanje i uvek dajem prednost drugima, moći ću da uđem u novi univerzum, a principi starog univerzuma više neće moći da me sputavaju. Moram se osloboditi lažnih ljudskih predstava i dozvoliti svom istinskom ja da upravlja sa mnom.

Kad sam promenio razmišljanje, dostigao sam stanje u kojem je moj um uvek prazan i bez misli. Lako se mogu smiriti i učiti Fa. Ponovo sam sposoban sam da se kultivišem kao na početku. Osećam sreću u kultivaciji i više nemam osećaj usamljenosti. Više se ne težim uzbuđenju u svakodnevnom životu.

Gledajući unutra pitao sam se zašto sam nekada bio depresivan. Za vreme kultivacije ostavio sam puno vezanosti. Ali pošto se nisam oslobodio ljudskih predstava, nisam mogao istinski da osetim lepotu kultivacije. Zbog toga sam zapeo u kultivaciji i osećao se jadno.

Sad shvatam da kao učenici Dafe, ako želimo da izađemo iz ljudskog sveta, moramo se osloboditi ljudskih predstava i odgajiti budinstvo. Moramo pustiti da naše istinsko ja upravlja nama. Tek tada možemo čvrsto verovati u Učitelja i Dafu i saobraziti se sa Fa.

Ovo su moja trenutna shvatanja. Molim vas istaknite ako nešto nije u skladu sa Fa.