Falun Dafa Minghui.org

Godišnji izvještaj CECC-a: KPK je “Nastavila sa pritvaranjem Falun Gong praktikanata, podvrgavajući ih grubim postupcima”

(Minghui.org)

Dvostranačka i dvodomna Kongresno-izvršna komisija za Kinu (CECC) je objavila svoj godišnji izvještaj za 2021. godinu 31. marta 2022. godine. Utvrdila je da se kršenja ljudskih prava, poput progona Falun Gonga, nastavljaju u Kini, što služi kao “poziv na akciju i poruka da je vrijeme za 'business as usual' (poslovanje prema uobičajenom obrascu) prošlo.”

Ovaj izvještaj su objavili američki senator Jeff Merkley (D-OR) i američki zastupnik James McGovern (D-MA), predsjednik i dopredsjednik komisije.

„Užasna zloupotreba ljudskih prava od strane kineske vlade i gaženje ljudskog dostojanstva čini važnijim nego ikada da Kongresno-izvršna komisija za Kinu dokumentuje zloupotrebe ljudskih prava i vladavine prava u Kini, kao što je Komisija i radila u proteklih 20 godina”, rekao je predsjedavajući CECC-a Jeff Merkley. On se nada da će Kongres i američka administracija djelovati po preporukama CECC-a.

Represija nad religijom

Izvještaj u njegovom izvršnom sažetku navodi: “Kao i prethodnih godina, vlasti su nastavile da zatvaraju praktikante Falun Gonga podvrgavajući ih grubim postupcima, s najmanje 622 praktikanta osuđena za krivična djela navodno zbog 'kultnog' djelovanja 2020. godine, prema web stranici Minghui.”

“Minghui je također izvijestio da su kineske vlasti nastavile da muče i maltretiraju praktikante, te da je takvo zlostavljanje, koje se ponekad dešavalo tokom nekoliko godina, izazvalo ili doprinijelo smrti desetina praktikanata 2020. i 2021. godine.”

Izvještaj je također uključio i više od 10 slučajeva, koji predstavljaju “mali broj pojedinaca koje su kineske vlasti pritvorile ili osudile zbog mirnog ostvarivanja svojih međunarodno priznatih ljudskih prava”. Među njima je bila i praktikantica Falun Gonga, gospođa Sun Qian, kanadska državljanka i direktorica kompanije za zdravstvenu tehnologiju. Uhapšena je u svojoj kući u Pekingu 2017. godine. “Tokom pretresa kuće, policija je zaplijenila Falun Gong materijale. Nakon suđenja održanog u septembru mjesecu 2018. godine, Okružni narodni sud Chaoyang ju je 30. juna 2020. godine osudio na 8 godina zatvora u vezi sa njenim prakticiranjem Falun Gonga.”

Osim što su spriječile Sun da angažuje advokate, vlasti su vršile pritisak na njene advokate da se povuku iz slučaja. Štaviše, “zlostavljali su je u pritvoru tako što su je okivali na duži period [dvije sedmice] i prskajući je biber sprejom”.

Nezakonit pritvor i tortura

Riječi “Falun Gong” su se pojavile preko 40 puta u izvještaju od 343 stranice u poglavljima o krivičnom pravosuđu, slobodi vjeroispovijesti i ljudskim pravima.

Vlasti Komunističke partije Kine (KPK) su koristile brojne oblike vansudskog pritvora, uključujući prisilni nestanak, tajne zatvore, psihijatrijske ustanove i mnoge druge. "Njihovo postojanje i upotreba nemaju zakonsku osnovu, a ljudi zatočeni na takvim lokacijama - od kojih su mnogi potpisnici peticija i praktikanti Falun Gonga - ne znaju kada će biti pušteni i nemaju nikakvu proceduralnu zaštitu", navodi se u izvještaju koji se poziva na dokaze iz Minghui izvještaja od 31. avgusta 2020. godine (citirani izvještaj Minghui.org je dostupan ovdje).

Što se tiče široko rasprostranjenog kršenja vjerskih sloboda, izvještaj je otkrio da su vlasti KPK pokušale potisnuti i kontrolisati vjerske grupe i pojedince, koristeći zajedničke taktike protiv više grupa. Konkretnije: „Vlasti u raznim provincijama su proteklih godina nezakonito zatvarale protestante, tajne katolike i Falun Gong praktikante u tajnim mobilnim objektima za 'transformaciju', vršeći pritisak na njih da se odreknu svoje vjere koristeći tehnike ispiranja mozga, zatvaranje u prostorije bez svjetla ili ventilacije, premlaćivanja, verbalnog zlostavljanja i psihičkog mučenja.” Nadalje, vlasti u više gradova su navodno naredile popisivačima da prijave znakove vjerskih aktivnosti u domovima građana kako bi ciljali ove grupe.

Štaviše, zvaničnici su zloupotrijebili kaznene odredbe kako bi podigli krivične prijave protiv Falun Gong praktikanata i drugih manjinskih grupa. Izvještaj stoga ohrabruje članove američkog Kongresa i zvaničnike administracije da potaknu svoje kineske kolege da okončaju progon.

Žetva organa i smrt

U kršenju ljudskih prava kategoriziranim po vjerskim grupama, izvještaj je utvrdio da su, kao i prethodnih godina, kineske vlasti nastavile da zabranjuju vjerovanje i prakticiranje Falun Gonga, zatvaraju praktikante i podvrgavaju ih grubim postupcima.

“Kineske vlasti su nastavile krivično goniti praktikante prema članu 300. Krivičnog zakona NRK, koji kriminalizira 'organiziranje i korištenje kulta radi podrivanja provedbe zakona'.”

Pozivajući se na jedan izvještaj iz Minghui na engleskom jeziku objavljen u decembru 2020. godine i drugi u januaru 2021. godine, izvještaj CECC-a navodi „Kineski zvaničnici su bili odgovorni za smrt desetina Falun Gong praktikanata 2020. godine, a najmanje su 622 praktikanta osuđena u očiglednoj vezi sa njihovim prakticiranjem Falun Gonga, a najveći broj takvih slučajeva je zabilježen u provincijama Liaoningu, Shandongu, Sichuan, Hebei i Jilin.”

Konkretno, u izvještaju CECC-a se navodi da je grupa od 12 stručnjaka UN-a za ljudska prava izjavila u junu 2021. godine da su "izuzetno uznemireni" i "duboko zabrinuti" vjerodostojnim izvještajima o prisilnoj žetvi organa vršenoj u Kini koja izgleda "cilja [na] određene etničke, jezičke ili vjerske manjine koje se drže u pritvoru, često bez [objašnjenja] razloga za hapšenje ili izdavanje naloga za hapšenje, na različitim lokacijama.” Među ciljanim grupama, UN grupa je spomenula ''[etničke] manjine, praktikante Falun Gonga, Ujgure, Tibetance, muslimane i kršćane."

Nadalje, izvještaj CECC-a se pozivao na članke Minghuija koji se tiču ​​„kršenja vjerskih sloboda od strane kineskog režima protiv praktikanata Falun Gonga, uključujući vanzakoniti pritvor i smrti za koje članovi porodice sumnjaju da su uzrokovani torturom“.

Moralne obaveze

“CECC bi trebao dati prioritet dokumentovanju neopisivih zločina KPK protiv Ujgura, Tibetanaca, Falun Gong praktikanata, kršćana, novinara, advokata odbrane i drugih koji trpe teška zlostavljanja zbog politike prisilne asimilacije u Kini”, zaključuje se u izvještaju.

“Dokumentovanje kršenja ljudskih prava koje je počinila kineska vlada nije učinjeno samo u skladu sa mandatom Komisije, već je i naša moralna obaveza prema onima koji zbog represije i cenzure nisu u mogućnosti ispričati svoje priče”, primijetio je kopredsjedavajući CECC James McGovern. “Radujem se nastavku rada sa svojim kolegama kako bismo preporuke CECC sproveli u djelo.”