Falun Dafa Minghui.org

[Proslava Svjetskog Falun Dafa dana] Plaketa koju je napisao Učitelj 1995. godine: Zhen Shan Ren

(Minghui.org)

Zhen Shan Ren (Istinitost Dobrodušnost Tolerancija)
Veličina: 81 cm x 45 cm

Plaketu je napisao Učitelj Li Hongzhi, 24. srpnja 1995. godine. Praktikant iz Pekinga je uokvirio ovu plaketu, a poslije ju je donio u naše područje između kraja 1995. i početka 1996. godine. Plaketa je čuvana više od 20 godina, od kada je počeo progon.

U ovo vrijeme proslave Svjetskog Falun Dafa dana, ovu plaketu dijelimo s kolegama praktikantima i sa svijetom.