Falun Dafa Minghui.org

Razmišljanja o praktikantima oko mene koji se suočavaju sa nevoljama i gledanju unutar

(Minghui.org)

Tokom poslednje dve godine, praktikanti koji su me kontaktirali prolazili su kroz karmu bolesti, a dvoje od njih je preminulo. Sledi moje izlaganje o nekim od problema u našoj kultivaciji.

Vezanosti za oslanjanje na druge i moja vezanost da se drugi oslanjanjaju na mene

Mnogi praktikanti su često dolazili u moj dom. Jednog dana jedna praktikantkinja, koja nije često dolazila da nas poseti, došla je kada smo učili Fa. Praktikantkinja je pozvonila, ali ja nisam otvorila vrata jer nisam mogla da je vidim sa našeg prozora. U to vreme je komšinica, sprat ispod nas, otvorila vrata i pitala je da li ide kod nas. Praktikantkinja je pitala kako zna, a ona je rekla da je to zato što u mojoj kući uvek ima posetilaca.

Kada je praktikantkinja došla da razgovara sa nama o tome, pomislila sam da bi to mogao biti nagoveštaj Učitelja Lija (osnivača Falun Dafe). Nakon što sam ovo podelila sa drugima, shvatila sam da ova situacija nije u skladu sa Fa, pošto je naš dom istovremeno mesto za proizvodnju materijala za objašnjavanje istine i mesto za učenje Fa, tako da ne bi bilo bezbedno imati mnogo ljudi u poseti. Kazala sam praktikantima: „Molim vas, nemojte dolaziti ovde osim ako treba nešto da radimo zajedno. Od tada mnogo manje praktikanata dolazi u moj dom.

Jedne noći oko 23 sata, jedna praktikantkinja je došla u žurbi. Pitala sam je šta se desilo. Rekla je: „Policija mi je isključila struju, tako da moram da ostanem kod tebe neko vreme. Znam da mi samo ti možeš pomoći.” Pristala sam da je pustim da ostane, jer sam znala da je u nevolji. Međutim, osećala sam to prilično čudno. Tako sam ovoj praktikantkinji ispričala kako su moje komšije videle da uvek imam posetioce. Zatim je rekla: „Imaš vezanost da se na tebe oslanjaju“. Njene reči su me probudile. Shvatila sam da mi je Učitelj dao nagoveštaj. Zatim sam je pitala da mi kaže više o prekidaču struje u njenom domu. Nije imala nikakvo osnovno znanje o tome u svom domu, a onda je shvatila da je mogla pogrešiti da joj je struja isključena. Sutradan se srećna vratila kući. Shvatila sam da je došla u moj dom samo da mi kaže o mojoj vezanosti.

Nagoveštaj od Učitelja me je zaista probudio. Dugi niz godina nisam primetila tu vezanost koja je tako dugo bila skrivena. Ovakva sam oduvek. Kolege praktikanti su mislili da se dobro kultivišem, i svi bi dolazili da razgovaraju o stvarima sa mnom. Njihovo takozvano deljenje iskustava je više ličilo na pitanje šta da radim. Stoga sam kolegama praktikantima uvek davala uputstva šta dalje da rade. Oni nisu sami radili stvari na osnovu Fa. To je takođe nateralo kolege praktikante da razviju vezanost za oslanjanje na mene. Ali ne valja ako uče samo od mene, umesto od Fa. Opasno je za njih, a i za mene.

Ling je još jedan praktikantkinja koja ima jaku vezanost za oslanjanje na druge. Ona se mnogo oslanja na mene. Pošto nije mogla da ustane rano da radi vežbe, često je dolazila kod mene noću da bih je probudila da radimo vežbe. Kad god se nešto dešavalo, dolazila je u moj dom na nekoliko dana da se sakrije. Kada je imala karmu bolesti, dolazila je u moju kuću da ojača svoje kultivaciono stanje, i obično je to trajalo dosta vremena.

Imati uzor umesto učenja Fa

Gledajući dalje u svoju vezanost za oslanjanje na mene, sagledala sam fenomen: neke kolege praktikanti imaju tendenciju da imaju uzor umesto da uče Fa. Ovo se posebno odnosilo na dvoje praktikanata koji su nedavno preminuli. Često su boravili u mojoj kući.

Yi je puštena na uslovnu kaznu. Napustila je svoj dom da bi izbegla hapšenje i imala je tešku karmu bolesti. Na jednoj od dojki imala je čir, koji je zatim postao nekroza. Igrom slučaja smo se upoznale i ona je nekoliko puta dolazila i boravila kod mene.

Ding se doselila u naš grad iz drugog grada. Upoznale smo se pre dve godine, a ona je često dolazila kod mene. Dolazila je kada bi doživela nevolje, na primer kad nije mogla da prođe test šinšinga, kada je policija nadgledala, kad je renovirala kod kuće, ili kad je imala karmu bolesti.

Obe praktikantkinje su rekle da su imali mnogo koristi od deljenja iskustava sa mnom i da mogu da razumeju sve što kažem. Postepeno su dolazile kod mene kad god bi imale problem. Zatim su razvile naviku da uče od mene umesto da uče iz Fa. Čak i kada sam im ukazala na to, nisu mogle da se poboljšaju. Na osnovu mog razumevanja, razlozi zbog kojih nisu mogli da se istinski poboljšaju bili su to što nisu učile Fa iz svog srca, oslanjale su se na druge, nisu znale kako da kultivišu svoj šinšing i gledale su na kultivaciju putem ljudskih predstava. Glavna svest im nije bila dominantna.

Moje gledanje unutra

Kada su kolege praktikanti imali probleme, ja sam u sebi tragala za svojim problemima. „Zašto su se ove stvari desile? Iako imaju vezanosti koje bi trebalo da otpuste, zašto se te stvari dešavaju oko mene? Koje vezanosti imam?"

Kada sam pogledala unutra, shvatila sam da je to uzrokovano mojim sopstvenim vezanostima. Zašto su se svi oslanjali na mene, umesto da uče iz Fa? Kada su imali problema, dolazili su do mene i pitali me šta da rade. Rekla sam im šta da rade na osnovu sopstvenog razumevanja. Iako sam im samo govorila koje su to vezanosti izazvale, bili su voljni da me saslušaju. Zar nisam pokazivala vezanost za ugled, hvalisala se i bila umišljena? To uključuje i moju vezanost za ljubomoru. I ja sam imala iste probleme kao oni, kao što je gledanje na kultivacije sa stanovišta mojih ljudskih predstava, i fa mi nije bio jasan.

Što se tiče materijala za objašnjavanje istine, drugi nisu smeli da ih pripremaju. Naučila sam razne metode za pripremu različitih materijala i nisam se ni na koga oslanjala. Izgledalo je kao dobra stvar. Međutim, to je pokazalo moju vezanost za nadmetanje i sujetu. Nisam shvatala da me kontrolišu stare sile. Tu je takođe bio problem da moja glavna svest nije dominantna.

Ling, praktikantkinja koja se toliko oslanjala na mene, nije imala ispravne misli prema bilo kojoj pomoći koju sam joj pružila. Umesto toga, mislila je da ima pravo na moju pomoć. Čak je rekla da nikada nisam dobra prema njoj. Shvatila sam da je Učitelj uredio da bude blizu mene, i da mi pomogne da poboljšam svoj šinšing. U početku sam mislila da naša predodređena veza nije dobronamerna, i mora da sam joj dugovala iz prethodnog života. Nakon stalnog memorisanja Fa, shvatila sam da principi koje ljudi koriste u ljudskom društvu mogu biti suprotni višim principima koje treba da sledimo. Da li je to moguće zato što joj nisam pomogala u razumevanju zasnovanom na Fa, već sam umesto toga koristila svoje ljudske predstave? Ona se uzdala u mene, ali trebalo je da joj na to ukažem. Ako nije slušala, to je bilo zato što moje saosećanje nije bilo dovoljno snažno. Brinula sam da ona neće biti srećna. Nije li ovo bila vezanost za slavu? Njeno ponašanje je bilo kao ogledalo u kom vidim sebe.

Nakon što sam otkrila svoje probleme, nisam želela da se ponovo oslanja na mene. Postepeno se promenila, a njeno zdravlje se popravljalo. Ona zna kako da kultiviše svoj šinšing. Rešeni su i mnogi drugi problemi, kako bi mogla da prebrodi karmu bolesti. Dakle, kultivacija je kultivisanje sebe, umesto gledanja u druge.

Sad se ispravljam. Ako nema problema u mojoj kultivaciji, nijedan praktikant mi neće doći, a ja se mogu fokusirati na svoje učenje Fa i raditi ono što treba da radim. Jedan praktikant je rekao da sam prihvatila indoktrinaciju Komunističke partije Kine, pa sam pomislila da bi to mogao biti nagoveštaj od Učitelja. Znala sam da treba da slušam Devet komentara o Komunističkoj partiji, Rastakanje partijske kulture, Krajnji cilj komunizma i druge srodne stvari.

Najpre sam slušala Zbirku o rastakanju partijske kulture, i Zbirku o odgajanju srca I odricanju od želja. Nakon što sam završila, shvatila sam da imam sve probleme pomenute u ovim knjigama. Trebalo bi da otpustim sve što sam primila u sebe indoktrinacijom – inače, kako da se kultivišem?