Falun Dafa Minghui.org

Kineska ambasada je pokušala sabotirati Falun Gong umjetničku izložbu u Švedskoj

(Minghui.org)

Međunarodna izložba Umjetnost Zhen, Shan, Ren je održana od 26. maja do 9. juna 2017. godine u galeriji Melefors u gradu Linköping u Švedskoj. Prije početka ovoga događaja, kineska ambasada je zvala i tražila otkazivanje ove izložbe.

Istinitost, Dobrodušnost i Tolerancija su principi Falun Gonga, duhovne discipline koju kineski komunistički režim progoni već 18 godina. Prekomorske režimske organizacije često pokušavaju da se umiješaju u napore praktikanata da podižu nivo svijesti javnosti o progonu.

Grad je odbacio ovaj zahtjev ambasade. Na ceremoniju otvaranja izložbe je došao gosp. Niklas Nåbo, prvi zamjenik gradonačelnika i četrdeset drugih gostiju. Gosp. Nåbo je svoj govor posvetio značaju ljudskih prava.

Gosp. Niklas Nåbo, prvi zamjenik gradonačelnika grada Linköpinga, i Ilias, domaćin likovne izložbe, na ceremoniji otvaranja 26. maja 2017. godine.

Novine Linköping Posten su izvjesile o ceremoniji otvaranja izložbe. U članku su također izvijestili i o pokušaju kineske ambasade da uzrokuje otkazivanje ovog događaja.

Östgöta Correspondenten je dan prije otvaranja izložbe donio reportažu u kojoj je predstavio Falun Gong i izvijestio o progonu sa kojim je on suočen u Kini.

Posjetioci na izložbi

U svome govoru na otvaranju izložbe, gosp. Nåbo je objasnio osoblju kineske ambasade zašto se odlučio prisustvovati izložbi. On je kazao: "Od nas se zahtijeva da branimo osnovne slobode i ljudska prava, osnovu na kojoj je izgrađeno ovo društvo." On je također ukazao na činjenicu da bi Švedska trebala biti primjer drugim zemljama u zauzimanju za pitanja ljudskih prava i kako na njih treba gledati.

Dvoje od najčitanijih novinskih medija su izvijestili o ovome događaju. Linköping Posten je u članku objavljenom 31. maja objasnio kako je kineska ambasada pokušala da sabotira održavanje izložbe i to nazvao bizarnim činom. U članku se također hvale i domaćini izložbe, Ilias i Michael, zato što su u grad doveli ovu izložbu.

U članku se kaže: "Prije otvaranja izložbe, grad je primio telefonski poziv od strane kineske ambasade u kojem mu je rečeno da ova izložba nije prikladna za građane Linköpinga.” Zatim su u članku navedeni i prethodni događaji u koje se Kineska ambasada takođe htjela umiješati. Prema navodima iz članka, prije sedam godina grad se pripremao biti domaćinom predstave ansambla scenskih umjetnosti Shen Yun kada je od njega kineska ambasada iz Stockholma zatražila da otkaže predstavu.

U članku objavljenom 25. maja u Östgöta Correspondentenu, dan prije otvaranja izložbe, se predstavlja Falun Dafa kao vjerovanje, duhovnu disciplinu i način života, koji ima korijene u tradicionalnoj kineskoj kulturi. Dalje se kaže da je izložba dobila ime prema principima Falun Gonga, "Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija" i da je njena zadaća da razobliči progon ove prakse u Kini koji još uvijek traje.

Izložba koja je trajala dvije sedmice je privukla više od 500 posjetilaca. Heidi, volonterka koja je bila vodič na izložbi, kaže da je na izložbu došlo puno mladih ljudi koji su za nju bili veoma zainteresovani. Na izložbu su dolazili kada bi prolazili pored galerije ili nakon što im je bio uručen informativni letak. Bili su veoma zainteresovani i željeli su saznati zašto je progon započeo 1999. godine. Oni su pokazali jako puno simpatija za praktikante u Kini.

Jednoga je dana na izložbu došla žena u ranim dvadesetim godinama života i uputila se direktno prema Heidi kazavši da želi pogledati izložbu kako bi saznala više. Tokom razgledanja izložbe je shvatila šta se događa u Kini i kazala kako vjeruje da će dobrota na kraju pobijediti zlo. Također je kazala kako iz svih slika zrači svjetlost koja ljudima daje nadu, čak i usred najgušće tame.