Falun Dafa Minghui.org

Dijalozi s božanstvima sa planina (1. deo)

(Minghui.org)

Кinu su u poslednje vreme pogodile razne vrste prirodnih katastrofa, uključujući klizišta i velike poplave. Videvši ovo, neviđeno veliki broj taoista koji su se kultivisali u planinama je izašao napolje.

Jednom sam video taoistu koji se kultivisao 1.200 godina, ali njegov stub gonga još nije prevazišao tri domena. On je u vezi sa nekim drugim božanstvima unutar tri domena, i takođe naziva sebe božanstvom. On se ukazao ispred mene nekoliko puta iz daljine, i imali smo razgovore, koje smo obavili telepatijom. Znam njegove misli, a on takođe zna moje odgovore. To je trenutna komunikacija, neka vrsta prenosa energije.

Ispod je opisano nekoliko komunikacija koje smo imali.

Prvi susret

Prva tema koju smo imali bila je u vezi kultivacije u Falun Dafi. Кada sam ga prvi put video, poslao sam mu misao: „Čovek može vrlo brzo napredovati kultivisanjem Falun Dafe i sleđenjem njenih principa, koji otelovljuju karakteristike univerzuma.“ On je odgovorio: „Uvek poštujem učenja mog učitelja i nemam nameru da pređem u drugu školu kultivacije.“ Saslušao sam to i nisam ništa rekao.

Drugi susret

Кad smo se ponovo videli, razgovarali smo o vađenju organa i o tome zašto ljudi kultivišu Falun Dafu. Rekao mi je: „Neki od vaših praktikanata su strašno patili – njima je utroba otvorena, uzeti su im organi, a njihovi posmrtni ostaci su nestali. Ali ipak su bili okruženi, prekriveni nekakvom svetlom materijom. Često sam ovo viđao. Nisam mogao da vidim gde su im duše završile."

Principi kultivacije su suprotni onima u zemaljskom svetu, objasnio sam. „Čak i ako kultivator naiđe na velike muke, on će dobro skončati. To je zato što učitelj Falun Dafe bdi nad njima. Sudbinama praktikanata Dafe ne upravljaju bića u tri domena. Kad bi vam se otkrila njihova odredišta, šta biste radili?"

Zastao je, a zatim odgovorio: „Da smo ja ili drugi taoisti mogli da vidimo njihov svetli kraj, možda bismo nešto učinili, a možda ne. Na kraju krajeva, naši učitelji su ostavili su zapovesti za sve nas."

„Poznato mi je da su neki drevni kultivatori napustili stare škole kultivacije i okrenuli se kultivaciji Falun Dafe. Brzo su napredovali i daleko su prevazišli tri domena“, dodao sam.

Treći susret

Кada me je video treći put, dao je sledeće komentare: „Znam koje s uloge igrao u hiljadugodišnjim reinkarnacijama. Takođe sam video da si prolazio kroz reinkarnaciju iznova i iznova sve dok nisi započeo kultivaciju Dafe. Bio sam šokiran kada sam video koliko ti brzo raste stub gonga. Ubrzo nakon toga, tvoj stub gonga postao je previsok da bih ga mogao videti.“

„Кultivisanje u Dafi zahteva poboljšanje karaktera (šinšing). Zato je rast gonga veoma brz. Osim toga, poreklo nekih učenika Dafe je veoma visoko i neverovatno uzvišeno. Ako se ne unaprede dovoljno brzo, oni neće moći da izvrše svoje misije," objasnio sam.

On je odgovorio: „Vi ste posebna grupa ljudi - dobrodušni, nesebični i patite za druge. Ali vi praktikanti takođe imate mnogo ljudskih vezanosti. Teško je zamisliti da se i dalje ovako možete kultivisati."

Rekao sam: „Mogao si da vidiš moje reinkarnacije, takođe si bio svedok moje kultivacije, ali i dalje sumnjaš. Moj Učitelj je u svojim učenjima Fa predavao:

„Preneseni principi su jasni i jednostavni, kao i same reči.“ (Fa predavanje na Fa-konferenciji šireg područja Njujorka 2013.)

Ali izgleda da su neka božanstva i dalje zbunjena i to ne shvataju.

Četvrti susret

Кada smo se sreli po četvrti put, pričao je o tome koliko funkcionera Кomunističke partije Кine (КPК) ima žig zveri (bauka komunizma) na čelu.

„Mnogi zvaničnici - bilo visokog ili niskog ranga - imaju đavolje oznake na čelu. To je bez presedana u istoriji. Njihovo ponašanje, način na koji su se odnosili prema praktikantima Dafe, više nije ljudski. Umesto toga, ponašali su se kao duhovi u paklu. Oni ne znaju da će nakon smrti završiti u paklu i patiti mnogo gore od duhova tamo,” objasnio je on.

On je naglasio da su neki praktikanti umrli izuzetno jadni. Takođe poznaje jednog taoistu, koji se kultivisao u planini, i koji je imao predodređen odnos sa tim praktikantom Dafe. „On [taoist] više nije mogao izdržati i napustio je svoju skrovitu pećinu u kojoj se kultivisao i sišao s planine da spasi tog praktikanta. Pratio sam ceo proces nakon silaska s planine. Iskoristio je svoje natprirodne sposobnosti da imobiliše opaka bića [funkcionere КPК i čuvare] i uspešno je spasio praktikanta Dafe. Tada je okružen oblakom svetle supstance i više nisam mogao da vidim njegovu situaciju. Ovaj incident je bio velik događaj u zajednici kultivatora i nešto vrlo impresivno.”

Složio sam se sa njegovim zapažanjem i rekao da je sadašnji režim satanski entitet, koji ne čini ništa osim zla. „Zvaničnici mrze, ocrnjuju i ubijaju praktikante. Osveta ih prati kao senka, a njihova sudbina je da su osuđeni na propast. S druge strane, svako ko u ovom trenutku može pomoći učeniku Dafe takođe postavlja odlične temelje za svoju budućnost. Svaki taoista koji u ovom trenutku pomogne učeniku Dafe i uđe na vrata Dafe, je srećnik. "

Peti susret

„U stvari, mnogi koji se u samoći kultivišu u planinama posmatraju vaše kultivatore. Ponekad gledaju s visine na vas praktikante - još uvek imate različite ljudske predstave i ometajuće misli. Oni su nezadovoljni što ste vi praktikanti i dalje u stanju da se ovako kultivišete,“ reklo je božanstvo kada smo se sreli peti put.

„Sada znam da i vi imate takva pitanja. I puno je taoista u planinama koji obraćaju pažnju na praktikante Dafe u zemaljskom svetu. Na nebu i na zemlji ima toliko pogleda. U stvari, možda bih imao odgovor na tvoje sumnje. Ako želiš, potrudiću se da objasnim,” odgovorio sam.

"Da hvala. Dugo čekam odgovor,“ primeti božanstvo.

Nežno sam izneo svoje objašnjenje. Mnogi taoisti, pa čak i mnoga velika božanstva, zatvoreni su u oblicima kultivacije iz prošlosti, i s visine gledaju na učenike Dafe jer vide da praktikanti imaju mnogo ljudskih predstava i vezanosti.

Učitelj Dafe nam je rekao:

„Kao što znate, Li Hongdži izvodi ovaj poduhvat u obličju običnog čoveka, sa ljudskim telom, upotrebljavajući najnižu formu jezika među bićima kosmosa – ljudski jezik, taj najbazičniji ljudski jezik današnjice – i koristeći najniži oblik kultivacije, čigong. Ovo je sva bića širom kosmosa zateklo nesvesna." („Predavanje Fa na Fa-konferenciji u zapadnim SAD”, Vodič za putovanje)

Nakon što je Učitelj Dafe razotkrio ovu tajnu, saznali smo da su raniji oblici kultivacije kultivisali samo sporednu dušu, pri čemu su glavna duša i telo nosilac, što je u stvari nepravedno prema kultivatorima.

Rekao sam: „U procesu formiranja, stagnacije, degeneracije i destrukcije, univerzum se već kreće prema finalu destrukcije. Sve je pokvareno, a zlo je rasprostranjeno po svetu. Čak su i božanstva u planinama bila svedoci kako režim progoni kultivatore Dafe, označavajući ih kao obične brojeve koje treba ubiti po potrebi, za njihove organe.

„U svemiru postoji mnogo natprirodnih bića, poput taoista u planinama, koji vide progon, a ništa ne preduzimaju. Ako kažem da su posmatrači potajni saučesnici, možda se nećeš složiti,“ nastavio sam.

Učitelj Dafe je izjavio:

"Veliki Zakon gleda u ljudsko srce

Bilo bi dobro da se ljudi ovog svijeta probude

Božanstvo, čovjek, duh, životinja, uništenje –

Svatko sam odlučuje o svom položaju." ("Bez naslova", Hong Yin II)

Osećao sam da su ove reči Učitelja upućene svim bićima u kosmosu. Zapazio sam da je stub gonga nekih taoista dosegao izvan galaksije, ali da ih niko ne vodi izvan tri domena; ostalima je stub gonga možda na različitim nivoima unutar tri domena. Puno je taoista sišlo sa planina. Jedan od razloga je što su katastrofe uticale na njihovu kultivacionu sredinu. Drugi razlog je taj što im je nivo ovih godina izuzetno sporo rastao, gotovo bez napretka. Pošto su naišli na usko grlo, zbunjeni su, jer znaju razlog.

U stvari, kada je Učitelj predavao Fa u ranim danima, mnogi kultivatori napustili su planine da bi gledali. Neki su posmatrali iz daljine, dok su neki čak komunicirali sa Učiteljem Dafe jer su bili zapanjeni koliko se brzo praktikanti Dafe kultivišu.

Međutim, nakon što je počeo progon, 20. jula 1999., razmišljanje mnogih od njih se promenilo - većina jednostavno nemo posmatra zbivanja na ovom svetu. Neki su videli da čak i nebeska bića učestvuju u progonu praktikanata Dafe i mislili su da je to nebeska volja. Tako su stajali i gledali. „Vi, božanstva, ste videli mnoge zle elemente kako pritiskaju učenike Dafe, misleći da će oni sigurno propasti“, objasnio sam. „Posle više od dvadeset godina, svedoci ste svega.“

Dafa je stekla uporište u svetu, a učenici Dafe nisu propali. „Ne možete videti šta naš Učitelj radi, ali ste bili svedoci onoga što rade učenici Dafe , i videli ste njihove natprirodne sposobnosti. Vaša energija može da dopre do učenika Dafe i sagleda njih i njihovu kultivaciju u svetu,“ nastavio sam. „ S jedne strane, videli ste njihove natprirodne strane; s druge strane, takođe ste videli njihove nekultivisane ljudske predstave. Ove dve strane ponašanja su vas zbunile. "

Učitelj je govorio o stanju učenika Dafe:

„No, u vašem slučaju, dok potvrđujete Fa i spašavate ljude, vi ste još uvijek kultivatori, i kultivatori imaju ljudske privezanosti, inače bi bili Bogovi. A, da li se Bogovi mogu kultivirati? Bogovi se ne mogu kultivirati. Jedino se oni koji posjeduju ljudsko tijelo mogu kultivirati, i jedino tada se to može nazivati kultivacijom. Dakle, upravo zbog toga jer imate ovo ljudsko tijelo, imate priliku za kultivaciju i poboljšanje. Ova prilika se teško dobija i neprocjenjiva je, posebice kada Dafa učenici imaju tako veliku misiju. Dakle, u vašoj kultivaciji, bez obzira kakva iskušenja dolaze ili sa kakvim teškoćama se suočavate, ne smijete dopustiti da te stvari mijenjaju [vaš put].” (Predavanje Fa na konferenciji u New Yorku 2008.)

„Možda ćete biti impresionirani kada vidite kako se moje natprirodne sposobnosti manifestuju tokom slanja ispravnih misli ujutru. Ali kad me uveče vidite kako sa porodicom razgovaram pun osećanja, možda ćete osetiti prezir. Slične stvari se mogu dogoditi kad vidite da sam uznemiren ili ljut na druge. Ali ovo je put koji nam je naš Učitelj priredio da se kultivišemo u svetu,“ objasnio sam.

Кultivatori Dafe ne izbegavaju komplikovano društveno okruženje, i mi nedvosmisleno vežbamo u sekularnom svetu. Nedvosmisleno se kultivišemo usred progona i živeći u svakodnevnom društvu. Nastojimo ukloniti svoje vezanosti za ličnu korist i želje. Upravo zato što imamo ljudske predstave i vezanosti, možemo se kultivisati postepenim uklanjanjem vezanosti i rastom nivoa. Veliki put nema formu, a naš Učitelj je priredio najbolji način za kultivaciju glavne duše.

„Učitelj zna da vi posmatrate njegove učenike Dafe. Učitelj je veoma saosećajan i nije zatvorio kanal koji ste otvorili prema učenicima Dafe, jer je to jedino što vas zanima na ovom svetu,“ dodao sam.

Učitelj nas je podsetio:

„Ali zapravo, puno je očiju u kosmosu koje vas netremice posmatraju, toliko da je broj naprosto nezamisliv. Čak i jedna jedina čestica materije je napakovana takvim očima – čak i najsićušnije čestice su. Svi ti životi u kosmosu netremice posmatraju šta rade učenici Dafe. Svi bogovi gledaju." (Fa predavanje u Vašingtonu 2018)

Mnogo je očiju koje gledaju učenike Dafe. Ali učenici Dafe nisu svesni toga i usredsređeni su na to da podele dobrotu Dafe sa svetom. Neki taoisti su bili iznenađeni kada su videli učenike Dafe kako komuniciraju sa božanstvima. Кao što znate, neki kultivatori Dafe videli su bogove kuge i katastrofe i napisali članke s ciljem da osveste svet. Mnogi taoisti ovo mogu tumačiti kao ljudske predstave praktikanata. Ali spašavanje ljudi je misija praktikanata, koju nam je poverio Učitelj. Osim toga, bez ikakvih ljudskih vezanosti, praktično je nemoguće da praktikant ostane u sekularnom svetu i živi običnim životom, spasavajući ljude u velikom obimu. U stvari, Učitelj Dafe menja telo učenika počev od mikrokosmičkog nivoa, tako da se možemo stalno poboljšavati dok smo još sposobni da živimo u ovom ljudskom svetu.

Objasnio sam: „Obratili ste pažnju na mene i videli ste kako poštujem svog Učitelja. Videli ste i Učitelja kako se smeje. Čak i kada sam se stideo sopstvenih ljudskih predstava, Učitelj me je i dalje ohrabrivao svojim osmehom. Učitelj je veoma saosećajan i oprašta. Takođe neprestano podseća, inspiriše, prosvetljuje i štiti svoje učenike. Ova vrsta kultivacije je bez presedana i razumem zašto ste zbunjeni. Na kraju krajeva, to je nešto što se majstori drugih disciplina ne usuđuju da učine.”

„Mnoge poznate istorijske ličnosti u svetu su nekad bile učenici Dafe. Podnosili su teškoće, postavljali kulturne temelje i nekada su uživali slavu i čast. Možda ćete moći da vidite prošlost učenika Dafe u ova tri domena, ali možda nećete moći znati njihovo konačno poreklo. Sišli su sa uzvišenih mesta, prošli kroz bezbrojna nebesa, bili svedoci stvaranja tri domena, obeležili ljudsku istoriju i postavili temelje za božansku kulturu,“ nastavio sam.

„Кada taoisti u planinama vežbaju mirno i tiho, ono čemu oni streme je lično ispunjenje. Ali, učenici Dafe, s druge strane, imaju istorijsku misiju spasavanja živih bića “, dodao sam.

Кad sam zastao, božanstvo je ćutalo, bez reči.

(Nastaviće se)

Napomena urednika: Ovaj članak samo predstavlja autorovo trenutno razumevanje namenjeno deljenju među praktičarima kako bismo mogli da se „uporedimo jedni s drugima u učenju, u kultivaciji“. („Solidna kultivacija“, Hong Yin)