Falun Dafa Minghui.org

Vancouver, Kanada: "Dan je skidanja šešira, a ja moj šešir skidam Falun Gongu!"

(Minghui.org)

"Ovo je prvi puta da sam vidio Falun Gong, a već je postao moj omiljeni dio parade", rekao je Johnny, nasmiješio se i zatim od jednog praktikanta uzeo brošuru: "Ja moj šešir skidam Falun Gongu."

Praktikanti Falun Gonga na paradi u povodu Dana skidanja šešira, 2. juna 2018. godine u Metro Vancouveru.

Falun Gong praktikanti su učestvovali u Metro Vancouver paradi u povodu Dana skidanja šešira, 2. juna 2018. godine, u gradu Burnaby, koji se nalazi malo istočnije od Vancouvera, trećem najmnogoljudnijem gradu u Britanskoj Kolumbiji. Gledaoci su aplaudirali Tian Guo Marching Bandu, dobošarima i praktikantima koji su demonstrirali izvođenje vježbi. Kao i Johnny, i oni su uzimali letke kazavši da će ih pročitati.

Mary Lepine, koja radi za vladu Burnabija, i prije je viđala praktikante Falun Gonga, ali ih nikada nije imala priliku pobliže se upoznati s njima.

"Drago mi je što danas ponovno vidim ovu grupu. Stvarno mi se sviđa", rekla je. Posebno je spominjala raznobojne kostime, lijepo ukrašeni pokretni splav i cvjetove lotosa, što sve ističe kinesku tradiciju. Kazala je da će pročitati brošuru.

Gledaoci uzimaju letke od praktikanata.

Chuck McDonald, vođa Kraljevske kanadske konjičke policije (RCMP) na paradi, je rekao da je ova manifestacija odlična prilika za zajednicu da se sastane i da razmijeni svoje kulture. On se zahvalio praktikantima Falun Gonga što kinesku tradiciju dijele sa zajednicom.