Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_bs

Bila sam ,,nespremna otpustiti" materijalne stvari

(Minghui.org)

Išla sam u kupovinu namirnica sa praktikantkinjom, a ona je stalno upoređivala cene, govoreći da su predmeti koji se prodaju u ovom supermarketu jeftiniji od drugih mesta. Nisam se složila s njom i pomislila sam: ,Ne želim da poredim cene ovde i tamo." 

Praktikantkinja je došla u moju kuću i videla moju mašinu za pranje veša. Rekla je da je i ona ima, ali da retko koristi jer troši vodu. Nisam se složila s njom i kazala sam: ,,To ne prosipa vodu. I zašto toliko oklevaš da koristiš vodu?" 

Nakon što je otišla, razmišljala sam o tome zašto nije bila voljna da „otpusti“ određene materijalne stvari. Iako nisam imala isti problem kao ona u ovom pogledu, verovatno sam imala slične probleme u drugim oblastima svog života; inače, njena vezanost ne bi bila prikazana preda mnom. Tako sam počela da obraćam pažnju na dešavanja oko sebe. 

Jednog dana sam sedela u autu i ​​čekala da dvije praktikanatkinje završe kupovinu namirnica. Čula sam „prasak“ i videla sam ženu koja otvara vrata svog auta zato što je udarila u moj auto. Htela sam da proverim štetu na svom automobilu, pitajući se da li ću je opomenuti ili tražiti odštetu. Obična osoba bi to uradila, ali sam to otpustila. Na kraju sam ostala u autu i ​​gledala je kako odlazi. Nisam obraćala pažnju na incident.

Nekoliko dana kasnije, nehotice sam primetila crnu ogrebotinu na svom automobilu, blizu prednje strane. Znala sam da to nisam ja uradila, sudeći po tragu ogrebotine. Zatim sam se setila žene u prodavnici koja je udarila moj auto, i nisam mogla da se oslobodim štete koju je izazvala. Ubrzo sam uvidela svoju vezanost za materijalne stvari i svoju „nespremnost da ih otpustim“.

Znala sam da moram to da otpustim, ali nisam mogla i nastavila sam da se osećam nelagodno. Samo Fa može da mi pomogne da to pustim. Možda sam joj dugovala iz prošlog života, i bilo je vreme da joj vratim. Tako sam se osećala opuštenije.

Ali ista vezanost se pojavila nekoliko trenutaka kasnije i ponovo sam se osećala nelagodno. Na osnovu mog razumevanja Fa principa, moja vezanost ne bi bila razotkrivena da žena nije udarila moj auto, pa kako bih je se onda mogla otarasiti? Umesto toga, trebalo bi da joj zahvalim! Mogla sam da se oslobodim te misli kada sam shvatila stvari. Srce mi je bilo mirno i prestala sam da razmišljam o ogrebotini. Bila sam na višem nivou.

Prisetila sam se Učiteljevih (osnivača Falun Dafe) reči:

„Ali ovo je kultivacija—šta se desilo sa “biti besprekoran” (wu-lou)? Nema sitnica.” (Podučavanje Fa na Fa konferenciji Zapadne obale 2015.)

Stvari mogu izgledati trivijalno, ali nisu male stvari, jer se tu kriju vezanosti i teško ih je otkriti. Učitelj je jasno stavio do znanja – kultivacija je ozbiljna, i svaka vezanost, velika i mala, treba da se ukloni.

Trebalo bi da vodimo računa o ovom problemu, jer su se neke vezanosti formirale navikom i teško ih je otkriti. Ali ako obratimo pažnju na naše okruženje, mogli bismo pronaći indicije koje su povezane sa našom kultivacijom.