Falun Dafa Minghui.org

Falun Gong je oduvijek bio legalan u Kini

(Minghui.org)

Ljudi u Kini često čuju: „Vlada je zabranila Falun Gong.“ Istina je upravo suprotna, jer je Falun Gong oduvijek bio legalna praksa u Kini.

Već 1998. godine Qiao Shi, tada umirovljeni član Nacionalnog narodnog kongresa (NPC), organizirao je nekoliko viših dužnosnika da provedu sveobuhvatnu dubinsku istragu Falun Gonga. Zaključili su da „Falun Gong donosi zemlji i ljudima sveobuhvatnu korist, a ne štetu.“ Podnijeli su izvještaj o istrazi Politbirou Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK).

Kada je Jiang Zemin, tadašnji kineski vođa, pokrenuo progon ove duhovne prakse u srpnju 1999., šest od sedam članova stalnog odbora Politbiroa tome se usprotivilo. Jiang je bio jedini član koji je inzistirao na naređivanju progona i zlorabio svoju moć, da mobilizira cijelu državu da u tome sudjeluje.

Jiang je izdao naredbu da se „iskorijeni Falun Gong u tri mjeseca“, u početku progona u srpnju 1999. Tri mjeseca kasnije, Falun Gong je ostao popularna praksa. Jiang je eskalirao progon u listopadu te godine. U intervjuu za Le Figaro, visokotiražne novine u Francuskoj, Jiang je nazvao Falun Gong kultom. Sljedeći dan glasnogovornik KPK People’s Daily ponovio je Jiangove riječi u svojim novinskim stupcima.

Međutim, ono što su Jiang i People’s Daily rekli nije imalo pravni značaj. Stalni odbor NPC-a, jedinog zakonodavnog tijela u Kini, donio je „Rezoluciju o zabrani kultnih organizacija, zaštiti od i kažnjavanju kultnih aktivnosti“ 30. listopada 1999. godine. Falun Gong nije spomenut nigdje u ovoj Rezoluciji.

Vrhovni narodni sud i Vrhovno narodno tužiteljstvo Kine, kasnije su objavili „Odluku o zabrani kultnih organizacija, te sprječavanju i kažnjavanju kultnih aktivnosti“. Ni ovdje nije spomenut Falun Gong.

Temeljno načelo kaznenog prava je „nema zločina bez zakona“. Falun Gong se ne spominje u zakonskoj rezoluciji NPC-a niti u odluci Vrhovnog narodnog suda i Vrhovnog narodnog tužiteljstva. Međutim, propaganda koju svakodnevno vode državni mediji, uvjerila je ljude da je Falun Gong zabranjen.

Nadalje, ni Ministarstvo javne sigurnosti nije uvrstilo Falun Gong kao jednu od 14 zlih vjerskih organizacija, objavljeno 2000. godine. Godine 2005., Ministarstvo javne sigurnosti, State Department (kineska vlada) i Glavni ured Centralnog komiteta KPK, izdali su zajedničku izjavu i identificirali 14 kultnih organizacija. Falun Gong još uvijek nije bio na popisu.

Prema zakonima Kine, State Department je kineska vlada i najviše državno izvršno tijelo. To znači da State Department (kineska vlada) ima drugačiji stav od Jiangovog režima (Komunističke partije Kine). Još uvijek, ni NPC niti State Department (kineska vlada) nikada nisu objavili nikakvu zabranu Falun Gonga. Izjava „vlada je zabranila Falun Gong“ postoji samo u novinskoj propagandi.

Osim toga, Objava 50 koju je izdala Glavna uprava za tisak i publikacije 1. ožujka 2011., ukinula je zabranu knjiga o Falun Gongu. Od tada je legalno objavljivati ​​i posjedovati Falun Gong knjige u Kini.

Godine 2017. Vrhovni narodni sud i Vrhovno narodno tužiteljstvo dali su tumačenje o „postupanju s kriminalnim slučajevima koji koriste kultne organizacije za potkopavanje provedbe zakona.“ Sudsko tumačenje nije potpisano od strane Ministarstva javne sigurnosti, te stoga izvršna agencija (Ministarstvo javne sigurnosti) nije pravno vezana za njega. Tumačenje prekoračuje ovlasti Ministarstva javne sigurnosti i nezakonito je.

U protekle 23 godine, Jiangov režim i KPK mobilizirali su državni aparat tajnim dokumentima, internim obavijestima, prisilom, političkim pritiskom i podmićivanjem za progon Falun Gonga. Time je stvoren bezbroj nezakonitih i nepravednih slučajeva i zapanjujući broj tragedija zbog prisilnog uzimanja organa.

Jednom kada smo u mogućnosti dešifrirati propagandu KPK, vidimo kako je Falun Gong oduvijek bio legalan u Kini. Progon nema pravnu osnovu.