Falun Dafa Minghui.org

Pomozimo kolegama praktikantima svojim ispravnim mislima

(Minghui.org)

Učitelj je naglasio važnost suradnje među Dafa praktikantima mnogo puta u svojim predavanjima. U periodu Fa-ispravljanja praktikanti bi trebali pomoći prijateljima praktikantima koje odjednom snađe bolesna nevolja da osnaže njihove ispravne misli i pomoći im u svladavanju smetnji. Moje iskustvo slanja ispravnih misli iz bliže udaljenosti prema prijatelju praktikantu je opisano u nastavku.

Zbog grupnog učenja Fa, otišla sam jedne večeri oko 19 sati, u studenom 2009. u kuću praktikantice A. Kada sam stigla, praktikantica A mi je rekla: "Praktikantica B ne može danas doći. Javila mi je slabašnim glasom telefonom kako ima proljev, da je povraćala i da je u groznici. Preležala je cijeli dan."

Praktikantica A je u svojim sedamdesetim godinama, a Praktikantica B i ja u šesdesetim godinama. Nas tri sudjelujemo u grupnom učenju Fa. Zajedno smo dobro radile i surađivale. Praktikantica A je rekla da bi slala ispravne misli a da bih ja trebala otići do praktikantice B i provjeriti kako je. Sjetila sam se Učiteljevih riječi: "Stvari druge osobe su tvoje, a tvoje stvari su njene." ("Predavanje Fa na Washingtonskoj D.C Fa Konferenciji") i brzo sam otišla do njene kuće.

Praktikantica B je ležala na kauču blizu vrata, izgledala je blijedo, slabo i s raščupanom kosom. Zbog visoke temperature, teško je mogla govoriti. Obratila sam joj se ozbiljnim tonom, rekavši joj da se počešlja i pokupi kosu, kako ne bi izgledala bolesno.

Učitelj je rekao:

"Poznato je da je ono što uzrokuje bolesti kod ljudi, sedamdeset posto psihološke a trideset posto fiziološke prirode."(iz Zhuan Faluna)

Rekla sam joj da ne klone duhom, i da ne surađuje sa, i bude proganjana od zlih bića. Potom sam poslala snažne ispravne misli prema njoj: "Praktikantica B će gledati prema unutra i ispraviti se s Fa ako ima bilo kakvih nedostataka. Progon od strane zlih bića je apsolutno zabranjen. Tko god progoni Dafa praktikante tijekom perioda Fa-ispravljanja čini grijeh, i bit će poslan na prolaz ne-života, bez nade za opstanak. Neka se njeno normalno stanje vrati. Njeno fizičko tijelo je namijenjeno pomagati Učitelju u Fa-ispravljanju i spašavanju osjetnih bića." Zamolila sam poštovanog Učitelja za pomoć da potpuno negira aranžmane starih sila, da temeljno i potpuno iskorijeni zle sile, i da Fa ispravi svemir.