Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_bs

Zašto sam stalno sledio druge?

(Minghui.org)

Ranije sam se divio praktikantima za koje sam mislio da se dobro kultivišu. Šta god da su radili, imao sam tendenciju da ih sledim bez razmišljanja. Dok sam shvatio šta sam uradio, već sam mnogo puta posrnuo. Međutim, ubrzo sam ponovo počeo da sledim druge. Osim što sam shvatio svoju vezanost za oslanjanje na druge, takođe sam se prosvetlio u još jedan princip, koji bih želeo da podelim sa kolegama praktikantima.

Juče, dok sam memorisao Fa zapisujući ga, naišao sam na sledeći pasus:

,,Pošto ljudska bića imaju osećanja – ljutnja je osećanje, sreća je osećanje, kao i ljubav i mržnja; osećanje je kad nam se nešto dopada ili ne dopada, utisak da li je neko dobar ili nije, imati hobi i stvari koje ne volimo, sve je osećanje - ljudi žive za osećanja. Stoga jedan praktikant, koji se uzdigao iznad ovih stvari, ne treba tom logikom da vrednuje stvari, već od nje treba da se otme." Džuan Falun

Iznenada me je privukla ova rečenica, „ne treba tom logikom da vrednuje stvari“ [Džuan Falun]. Činilo se kao da nikada ranije nisam video ovu rečenicu. Pomislio sam: „Da li koristim tu logiku da vrednujem stvari?“ Razmotrio sam ponovo „tu logiku“ koju je Učitelj pomenuo, i ova rečenica, „utisak da li je neko dobar“, odjednom mi je bljesnula pred očima. Shvatio sam da sam koristio ovaj pristup u svojoj kultivaciji i svakodnevnom životu. Ugledao sam se na onoga ko se dobro kultivisao, a gledao sam sa visine i osećao prezir prema onima koji nisu. Koja je razlika između ovog stava i toga što obični ljudi „ne vole siromašne, a vole bogate“? Upravo zato što sam imao ovu vezanost složio sam se sa onim što su rekli oni praktikanti za koje sam mislio da se dobro kultivišu, bez obzira da li je ono što bi rekli u skladu sa Fa. Što se tiče praktikanata na koje sam gledao sa prezirom, nikada me nije bilo briga šta kažu.

Prosvetlio sam se u ono što bi trebalo da bude pravi stav: ne treba da me dodiruje koliko god dobro ili slabo drugi praktikanti se kultivišu. Trebalo bi da se držim Fa i fokusiram se na kultivisanje sebe. Ako ne sudim u svom srcu ko se kultiviše dobro ili loše, da li ću i dalje slediti one za koje mislim da ,,dobro se kultivišu"?

Ovo je moje lično razumevanje. Ako postoji nešto neprikladno, molim vas, ljubazno to ukažite.