Falun Dafa Minghui.org

Važnost učenja Fa smirenog uma

(Minghui.org)

Znala sam da je učenje Fa iznimno važno jer je cijenjeni Učitelj to iznova i iznova spominjao, s velikom dobrodušnošću. Međutim, dugo vremena nisam shvaćala istinsko značenje toga.

Pročitala sam članak u kojem je praktikant napisao da je nekoliko praktikanata iz njegovog područja razvilo vezanost za obavljanje stvari te da su se udaljili od Fa i da će ih stare sile progoniti. Praktikant je shvatio da je bio u lošem kultivacijskom stanju i osjetio je da je situacija postala ozbiljna. Stoga je taj praktikant brzo odlučio sve ostaviti sastrane, zaključao se u kuću i par dana učio Fa smirenog uma. Ispostavilo se da je on bio jedini koji nije bio progonjen. Osjećao je grižnju savjesti jer nije savjetovao drugima da učine istu stvar.

Shvatila sam da je učenje Fa zaista važno. Nije ni čudo da nam Učitelj govori da više učimo Fa.

Nedavno sam, kroz učenje Fa smirenog uma, odjednom došla do spoznaje da je učenje Fa smirenog uma, samo po sebi, proces uzdizanja. Kada je um smiren učeći Fa i kada odjednom razumijemo rečenicu ili odlomak, Fa principi nam često budu otkriveni. Razumijevanje istinskog značenja rečenice na određenoj razini je pokazatelj da smo već na toj razini. Falun Buddha Fa izgleda kao knjiga s bijelim papirom i crnim slovima. Ali zapravo, iza svake riječi je bezgranični Buddha Fa i slojevi nad slojevima Buddha, Taoa i Bogova istovremeno rade zajedno. Kada neprekidno učimo Fa smirenog uma, Fa će nam otkrivati svoje pravo značenje, imat ćemo nova razumijevanja i razina će se neprestano uzdizati. To je napredak. Proces učenja Fa smirenog uma je proces istinskog kultiviranja, uzdizanja xinxinga i povišenja razine. Čim se povisi razina, stare sile više nisu u stanju doseći nas ili nam naškoditi. Naravno, sve iluzije smetnji i progona će se također rastvoriti i neće postojati.

Uzimajući gore spomenutog praktikanta za primjer, s njegovim povišenjem razine, teškoća koju su uredile stare sile se promijenila iz ogromne planine u maleni kamenčić, nakon nekoliko dana učenja Fa smirenog uma.

Učitelj je rekao:

„Kao učenik, ako njegov um nije ispunjen s ničim osim Dafa, ta osoba je definitivno istinski kultivator. Stoga, morate imati jasno razumijevanje po pitanju učenja Fa. Više čitanja knjiga i učenja knjiga je ključ za vaše istinsko uzdizanje. Jednostavnije rečeno, sve dok čitate Dafa mijenjate se, sve dok čitate Dafa uzdižete se. Bezgranični sadržaj Dafa, uz dopunsko sredstvo – vježbe – omogućit će vam da postignete Ispunjenje. Čitanje u grupi ili čitanje na samo je isto.“

(„Stopiti se s Fa“ iz Bitno za daljnje napredovanje)

Željela bih podsjetiti kolege praktikante da, neovisno o tome uče li Fa u grupi ili sami, ne prolaze samo kroz formu za vrijeme učenja. Kada se nakon čitanja predavanja ne možemo sjetiti što smo čitali i učili, onda gubimo vrijeme, nismo poštivali Fa i razina nam se spustila, umjesto da se povisila. Budući da je sada pitanje vremena vrlo bitno, moramo dobro iskoristiti vrijeme i temeljito učiti Fa. Osjećam da, ako imamo teškoće u temeljitom učenju Fa, učinkovite alternative bi mogle biti učenje Fa napamet ili ručno prepisivanje Fa. U zaključku, trebali bismo čitati Fa smirenog uma i raditi to temeljito, jer to će osigurati naš istinski napredak. Učenje Fa temeljito je asimiliranje s Fa, to je istinska kultivacija.

S tim završavam svoje uvide. Molim da ljubazno ukažete na nepravilnosti.