Falun Dafa Minghui.org

Priče o ljudima iz drevnih vremena koji su se pokajali i započeli novi život ( 2. dio)

(Minghui.org)

2. Ma Zhou: Ispunjenje vlastitog poslanja

Tijekom Tang dinastije, Ma Zhou iz Chipinga, (današnja provincija Shadong), je kao veoma mali izgubio oba roditelja i bio je veoma siromašan. Ipak, on je bio revnostan u učenju i bio je dobro upućen u klasična djela kao što su Knjiga Pjesama i Zuo Zhang (Komentari o Zuo).

U doba kad je radio kao pomoćnik učitelja u Bozhou, često je mnogo pio i olako pristupao poslu. Kad je bio podvrgnut kritici zbog ovih propusta, on je napustio posao. Nakon toga sve više je tonuo u samokritiku, odajući se piću i besposličarenju.

„Ti nemaš budućnosti koju bih ti mogao proreći“

Život Ma Zhoua je krenuo strmoglavo nadolje i svi su se počeli od njega distancirati. Čuvši da Yuan Tiangang dobro proriče budućnost, odlučio ga je posjetiti. Yuan ga je pogledao i kazao: „Pet duhova je već napustilo tvoje tijelo i ti se nalaziš u smrtnoj opasnosti. Ti nemaš budućnosti koju bih mogao da ti proreknem“

Ma Zhou je bio šokiran njegovim odgovorom te ga je zamolio za pomoć. Yuan je kazao: „Pokušaj slijediti starca koji jaše na volu. Možda će on biti u stanju da ti pomogne.“

Ma Zhou je pronašao starca i slijedio ga na putu u planinu. Kada ga je starac ugledao, kazao je: „Ti si u stvari nebesko božanstvo kojem je povjereno sići u ljudski svijet da bi pomogao mudrim kraljevima, no ti si u potpunosti zaboravio svoje nebesko poslanje i odao se piću.
Sada si se doveo u jadno stanje. Pet duhova te napustilo i tvoja pravednost je nestala. Smrt ti je vrlo blizu. Zar nemaš želju hitro se pokajati i ispraviti svoj put?“

Kritiziran što nije uspio u ispunjenju svog poslanja

Ma Zhou je bio preneražen toliko da nije u potpunosti mogao razumjeti starčeve riječi. Tada ga je starac odveo u veliku dvoranu u kojoj jedan dužnosnik čitao carski edikt. U ediktu se Ma Zhou kritizira jer nije ispunio svoje poslanje. Naređuje mu se da se vrati na mjesto iz kojeg je došao kako bi razmislio o svojim greškama.

Starac je tada poveo Ma Zhoua u jednu staru palaču gdje je ovaj na jednim vratima vidio napisano svoje ime. Ma Zhou je otključao vrata i stupio u prostoriju. Tada je vido da je dvorac bio pun namještaja koji je njemu od ranije bio poznat. Počeo je duboko razmišljati, no nije bio u stanju dokučiti što mu se događa.

Tada se iznenada pojavilo pet ljudi, obučenih u odjeću na kojoj su bile oznake istoka, zapada, juga, sjevera i centra. Ovi ljudi, svi visoki i snažni, tada su rekli Ma Zhou: „Mi smo 'duhovi tvojih pet organa. Ti si zaboravio samoga sebe u opijanju i lutanju, ništa ne radeći. Zagadio si vlastito tijelo pa smo ga zato morali napustiti i otići nebesku palaču. Zatvori oči da se vratimo.“

Prisjećanje i traženje oprosta

Ma Zhou je tada sklopio oči te u istom trenu osjetio kako se svježina vraća u njegovo tijelo, glava mu se bistri, i tada se prisjetio što je bila njegova misija.

Zaključao je svoju sobu i otišao u dvoranu do kralja božanstava. Duboko mu se poklonio i zatražio njegov oprost zbog svoje uvrede. Također je kralju božanstava ispričao o vlastitom zadatku i zamolio ga da mu dopusti da se vrati u svijet ljudi još jedan put.

Budućnost koja obećava

Kad je Ma Zhou sišao s planine otišao je ponovno vidjeti Yuan Tianganga. Yuan je bio iznenađen kad je vido promjene koje su nastupile kod Ma Zhoua i kazao mu: „Što ti se to dogodilo? Sada veoma dobro izgledaš! Sada ti mogu proreći budućnost: Puno ćeš puta biti unaprijeđen i postat ćeš ministar za 100 dana. Nadam se da ćeš sada dobro paziti na sebe!“

Onda se Ma Zhou uputio uprijestolnicu Chang'an, mučenu sušom. Car Taizong iz Tang dinastije je zbog toga bio silno zabrinut i tražio puno puta od dvorskih dostojnika da mole za kišu i iskreno sebe krivio zbog takvoga stanja. U isto je vrijeme tražio od ministara da pronađu način da poprave stanje. Naredio je ministrima i generalima da otkriju propuste u njegovoj upravi te da mu daju pametan savjet za popravljanje uprave.

Ma Zhou se duboko unio u ovu situaciju, dao je preko 20 prijedloga od kojih je svaki pogodio u centar problema. Car Taizong je bio veoma zadovoljan njegovim prijedlozima i pozvao Ma Zhoua na audijenciju.

Car je toliko želio da vidi Ma Zhoua da je četiri puta slao ljude ka mu kažu da požuri. Kad su se sreli, razgovarali su o trenutačnim poslovima i načinu vladanja. Maova se audijencija caru veoma svidjela i razgovor je tekao kao da su njih dvojica stari prijatelji.

Služiti s velikom odanošću

Car Tianzong je uvijek brižljivo razmatrao moralne karakteristike kada bi birao ljude. Ma Zhou je pokazao poštenje i sposobnost i odmah je bio odabran za rad u ministarstvu nadzora. Ubrzo nakon je bio unaprijeđen na poziciju carskoga cenzora, a nakon toga još na tri pozicije, pomoćnika auditora, carskog zavjetnika i skrbnika za carevog sina, Li Zhia, krunskoga princa.

Ma Zhou je caru služio veoma odano. Iskreno je izjavio: „Uvijek kad čitam klasike i povijest pronalazim priče o lojalnosti i dužnosti sinova plemenitaša duhom. Ja sam samo mali čovjek, no čeznem da slijedim veliki put i brižljivo promišljam kako da slijedim (uzore). Sam sam imao nesreću da sam izgubio roditelje kad sam bio još mali i nisam se uspio skrbiti o njima. No ono što mogu učiniti je biti odan vladaru i biti pravičan. Na nebesima se odanost i pravičnost smatraju najvažnijim vrlinama i mi moramo sebe prilagoditi ovim principima.“

Lekcije iz povijesti

Ma Zhou je dao sve od sebe da ispuni svoje dužnosti i caru da kronike o usponu i padu prijašnjih dinastija te manama i uspjesima ranijih vladavina.

Zapisao je: „Drevni kraljevi i carevi su obrazovali svoje podanike o vrlinama i ostavili su primjere generacijama koje dolaze kako to ljudi ne bi zaboravili. Samo je nekoliko dinastija prije naše trajalo 50 ili 60 godina, a većina je trajala samo 20 do 30 godina. Glavni razlog njihove kratkotrajne vladavine je to što vladari nisu razumjeli kako se treba brinuti o običnim ljudima, nisu znali doprinijeti interesima ljudi i tako nisu imali solidne temelje.“

„Sui dinastija pod vladavinom cara Wen-a (Yang Jian-a) je imala solidne osnove i mogla je dugo vremena trajati u miru. No, Yang Jian je u poznim godinama postao sumnjičav prema drugima i ostavio iza sebe skrivene opasnosti.“

„Kad je Yang (Yang Guang) postao carem, bio je korumpiran vodeći dekadentan život. On je iskorištavao ljude i izgubio njihovu podršku, što je na kraju dovelo do propasti dinastije. Trebamo izvući pouku iz sudbine Sui dinastije. Car treba na vrijeme njegovati vrlinu, umjesto da se kaje kad izgubi svoju zemlju. Uspon i pad jedne zemlje ne ovisi o tome koliko je bogatstva skupila, već o tome slijedi li car nebeska načela i volju naroda.“

„Ako obraćamo pozornost na nebeska načela i ako ih slijedimo, poslovi će glatko ići, u protivnom će poslovi propasti. Trebamo upražnjavati vrlinu u upravljanju i raditi za dobrobit naroda; podržavati moral i imenovati moralne ljude; zalagati se za štedljivost i smanjiti teret poreza.“

Ma Zhou je u komentarima nadodao: „ Od velike je važnosti da imenujemo dobre guvernere u prefekturama i dobre županijske suce kako bi osigurali mir, jer oni igraju ključnu ulogu u pogledu stabilnosti zemlje. Moramo brižljivo odabrati one sa vrlinama da budu upravitelji prefektura i županijski suci. Za one koji će u budućnosti biti promovirani na pozicije generala i ministara, Vaše Veličanstvo ih mora prvo imenovati na lokalne pozicije, da bi mogli imati izravan kontakt s ljudima kako bi se vidjelo jesu li prikladni za imenovanja na te položaje.“

Car Taizong je prihvatio savjete Ma Zhoua i osobno imenovao svakog guvernera prefektura i tražio savjet dužnosnika iznad petog sudskog čina da mu svaki preporuči vrle i sposobne županijske suce. Car Taizong je također bilježio imena lokalnih dužnosnika na zaslonu u svojoj sobi, tako da bi ih uvijek imao na oku. Ako bi netko do njih učinio nešto dobro, car bi to zabilježio kraj njegovoga imena.

Ma Zhou je napravio mnogo kronika tijekom ere Zhenguan i dovršio svoju misiju vrijednog dužnosnika dvora Tang dinastije. Car Tianzong mu je osobno posvetio natpis: „Kao što feniksu trebaju krila da bi visoko letio, tako i vladar treba (imati) bliskoga suradnika koji je odan i čestit.“

(Iz Tai Ping Guang Ji)

(Nastavt će se…)