[Proslava Svjetskog dana Falun Dafa] Falun Gong pristalica: Pomaganje praktikantima zatočenim zbog svoje vjere

(Minghui.org)

Dugo sam osjećao da je nešto pošlo po zlu u ovom društvu i da su se dešavaju mnoge haotične stvari. Mora da je postojalo nešto iza toga, ali nisam razumio šta je to. To me je mučilo sve do početka 2005. godine.

Čitanje Devet komentara o Komunističkoj partiji

Vidio sam DVD na ulazu u svoje radno mjesto u martu mjesecu 2005. Postao sam radoznao šta je na njemu, pa sam ga otvorio na kompjuteru. Bio je to tekst Devet komentara o Komunističkoj partiji, a disk je bio visokog kvaliteta. Kroz solidne istorijske informacije i slike, data je temeljita i dubinska analiza istorije Komunističke partije Kine (KPK). Razotkrivene su laži KPK i odgovoreno na moja pitanja - bilo je fascinantno.

Tada sam shvatio da je KPK izazvala beskrajne probleme u našoj zemlji. Drugim riječima, DVD me probudio i pokazao mi šta je KPK zapravo. Gledao sam DVD iznova i iznova. Za mene, autor Devet komentara mora da je bio mudrac, jer je mogao tako temeljito prozreti KPK i tako je jasno objasniti. Također, Devet komentara ne samo da je procijenilo KPK sa ljudskog stanovišta, već je i razradilo Partiju sa duhovnog stanovišta, nešto što običan čovjek nije mogao učiniti.

Želio sam da znam odakle dolazi Devet komentara. Koristeći softverske alate kojima sam zaobišao blokadu interneta, pristupio sam informacijama u inostranstvu. Nakon slušanja audio predavanja Učitelja Lija, osnivača Falun Gonga, osjećao sam se osvježeno i svjedočio čudima. Međutim, sam nisam mogao da ostavim pušenje i piće. Također nisam uspeo da se oslobodim vezanosti za slavu i materijalne interese, tako da još nisam postao praktikant.

Moja porodica je spašena

Ranije sam bio hladan i sebičan, zbog čega je moja supruga odvela naše dijete u dom svojih roditelja, i nije htjela da se vrati. I ja sam bio izgubljen, frustriran i nisam znao šta da radim.

Moj susret sa Devet komentara i Falun Gongom me je promijenio. Uzeo sam DVD i otišao posjetiti svoju ženu. Dobila je e-mail o Devet komentara i o tome kako napustiti organizacije KPK. Postigli smo dogovor i zajedno napustili organizacije KPK na web stranici Epoch Times.

Također sam joj rekao koliko je Falun Gong sjajan i preporučio joj ga. Prihvatila je to, došla kući i postala praktikantica. Naš život se promijenio nakon toga. Zaista bih želio da se zahvalim Učitelju Liju, Falun Gongu i praktikantima koji su rizikovali svoje živote šireći istinu. Bez njih, moja porodica bi odavno prestala da postoji.

Spašavanje moje žene nakon njenog zatočeništva

Vježbanje Falun Gonga je preporodilo moju ženu. Brojne bolesti od kojih je patila dugi niz godina su nestale. Ali pošto je dijelila informacije o Falun Gongu s drugima kako bi i oni imali koristi, ona je uhapšena i pritvorena.

Kao njen muž, morao sam je spasiti. Razotkrio sam laži o Falun Gongu vladinim zvaničnicima i nikada se nisam bojao da ću biti umiješan. Znao sam činjenice i shvatio sam da progon nema pravnu osnovu.

Nakon što je slučaj moje supruge bio proslijeđen sudu, otišao sam kod sudije i obrazložio mu njen slučaj. On je bio je bolestan, a slučaj je kasnio više od godinu dana. Nakon što je novi sudija objavio kaznu mojoj ženi, otišao sam u sud i raspravljao se s njim: „Zašto ste je osudili na tolike godine? Koja je vaša pravna osnova?!” Nije znao kako da reaguje i upozorio me je: “Ako budeš vikao, pozvaću sudskog službenika.”

Nakon što je moja supruga bila primljena u zatvor, čuvari su pokušali sve što im je palo na pamet da me spriječe da je posjećujem. Znao sam da mnogo pati. Nisam mogao popustiti i morao sam braniti svoje pravo da je zaštitim. Studirao sam zatvorsko pravo i bio uporan u traženju mogućnosti da posjetim svoju ženu.

Rekao sam čuvaru prilikom odlaska u zatvor: „Došao sam da posjetim svoju ženu jer zakon to dozvoljava. Ako mi ne dozvolite da je vidim, kršite zakon. Zapravo, oboma nama uskraćujete prava, njoj kao pritvorenici da ima posjetioce, a meni kao članu porodice da je posjećujem. Koji vam zakon daje ta ovlaštenja?” Čuvar nije znao kako da odgovori.

Kada mi je konačno dozvoljeno da vidim svoju ženu, pitao sam je pred stražarima. „Da li te je neko tukao? Trebamo li se žaliti?”

Stražarka je postala nervozna i pokušala je spriječiti moju sljedeću posjetu. „Vi podržavate njeno prakticiranje Falun Gonga i također ste praktikant, tako da ćemo otkazati vašu sljedeću posjetu”, rekla je.

Nisam se uplašio. „Bilo da prakticiram Falun Gong ili ne, to nije bitno. Čak i ako ovdje uzviknem 'Falun Dafa je dobar', ne možete me uhapsiti. Morali biste pozvati policiju. zar ne?”

„Da, želim da pozovem policiju“, odgovorila je stražarka.

„U redu, onda, molim te samo naprijed. Onda ćete shvatiti da niste u poziciji da me uhapsite”, rekao sam.

Stražarka je namjeravala da mi zaprijeti odbijanjem moje posjete. Nije očekivala da će se na ovome završiti naš razgovor.

“Kršite zakon time što ometate moju posjetu. Tužiću vas. Koji je vaš ID broj?” Pitao sam.

Uplašila se i odmah pokrila svoju značku. Tada sam uložio žalbu odjeljenju za disciplinsku inspekciju zatvora. Kada se našla pod istragom, stražarka je tvrdila da me je spriječila da posjećujem svoju ženu jer bi to što me vidi ugrozilo njihove napore da je "preobraze".

Znao sam da je to laž i rekao: „Još je nisam vidio. Kako biste znali da će njeno psihičko stanje biti poremećeno? I kako bi znao da to ne bi bilo dobro za nju?” Na kraju sam video svoju ženu. Stražarica se uznemirila ali nije mogla ništa učiniti.

Prilikom druge posjete, pitao sam svoju ženu: „Da li te je neko maltretirao? Da li te je neko u istoj ćeliji maltretirao?” Prije nego što je moja žena uspjela odgovoriti, jedna stražarka nas je prekinula i pitala moju suprugu: „Da li je neko to uradio? Reci mi!"

Pogledao sam stražarku, dao joj mikrofon i glasno rekao: „Vrijeme za posjetu nam je veoma kratko, a vi nas prekidate. Šta kažeš na ovo? Ti govori prva, a ja ću govoriti nakon što ti završiš.”

Budući je u prostoriji bilo puno ljudi, lice stražarke je pocrvenilo i ništa više nije rekla. Vratio sam mikrofon i rekao svojoj supruzi: „Ako te neko maltretira, toj će zatvorenici biti produžena kazna, a stražarki će biti prekinut radni odnos.“

To je šokiralo stražarke, a niko ništa nije rekao.

Da bih vidio suprugu, jednom sam se cijelo jutro svađao sa stražarima i nisam odustajao. Na kraju mi je odobrena posjeta. Prijatelj koji je išao sa mnom to nije mogao razumjeti. Mislio je da će moj oštar "stav" samo pogoršati stvari. Drugim riječima, članovi porodice koji dolaze u posjetu osjećaju da uvijek treba da budu poslušni, jer se brinu da bi njihovo loše ponašanje moglo prouzrokovati više patnje njihovih najmilijih u pritvoru.

Ali mislim da su članovi porodica zatočenih Falun Gong praktikanata drugačiji. Članovi naše porodice su bili nepravedno tretirani i naređeno im je da se odreknu svog uvjerenja. Svaki zvaničnik koji odbije dopustiti posjetu krši zakon. Što budemo otvoreniji i iskreniji, službenici će biti više uplašeni. Što više budemo brinuli o tome i borili se za svoja zakonska prava, situacija će biti bolja. Kada bismo bespogovorno popustili službenicima, službenici bi bili bezobzirniji u progonu praktikanata, čime bi naštetilo i sebi.

Nakon što je moja supruga bila prebačena u drugu zatvorsku jedinicu, čuvari su bili vrlo ljubazni prema meni kad god sam dolazio, i nisam imao nikakvih poteškoća da je posjećujem. Nakon što se moja žena vratila kući, rekla mi je da sam ja najistaknutiji član porodice među svim zatočenicima. „Svi su te čuvari poznavali i plašili su te se“, rekla je. „Kad god si dolazio, opominjali bi jedni druge: 'Gosp. X dolazi, pa je bolje da budemo oprezni.’ Oni se najviše plaše članova porodice koji su čvrsti i znaju za zakon.”

Tokom kampanje „Zero-out” (Nula praktikanata) oko 2020. godine, službenici iz ureda susjedske administracije su došli da maltretiraju moju suprugu i naredili joj da potpiše izjavu o odricanju od Falun Gonga. „Ne brini. Ja ću se pobrinuti za to”, rekao sam joj.

Kada sam otišao u kancelariju kvartovske uprave, izvadili su papir da se potpišem u ime moje supruge. Vidjevši na njemu riječ „kult“, rekao sam: „Imate li dokaze za ovo? Ako je tako, potpisaću; u suprotnom, nemojte nas više uznemiravati. To je protivzakonito.”

Ništa nisu rekli, niti su ponovo dolazili.

Pomaganje drugim pritvorenim praktikantima

U posljednjih nekoliko godina, također sam pomogao u spašavanju nekoliko drugih zatočenih Falun Gong praktikanata.

Bin je bio u pritvoru nekoliko dana jer je pričao ljudima o Falun Gongu, ali policija nije njemu ili njegovoj porodici dala primjerak „Odluke o upravnoj kazni”. Nakon nekog vremena ponovo je priveden i predmet je proslijeđen Tužilaštvu. Radeći sa njegovom porodicom kontaktirali smo policiju, Političko-pravna komisija, Tužilaštvo i sud.

„Kada je Bin prethodno priveden, službenici mu nisu dali primjerak 'Odluke o upravnoj kazni'. Da jesu, već bismo tražili administrativno ponovno razmatranje ili upravni spor", rekao sam. „U tom slučaju bi pritvor bio ukinut. Nezakonito je navoditi taj neosnovani pritvor u ovom slučaju.” Bin je pušten nakon što smo dokumentaciju predali Tužilaštvu.

Nakon što je nekoliko praktikanata, uključujući Chun, bilo uhapšeno, otišao sam u Tužilaštvo sa njenom porodicom i pitao tužioca: „Koji je pravni osnov za njihova hapšenja?“ Policajac mi je pokazao dokument iz Vrhovnog narodnog tužilaštva koji je Falun Gong klevetao kao „kult“.

„Ovo je interni dokument, a ne zakon“, rekao sam.

Na kraju, slučaj protiv Chun je bio odbačen i ona se vratila kući.

Fang je već imala 80 godina, ali je Tužilaštvo i dalje htjelo da protiv nje podigne optužnicu. „Hoćeš li napustiti Falun Gong organizaciju?” pitali su je tužioci.

Gledajući dva tužioca, rekao sam: „Ona je u svojim 80-im godinama života. Nije se pridružila nikakvoj Falun Gong 'organizaciji'. Jednostavno ne postoji takva organizacija. Nije to kao da ste se učlanili u organizacije KPK kada ste morali podići ruku i zakleti se kada ste joj pristupili. Kako se Fang nije pridružila nijednoj organizaciji, kako bi je mogla napustiti?”

Tužilac nije imao odgovor.

„Mnogi pravi kriminalci su i dalje na slobodi, dok je miroljubiva žena poput Fang nepravedno tretirana. Ovo je traćenje resursa”, rekao sam dok sam udario šakom po stolu. „Osim toga, niste naveli koje je zakone Fang prekršila. Nije li ovo apsurdno?"

Nisu znali šta da kažu. Kasnije su rekli da će naša mišljenja proslijediti višim zvaničnicima.

Guo je bila suočena sa nezakonitim suđenjem, a ja sam otišao sa njenom porodicom da vidim sudiju. Nakon što je porodica rekla da će se u ime Guo izjasniti da "nije kriva", sudija je bio nervozan i upitao: "Kako ćete je braniti?"

„Mi poštujemo zakon”, rekao je jedan član porodice.

„Mi ćemo ispitati dokaze i zatražiti unakrsno ispitivanje u sudnici”, objasnio sam. „Pošto je optužba navodila 'podrivanje provođenja zakona korištenjem kulta', tražit ćemo od tužioca da pokaže dokaze da je Falun Gong kult; u suprotnom, optužba je neosnovana i Guo bi trebala biti puštena.”

Sudija je postao nervozan i rekao je da je Guou dodijeljen advokat.

Kai se u zatvoru čvrsto držao svoje vjere, iako su ga stražari i zatvorenici mučili. Kada je bio lošeg zdravlja, njegova porodica i ja smo otišli u zatvor da zatražimo za njega puštanje na uslovnu kaznu zbog zdravstvenih razloga. U stvari, Kai je za to ispunjavao kriterije, ali su službenici odbili da mu je odobre jer se nije odrekao svoje vjere. Kao rezultat toga, zvaničnici su stalno odbijali medicinski uslovni otpust, govoreći da Kai nije uzimao prepisane lijekove.

Rekao sam da postoji mnogo vrsta medicinskih postupaka, uključujući kinesku medicinu, zapadnu medicinu, qigong, akupunkturu, masažu, fizikalnu terapiju itd. „Kai je bio zdrav kod kuće prakticirajući Falun Gong. Sada je bolestan jer ne smije to prakticirati u zatvoru”, rekao sam. „Da, on odbija da uzima lijekove jer zna da mu oni neće pomoći. Ono što mu treba je da može prakticirati Falun Gong. Zato za njega tražimo uslovni medicinski otpust.”

Dok je radila na njegovoj uslovnoj kazni iz zdravstvenih razloga, njegova porodica je tužila i čuvare zbog maltretiranja. Kai je pušten nedugo nakon toga.

Zaključak

Tokom ovog procesa, otkrio sam da mnogi službenici KPK u okviru pravnog sistema slabo poznaju zakon. Oni jednostavno slijede naredbe odozgo kako bi zaštitili svoje vlastite interese. Zbog toga su bili tako nesmotreni u progonu. Ako raščistimo stvari na osnovu zakona, to će pomoći u spašavanju zatočenih praktikanata i spriječiti ove službenike da čine još zločina.

Iz knjige Devet komentara o Komunističkoj partiji saznali smo da će KPK uništiti čovječanstvo. Zato je odbacivanje KPK važno. Također, molim vas zapamtite šta je Učitelj Li rekao:

„Stoga, bez obzira da li ste bogati ili siromašni u životu, trebate u svakom slučaju činiti dobra djela, suzdržavati se od činjenja loših djela, ostati dobri i ljubazni, poštovati nebesa i božanstva i rado pomagati drugima.” („Zbog čega postoji čovječanstvo”)

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024