Falun Dafa Minghui.org

Izvješće Američkog State Departmenta: Falun Gong je i dalje potlačen

(Minghui.org)

Američki State Department je 27. veljače 2014. objavio izvješće za 2013., vezano za poštivanje ljudskih prava u raznim zemljama svijeta. U njemu je navedeno da se praksa prisilne žetve organa i dalje aktualna u Kini. Ovo je treća godina da se izvješće o Kini odnosi na pitanje žetve organa od zatvorenika, uključujući Falun Gong praktikante.

U izvješću je naveden sljedeći sažetak situacije s ljudskim pravima u Kini za 2013. godinu: „Potlačenost i prisiljavanje su rutinski procesi, a posebno su upućeni prema organizacijama i pojedincima koji su uključeni u podržavanje društvenih i političkih prava, društvenih pitanja, etničkih manjina i pravnih firmi koje su preuzele osjetljive slučajeve.“

„Na meti proizvoljnih uhićenja, pritvora i maltretiranja, prošle godine su se našli članovi obitelji aktivista, disidenata, Falun Gong praktikanata, novinara, neregistriranih vjerskih figura i bivših političkih zatvorenika.“

Mučenje Falun Gong praktikanata

Prema izvješću: „Kineski časopis Lens je 4. travnja objavio članak o zlostavljanjima u Masanjia pritvornom centru iz provincije Liaoning, koja uključuju mučenja električnim palicama, prisilno hranjenje i prolongirane boravke u samici.“

Zloglasni radni logor Masanjia je poznat po mučenju zatočenih Falun Gong praktikanata. Minghui.org i druge medijske agencije intenzivno izvještavaju o mučenjima i smrtnim slučajevima Falun Gong praktikanata iz tog radnog logora.

Od srpnja 1999. godine, kada je službeno pokrenut progon Falun Gonga pa do 2004., više od 4 tisuće Falun Gong praktikanata je bilo zatočeno u radnom logoru Masanjia. Na Minghui.org je od 2000. objavljeno više od 8 tisuća izvješća o mučenjima Falun Gong praktikanata u tom radnom logoru.

Na CNN-u je 6. studenog 2013. objavljena priča o „SOS“ pismu skrivenom u ukrasu za Noć vještica koji je bio proizveden u radnom logoru. U pismu stoji poziv za pomoć te je navedeno porijeklo ukrasa, kao i činjenica da je on proizvod prisilnog rada.

Falun Gong praktikanti pritvoreni u umobolnicama

Osim zatvora i radnih logora, kineski režim često šalje Falun Gong praktikante, kao i druge političke aktiviste, u umobolnice.
Prema izvješću: „Pojavila su se izvješća s raznih strana o aktivistima i sudionicima peticija koji su poslani u sanatorije i koji su, zbog političkih razloga, bili žrtve psihijatrijskog zlostavljanja.“ Od 1998. do svibnja 2010., više od 40 tisuća osoba je poslano u umobolnice, koje su pod izravnom upravom Ministarstva javne sigurnosti.“

„Među pojedincima koji se nalaze u tim ustanovama se nalaze politički aktivisti, vjernici, osobe koje su u više navrata pokretale peticije, članovi zabranjene Kineske Demokratske Partije (KDP) i Falun Gong praktikanti.“

Ugnjetavanje i zlostavljanje odvjetnika za ljudska prava

U izvješću je također navedeno da kineski režim ne dopušta odvjetnicima da brane određene klijente te im prijeti kaznom u slučaju neposluha.

„Vlada je suspendirala ili poništila dozvole odvjetnicima i/ ili njihovim uredima ne bi li ih spriječila da brane prodemokratske disidente, crkvene aktiviste i Falun Gong praktikante.“ “

Kineski odvjetnici koji brane Falun Gong praktikante su često žrtve špijunaže, uhićenja i fizičkih napada. Njihove zakonite zahtjeve za pristup dokazima većinom odbijaju, a u procesu obrane im se pojavljuju razne smetnje i prepreke.

Voice of America navodi slučaj suda u Zhongshan okrugu iz grada Daliana u provinciji Liaoning, kada je noć prije suđenja 13-orici Falun Gong praktikanata, poslana obavijest da je suđenje otkazano.
Sljedećeg jutra, dva odvjetnika angažirana za obranu praktikanata su uhitili i poslali ih u pritvor. Policija je pretukla jednog od njih, g. Chen Haia.

7. studenog 2013., Jilin zatvorski centar je zabranio odvjetniku da posjeti svog klijenta Bao Wenjuna, Falun Gong praktikanta. Odvjetnik je ukazao na činjenicu da je to protuzakonito, ali djelatnici su mu rekli da se ponašaju u skladu s naredbama iz Državnog ureda javne sigurnosti koji zabranjuje odvjetničke posjete Falun Gong praktikantima.