Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_bs

Ne dozvolite da ponašanje živih bića promeni našu odlučnost da ih spasemo

(Minghui.org)

Pre dva meseca, tri lokalna praktikanta su uhapšena zbog deljenja materijala za objašnjavanje istine. Drugi praktikanti u našoj oblasti imali su sastanak i razgovarali su o tome šta se dogodilo. Tokom sastanka, jedan praktikant je pitao da li je vredno naših napora da nastavimo sa deljenjem materijala kada ih ljudi odbacuju umesto da ih čitaju, bacaju u kante za otpatke i čak nas prijavljuju policiji.

Moje shvatanje je da, bez obzira na to kakvi su stavovi svakodnevnih ljudi ili kako se oni odnose prema naporima praktikanata da im objasne istinu, nikada ne treba da oklevamo ili odustajemo od naših ispravnih misli da ih spasemo. Svakome treba dati priliku da odredi šta želi za svoju budućnost.

Žao nam je onih koji su nas prijavili vlastima ili uništili Dafa materijale, i nadamo se da će biti još prilike da donesu ispravnu odluku. Takođe nam je važno da se takvima ne zamerimo.

Svi su došli na ovaj svet radi Fa, oni su ljudi za koje treba da uložimo sve napore da ih spasemo. Možemo zamisliti koliko je plemenito bilo kada su svojevremeno odlučili da dođu na ljudski svet, koje su žrtve podneli i kakve su teškoće pretrpeli u istoriji, kao i koliko su velika očekivanja ogromnog broja živih bića u njihovim svetovima. Pošto su bića dobila Fa i stvorena su ovim Fa, nikada ne smemo odustati od njih čak i ako postoji samo mala šansa da budu spaseni. Da bi spasio nas praktikante, Učitelj prati svaki naš korak na putu kultivacije, učeći nas Fa iznova i iznova i pomaže nam da malo po malo unapredimo naše shvatanje.

Nadam se da kolege praktikanti poštuju naš zavet da spasemo živa bića, da neće biti odvraćeni ničim što se dešava u svetu i da mogu da ispune naše odgovornosti.