Falun Dafa Minghui.org

U prvoj polovini 2020. godine 5.313 praktikanata Falun Gonga se našlo na meti progona zbog svoje vjere

(Minghui.org)

Uprkos pandemiji koronavirusa, Komunistička partija Kine (KPK) je u prvoj polovini 2020. godine pojačala progon Falun Gonga u kojem je bilo evidentirano hapšenje 2.654 praktikanta, a njih 2.599 je maltretirano zbog svoje vjere. Među praktikantima, kod njih 1.687 je izvršena premetačina domova. U vrijeme pisanja ovoga teksta, 1.246 (47%) uhapšenih praktikanata je ostalo u pritvoru.

Falun Gong, također poznat kao Falun Dafa, je tradicionalna duhovna disciplina zasnovana na principima Istinitosti, Dobrodušnosti i Tolerancije. Komunistička partija Kine (KPK) progoni ovu praksu još od 1999. godine.

Iako je većina provincija u Kini bila obuhvaćena blokadom kretanja u prvim mjesecima 2020. godine, svakoga je dana 2020. godine bilo sve više praktikanata koji su bili maltretirani nego u istom periodu 2019. godine. Također je bilo više praktikanata uhapšenih u februaru, martu, maju i junu mjesecu 2020. u odnosu na iste mjesece prošle godine.

Hapšenja su direktno uzrokovala smrti trojice praktikanata, uključujući smrt šeszdesetosmogodišnje žene koja je umrla u pritvoru na dan hapšenja, druge žene koja je umrla četiri dana nakon hapšenja i treće žene koja je umrla početkom jula nakon što su je satima tukli nakon hapšenja krajem juna mjeseca.

Na meti je bilo i mnogo starijih praktikanata. Preciznije, 540 (10,1%) od 5.313 ciljanih praktikanata je imalo 65 ili više godina, uključujući i njih 116 između 65 i 70, 278 u sedamdesetim, 140 u osamdesetim, i 6 u devedesetim.

Ciljani praktikanti dolaze iz svih slojeva života i uključuju profesore fakulteta, nastavnike, računarske stručnjake, računovođe, inženjere, ljekare, penzionisane vojne službenike, upravnike banaka i vlasnike malih preduzeća.

Neki su praktikanti proganjani u više navrata u posljednje dvije decenije. Bivši učitelj iz provincije Sichuan je služio zatvorsku kaznu od 15 godina, a čovjek iz Pekinga je u zatvoru proveo 14 godina prije nego što su ponovo uhapšeni ove godine. Jedan softverski inženjer ponovno je uhapšen sedam mjeseci nakon što je odslužio petogodišnju kaznu. Žena iz provincije Jiangxi je i dalje je bila maltretirana nakon što je odslužila dvogodišnju kaznu. Policija joj je naložila da se svakog mjeseca javlja u policiju i piše izvještaje o svome razmišljanju. Uzeli su joj otiske prstiju i zabilježili neke od njenih ličnih podataka, uključujući veličinu cipela.

Zbog stroge cenzure u Kini, broj Falun Gong praktikanata progonjenih zbog njihove vjere ne može se uvijek pravovremeno prijaviti, niti su sve informacije lako dostupne.

Ciljani u pandemiji

Mnogi praktikanti su pojačali svoje napore u razotkrivanju informacija o tome kako KPK koristi slične taktike u prikrivanju progona Falun Gonga kao i za prikrivanje izbijanja epidemije koronavirusa, pa su se suočili sa odmazdom vlasti.

Jedna žena u provinciji Hunan bila je prisiljena živjeti daleko od svoga doma nakon što su vlasti otkrile da je postavila plakate s QR kodovima kojim se može povezati s inostranom web stranicom s necenzurisanim informacijama o pandemiji. Ljekar u provinciji Ningxia je bio dva puta uhapšen, prvo u martu, a zatim u junu mjesecu zbog dijeljenja informativnih materijala o Falun Gongu. Ni devetogodišnja djevojčica u provinciji Hubei nije bila pošteđena maltretiranja nakon što ju je policija pronašla da postavlja informacije u svom kvartu.

Žena iz provincije Guangxi koju su 5. februara usred noći uhapsili policajci koji su tvrdili da su došli izmjeriti temperaturu njoj i njenom suprugu je 3,5 mjeseca držana na nepoznatoj lokaciji bez mogućnosti komunikacije. Njena porodica je veoma zabrinuta za njeno zdravlje.

Progon prije osjetljivih datuma

KPK je pojačala progon Falun Gonga prije osjetljivih datuma, poput održavanja najvećih političkih sastanaka u Pekingu (poznatih kao „dvije sesije“) - Nacionalnog narodnog kongresa i Kineske narodne političke konsultativne konferencije - koji su bili odloženi iz marta za maj mjesec i dva osjetljiva datuma (25. aprila, kada se obilježava godišnjica mirnog apela 10.000 praktikanata i 13. maj, godišnjica javnog predstavljanja Falun Gonga).

Od aprila mjeseca, policija je u Pekingu pretresla mnogo domova praktikanata, ispitujući ih i primoravajući ih da ispunjavaju upitnike o tome da li još uvijek prakticiraju Falun Gong i da li su potpisali bilo kakve izjave da se odriču svoje vjere.

Budući da su lokalni pritvorski centri odbili primiti praktikante zbog pandemije, većina je praktikanata bila puštena uz kauciju. Neki su bili primorani da napuste Peking i nije im bio dozvoljeni povratak prije završetka zasjedanja „dvije sesije“.

Vlasti su u provincijama izvan Pekinga, Shandong i Heilongjiang objavile nagradu od 1.000 yuana ljudima koji prijave Falun Gong praktikanta i 5.000 yuana svakom policajcu koji ga uhapsi.

Stanovnica provincije Xinjiang u kasnim osamdesetim godinama života je uhapšena prije zasjedanja KPK i od tada je pritvorena bez mogućnosti kontakte sa vanjskim svijetom.

Osamdesetčetverogodišnja žena iz Šangaja bila je podvrgnuta dvadesetčetveročasovnoom nadzoru prije godišnjice apela od 25. aprila.

U okrugu Xi u provinciji Shanxi, policija je 17. maja 2020. uhapsila više od 100 praktikanata do čega je došlo samo nekoliko dana nakon što je Xi Jinping, 11. i 12. maja, posjetio grad Taiyuan u istoj provinciji.

Progon koji su naredili PLAC i Biro 610

Ovih 5.313 praktikanata koji su se našli na meti progona u prvoj polovini 2020. godine dolaze iz 28 provincija i općina. Hebei, Shandong, Liaoning, Heilongjiang i Sichuan su prvih pet provincija s najviše ciljanih praktikanata.

Vlasti su u nekoliko provincija, uključujući Shandong, Jiangxi, Hebei, Liaoning, Guizhou i Jilin, maltretirale praktikante u velikom obimu i održavale seanse ispiranja mozga.

U gradu Cangzhou u provinciji Hebei, Odbor za politička i pravna pitanja (PLAC) je izdao strogo povjerljivi dokument na sedam stranica o novoj kampanji. PLAC, vansudske agencije kojoj je data moć da nadgleda agencije za sprovođenje zakona i pravosuđe u Kini, i koja je odgovorna za orkestriranje i sprovođenje politike progona Falun Gonga.

Ova je agencija dala rok vlastima da do 15. juna pronađu mjesta na kojem će se držati predavanja za ispiranje mozga. Religijske vođe, psihološki savjetnici i bivši praktikanti Falun Gonga, koji su pod pritiskom napustili praksu, regrutovani za govornike.

U provinciji Jilin PLAC je naredio nove runde progona, što je rezultiralo hapšenjem šest praktikanata, a njih je više od 60 maltretirano u periodu između mjeseca marta i aprila.

Ova kampanja velikih razmjera ispiranja mozga i uznemiravanja je dio nove „nula praktikanata“ kampanje kojom se praktikanti prisiljavaju na odricanje od svoje vjere.

Izvještava se da je PLAC u Guizhouu izdao naredbu za potpunu "transformaciju" svih praktikanata u periodu između 2020. i 2023. godine. Nalog je zasnovan na dokumentu br. 101 koji je objavio središnji PLAC u Pekingu, pod nazivom "O pitanju smanjenja broja Falun Gong praktikanata."

U većini slučajeva, policijski službenici i članovi Stambenog odbora su zvali ili lično posjetili praktikante. Ako praktikanti odbiju potpisati pripremljene izjave da se odriču Falun Gonga, zvaničnici im prijete da će ih poslati u centre za ispiranje mozga ili im prijete da će spriječiti da njihova djeca pronađu posao ili odu na fakultet. U provinciji Liaoning, zvaničnici su također prijetili da će uzeti poljoprivredna zemljišta, koje su vlasti dodijelile nekim praktikantima koji se bave poljoprivredom. Uznemiravani su i oni koji su prije prakticirali Falun Gong, ali su odustali zbog progona.

Osim PLAC-a, i Biro 610 organizacija slična Gestapou, osnovana 10. juna 1999. godine, u cilju suzbijanja Falun Gonga, i dalje igra kritičnu ulogu u progonu, čak i nakon što je KPK najavila njeno raspuštanje 2018. godine.

Zhao Leji, sekretar Centralne komisije KPK za disciplinsku inspekciju, je nedavno posjetio jedan grad i otkrio da je raspuštanje Biroa 610 jednostavno učinjeno radi gušenja kritike o kršenju ljudskih prava koje KPK čini protiv praktikanata Falun Gonga. Jasno je kazao da će Biro 610 nastaviti s radom nakon što bude integrisan u javni sistem sigurnost i PLAC.

Prema podacima koje je na Minghui.org dostavio zaposlenik PLAC-a u provinciji Hunan, jedan od sekretara PLAC-a, Zhao Leji je došao u Hunan u junu mjesecu 2020. godine i prenio im ažurirana uputstva koja im je izdao hunanski PLAC o njegovom nedavnom napretku u progonu Falun Gonga.

Zhaov je sekretar također zatražio da razgovara sa Falun Gong praktikantima koji su bili primorani da se odreknu svoje vjere nakon što su prisustvovali sesijama ispiranja mozga i provjeravao da li su se zaista svim srcem odrekli svoje vjere. Nagovijestio je da ako praktikanti samo formalno potpisuju izjave o odricanju svoje vjere, tada lokalne vlasti moraju pojačati njihov progon.

Hunanski je PLAC dogovorio da Zhaov sekretar stigne u grad Xiangtan 19. juna 2020. godine. Budući su neki zaposlenici PLAC-a ranije praktikantima rekli da mogu još uvijek da prakticiraju Falun Gong kod kuće, sve dok ne izlaze da javno razgovaraju sa ljudima u vezi Falun Gonga, Zhaov je sekretar direktno pitao praktikante da li još uvijek meditiraju kod kuće, pitanjem koje je osmišljeno da otkrije njihovu stvarnu situaciju.

Zbog toga što ga je Zhaov sekretar bez prestanka ispitivao jedan je praktikant, muškarac, prezimena Liu doživio nervni slom i rekao da se ničega ne može sjetiti. Prije nego što se Liu nedavno odrekao Falun Gonga, Liu je nekoliko puta bio zatvaran u centre za pritvor i centrima za ispiranje mozga, a služio je i kaznu prinudnog rada. Prethodno je bio mentalno poremećen nakon što je u pritvoru bio podvrgnut mučenju.

Kršenje pravnih procedura

Policija je kršila zakonske procedure na svakom koraku procesa gonjenja, od hapšenja praktikanata koji su meditirali kod kuće do pretresa njihovih domova bez naloga za pretres. Neki su praktikanti bili odvedeni u duševne bolnice na daljnje progone, a bili su im uskraćeni i porodični posjeti uprkos njihovim zdravstvenim problemima.

Policija u provinciji Jiangsu je danima dežurala vani i nadzirala dom praktikantice kada je odlazila na kraće putovanje. Uhapsili su je čim se vratila, 29. aprila. Tim službenika u Xinjiangu je prešao gotovo 3 hiljade kilometara da bi, iz nepoznatih razloga, progonio praktikante u provinciji Hebei. Hapšenje jedne žene je odobrilo tužilaštvo koje nije bilo iz njenoga grada, kako bi se popunila kvota. Policija u Chongqingu je prisilila ostale praktikante da daju lažne iskaze kako bi optužili sedamdesetpetogodišnjeg muškarca.

Finansijski progon

KPK slijedi tri glavne politike za progon Falun Gonga, "uništite im ugled, finansijski ih slomijte i fizički uništite".

Pored hapšenja, kažnjavanja i mučenja praktikanata, vlasti također vrše pretrese domova, oduzimaju im dragocjenosti, izbacuju sa posla, njihovu djecu iz škole ili im ukidaju penzije.

U prvoj polovini 2020. godine policija je od 42 praktikanta iznudila ili oduzela ukupno 2.091. 600 yuana, što je u prosjeku iznosi 49.800 yuana po osobi. Od dvojice praktikanta je oduzeto više od pola milijuna yuana kad su bili odvedeni iz svojih domova tokom hapšenja.

Nakon što su u kući žene iz Shandonga pronašli ukupno 14.200 yuana u gotovini, jedan se policajac pojavio jako uzbuđen uzvikujući: „Danas imamo veliku feštu!"


Ispod donosimo kratke preglede slučajeva hapšenja i uznemiravanja.

Smrti nakon hapšenja i uznemiravanja

Žena iz Hebeija umrla u roku od samo nekoliko sati nakon hapšenja

Jedna šezdesetosmogodišnja žena iz grada Tangshana u provinciji Hebei, je umrla samo nekoliko časova nakon što je u policijskoj raciji uhapšeno 36 lokalnih Falun Gong praktikanata.

Grupa policajaca iz policijske stanice Duanminglu u okrugu Fengrun je provalila u kuću gospođe Han Yuqin oko 5 sati ujutro 18. juna 2020. godine. Službenici su gđu Han odveli u policijsku stanicu, prisilili je da sjedne u metalnu stolicu i zatražili da popunite obrazac o odricanje od Falun Gonga. Ona ga je odbila popuniti.

Kad je kćer gospođe Han, oko 10 sati ujutro, otišla u policijsku stanicu da je posjeti to joj nije bilo dozvoljeno. Oko podneva suprug gđe Han je otišao u policijsku stanicu da joj odnese ručak. Ona nije imala apetita i nije mogla prestati plakati. Njezin je suprug također primijetio da su joj noge bile otečene nakon što je satima sjedila na metalnoj stolici.

Gospođa Han je otišla u toalet oko 16:00 časova. Policajci su je neko vrijeme čekali vani. Kako nikako nije izlazila, ušli su unutra i vidjeli da se srušila na pod.

Policija ju je poslala u Okružnu bolnicu za kinesku medicinu u okrugu Fengrun, nakon što je hitna pomoć iz susjedstvu odbila da je prihvati. Ubrzo nakon toga je proglašena mrtvom.

Porodica gospođe Han je o njenoj smrti obaviještena oko 18:00 časova. Vidjeli su njeno tijelo u bolnici. Kosa joj je bila neuredna i imala je krv u nosu.

Porodica gđe Han rekla je da je ona oduvijek uživala u dobrom zdravlju od kada je počela prakticirati Falun Gong 1995. godine. Nije jasno da li su tražili obdukciju kako bi se utvrdio uzrok njene smrti.

Žena iz Henana umrla u pritvoru četiri dana nakon hapšenja

Gospođa Zhang Zhiwen iz grada Yuzhoua u provinciji Henan, u šezdesetim godinama života, je uhapšena kod svoje kuće 13. maja 2020. godine. Policajci su joj konfiskovali Falun Gong knjige i slične materijale.

Policija nije rekla mužu gospođe Zhang kamo je vode. Sutradan je uspio otkriti da je zadržana u petnaestodnevnom krivičnom pritvoru u pritvorskom centru za žene u gradu Xuchangu, te da je bila uhapšena jer je prošlog avgusta prijavljeno da je distribuirala Falun Gong materijale.

Suprug gospođe Zhang je 15. maja otišao da joj odnese odjeću i inzulin, ali su stražari u pritvoru odbili da prihvate stvari kazavši da će oni gđi Zhang dati lijekove za dijabetes.

Popodne 16. maja, Wang Xiaowei iz odjeljenja za unutrašnju sigurnost grada Yuzhou, koji je učestvovao u hapšenju gđe Zhang, je njenom suprugu rekao da njeno stanje ne izgleda dobro.

Sljedećeg jutra suprug gospođe Zhang je nazvao Wanga i pitao ga za njeno stanje, no samo mu je bilo saopšteno da je gospođa Zhang već preminula. Wang je rekao da su tijelo gospođe Zhang poslali u pogrebni zavod u gradu Xuchangu, bez davanja dodatnih informacija.

Internista iz Heilongjianga na smrt pretučen

Jednu su šezdesetšestogodišnju ljekarku iz grada Haininga u provinciji Heilongjiang vlasti tukle na smrt danima nakon hapšenja.

Gospođa Wang Shukun je bila doktor interne medicine u Gradskoj bolnici Hailin u gradu Hailin. Mjesecima nije radila svoj posao zbog epidemije koronavirusa. Krajem juna mjeseca 2020. godine primila je poziv od Han Jana, partijskog sekretara bolnice, koji joj je kazao da je traži Chen Guangqun, predsjednik bolnice.

Gospođa Wang je pomislila da je u bolnici dogovoreno da se vrati na posao. Kad je stigla u bolnicu, ispostavilo se da su je tražili policajci iz policijske stanice br. 1 grada Hailina. Policajci su je pokušali natjerati da napiše izjave da se odriče Falun Gonga te da prizna da i njen suprug, gospodin Yu Xiaopeng, također prakticira Falun Gong.

Gosp. Yu, hirurg u istoj bolnici, je bio otpušten prije 29 godina zbog odbijanja da krivotvori medicinske kartone prema uputama tadašnjeg predsjednika bolnice. Sve je ove godine podnosio molbe i vlasti su njega smatrale glavnom metom, i pokušale da pojačaju njegov progon tvrdeći da i on također prakticira Falun Gong što on zapravo nikada nije činio.

Kad je gospođa Wang odbila da potpiše ovakve izjave, policija ju je satima tukla u bolnici. Zaprijetili su da će, ako gospođa Wang ne napiše izjave, naći neke druge ljude koji će potpisati izjave u njeno ime.

Gospođa Wang trpjela je oštre bolove u nozi i preklinjala policajce da je puste. Oni su se s time složili ali su joj zaprijetili da će je ponovo potražiti nekoliko dana kasnije.

Gospođa Wang je morala da se popne uz stepenice da bi se vratila u svoj stan. Njen je suprug primijetio da je na tijelu imala modrice. Čašica na koljenu joj je bila slomljena, a ona potpuno natopljena znojem.

Gospođa Wang je iznenada, popodne 1. jula, dobila cerebralno krvarenje. Imala je veliku vrtoglavicu i osjećala mučninu pred povraćanje. Umrla je 2. jula oko 4:25 ujutro, a njeno je tijelo bilo kremirano 4. jula.

Nakon smrti gospođe Wang, policija je neprestano uznemiravala gospodina Yua tražeći da ne prijavljuje njenu smrt na web stranicu Minghui.

Dok se njen sin i dalje nalazi u zatvoru zbog svoje vjere, osamdesetčetverogodišnja žena umrla dva mjeseca nakon policijskog maltretiranja

Dok njen sin u zatvoru još uvijek služi petogodišnji kaznu zbog prakticiranja Falun Gonga, osamdesetčetverogodišnja gospođa Fu Shuqin, koja živi sama, je umrla dva mjeseca nakon što ju je policija maltretirala zbog njihove zajedničke vjere.

Gđa Fu Shuqin

Tri su policajca maltretirala gđu Fu iz grada Yingkoua u provincija Liaoning, u aprilu mjesecu 2020. godine. Gospođa Fu im je rekla da je počela prakticirati Falun Gong prije nego je progon započeo i da su mnoge njene bolesti, uključujući srčani problem, dijabetes i visok krvni pritisak, kao rezultat prakticiranja sve bile izliječene. Policija je pokušala da je natjera da prestane prakticirati Falun Gong, pokušavajući je prevariti da je potpiše tri primjerka pripremljenih izjava u kojima se odriče Falun Gonga, ali je gospođa Fu to odbila.

Prije maltretiranja u aprilu mjesecu, policija, pa čak i njena porodica, su pokušali izvršiti pritisak na gospođu Fu da uvjeri svoga sina, gospodina Jin Fuzhanga, da se odrekne svoje vjere u Falun Gong. Gospodin Jin je bio uhapšen 28. juna 2016. godine i kasnije osuđen na pet godina zatvora. Gospođa Fu je podržala svog sina i insistirala na tome da nije učinio ništa loše u držeći se Falun Gonga.

Posljednje je maltretiranje traumatiziralo gospođu Fu. Stalno je držala spuštene zavjese i zamolila prijatelje da je više ne posjećuju. Također je izgubila apetit a imala je i problema sa hodanjem. Njeno je zdravlje svakodnevno propadalo, a preminula je 6. juna 2020. godine.

U tom periodu, njena je snaha nekoliko puta zvala Dalijanski zatvor i tražila od zatvorskih vlasti dozvole za gospodina Jin da posjeti svoju teško bolesnu majku, ali nije bilo uspjeha.

Porodične tragedije

*Čovjeka iz Pekinga policija maltretirala u vrijeme kad je oplakivao smrt svoje supruge i oca

Gosp. Yang Yuliang i njegova dvadesetčetverogodišnja kćer gđa Yang Dandan, su bili privedeni 27. aprila 2020. godine i nekoliko dana zadržani u pritvoru .

Hapšenje gospodina Yanga je uslijedilo samo pet dana nakon što je njegova supruga, gospođa Gao Yan preminula, nakon što je pretrpjela decenija progona. Par je u jednom trenutku bio prisiljen deset godina živjeti van svoje kuće. Samo dva dana nakon što su se vratili, policija je uhapsila ovaj bračni par i oboj osudila na po dvije godine prinudnog rada.

Dok su bili u zatočeništvu, par je bio podvrgnut varvarskim mučenjima i ispiranju mozga čiji je cilj bio prisiliti ih da se odreknu Falun Gonga. Gosp. Yang je pretrpio višestruko zatajenje organa i gospođa Gao je dobila uporan visoki krvni pritisak i endokrine poremećaje.

Vlasti su nastavile maltretirati ovaj bračni i par nakon puštanja na slobodu, što je na kraju dovelo do tragične rane smrti gđe Gao koja je u to vrijeme imala 49 godina.

Samo dvije nedelje prije smrti gospođe Gao, 7. aprila, je preminuo otac gospodina Janga.

Gđa Gao Yan

Višemjesečni pritvor žene iz Shanghaja u kojem se nalazi zbog svoje vjere je traumatizirao kćerku koja je dijete sa posebnim potrebama

Grupa od šest policajaca je, 29. maja 2020. godine, provalila u kuću gospođe You Jia, stanovnice Shanghaja, i uhapsila je zbog distribucije informativnog materijala o Falun Gongu. Policajci su pretražili njen dom i zaplijenili joj Falun Gong knjige, laptop, štampač i nešto papira za štampanje. Gospođa You je bila u pidžami kada je stigla policija. Policajci joj nisu dozvolili ni da se presvuče kad su je odveli.

Kada su suprug gospođe You i njihovi advokati uveče otišli u policijsku stanicu Zhoujiadu da traže njeno puštanje, rečeno im je da je ona već prebačena u pritvorski centar Pudongxinqu.

Kćerka gđe You kojoj je 15 godina boluje od autizma i DiGeorge sindroma (rijedak hromozomski poremećaj karakteriziran nedostatkom malog segmenta hromosoma 22) zbog čega je upućena na svoju majku. Tinejdžerka noću nije mogla spavati i neprestano je tražila majku. Njen otac, koji morao raditi da bi izdržavao svoju porodicu, se za nju bori bez ičije pomoći (roditelji mu žive u van grada, a svekrva se još uvijek oporavlja od operacije raka pluća).

Gospođa You je puštena 28. juna nakon jednomjesečnog pritvora.

Uhapšena žena iz Shanxija nakon čega je njena majka preminula tri dana kasnije

Gospođa Li Xiuying, stara 55 godina iz grada Jinchenga u provinciji Shanxi, je uhapšena u svome domu 11. marta 2020. godine. Policija je izvršila pretres njene kući i zaplijenila dva računara, štampač i neke Falun Gong knjige.

Osamdesetpetogodišnja majka gospođe Li je time bila toliko prestravljena da nije mogla prestati drhtati tokom policijske racije. Nakon hapšenja gđe. Li, njena se majka razboljela i umrla tri dana kasnije. Policija je 21. marta nastavila maltretirati i zastrašivati i supruga gđe. Li.

Gospođa Li je bila mjesec dana zadržana u centru za ispiranje mozga smještenom u hotelu. Čuvari su je pokušali natjerati da se odrekne Falun Gonga. Prijetili su da će natjerati školu njene kćeri da je izbaci ako ne pristane.

Život u opasnosti

Muž u pritvoru u Kini, pritvoren zbog svoje vjere, u kritičnom stanju, supruga u New Yorku poziva na njegovo oslobađanje

Gospođa Wang Jing, praktikantica Falun Gonga iz New Yorka, poziva na puštanje svog supruga, koji se nakon hapšenja u Kini u bolnici bori sa zatajenjem srca i bubrega.

Gospodin Ren Haifei, star 45 godina, je bio uhapšen 26. juna u svom iznajmljenom stanu u gradu Dalian, u provinciji Liaoning, zbog prakticiranja Falun Gonga. Agenti policijske stanice Ganjingzi su izvršili njegovo hapšenje. Kada ga je porodica zvala da se raspita o njegovom statusu, zamjenik šefa Huang Xian je odbio dati bilo kakve informacije. Porodica je tada pokušala doznati više od Wang Xiaoxu (nema porodične veze s gđom. Wang), policajcem koji je bio umiješan u hapšenje. Wang im također nije dao nikakve informacije i umjesto toga je psovao porodicu.

„Moj suprug je godinama bio veoma zdrav zbog prakticiranja Falun Gonga. Ne mogu ni da zamislim koliko je patio tokom ove dvije nedelje “, rekla je gospođa Wang tokom skupa ispred kineskog konzulata u New Yorku pozivajući na njegovo puštanje na slobodu. „Postoje mnoge grozne priče o (mučenju) zatočenih [Falun Gong] praktikanata. Moj suprug je nevin i odmah bi trebao biti pušten. "

Gđa Wang Jing

Policajci iz policijske stanice Ganjingzi u gradu Dalianu su oduzeli 500.000 yuana u gotovini i računarske uređaje vrijednosti veće od 200.000 yuana iz stana gospodina Rena. Također su locirali njegov automobil i zaplijenili 50.000 yuana u gotovini koja je pronađena u vozilu.

Policajci tokom njegovog hapšenja nisu pokazali lične karte. Gospodin Ren je potom zadržan u pritvorskom centru Yaojia u Dalianu, gdje je stupio u štrajk glađu u znak protesta.

Žena iz Guangxija uhapšena usred noći, je zadržana u pritvoru duže od tri mjeseca bez mogućnosti komunikacije sa vanjskim svijetom

Stanovnica grada Guilina u provinciji Guangxi, je duže od tri i pol mjeseca držana u pritvoru bez mogućnosti komunikacije sa vanjskim svijetom zbog svoje vjere u Falun Gong. Njena porodica je veoma zabrinuta za njeno zdravlje.

Gospođa Zhao Renyuan i njen suprug, gospodin Xie Jianxin, su uhapšeni usred noći 5. februara 2020. godine. (https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/24/183375.html) Policija je pokucala na njihova vrata tvrdeći da su došli da im izmjere temperaturu. Gospodin Xie je rođaku mobitelom poslao poruku o situaciji i rekao da nije otvorio vrata. Kad je rođak sljedećeg jutra vidio poruku pozvao je gospodina Xiea, no par je već bio uhapšen.

Gospodin Xie i gđa Zhao su trenutno zatvoreni u sobi 201 u drugog bloka i sobi 301 u prvog bloka, u pritvorskom centru br. 2 u gradu Guilinu. Policija nije dozvolila porodici da im telefoniraju ili da ih posjeti.

Proteklih nekoliko mjeseci porodica je paru pisala pisma. Gospodin Xie je svakog mjeseca odgovarao pismom, ali porodica, od 18. marta, nije dobila odgovor od gospođe Zhao nakon njenog jedinog pisma .

Porodica ovog bračnog para je zvala pritvor telefonom kako bi se raspitala o njenom stanju. Čuvari su im odgovarali ili da odbija pisati pisma ili da ne znaju za njenu situaciju, a onda bi brzo spustili slušalicu.

Advokat gospođe Zhao je otišao u pritvorski centar 18. juna da dobije njen potpis na dokument o Punomoći. Čuvari su mu odbili posjetu izgovarajući se epidemijom koronavirusa, a također su odbili uručiti advokatovo pismo gospođi Zhao.

Rođaka gđe Zhao, koja živi u istom gradu sa bračnim parom je, 22. juna, pisala pritvoru i tražila da se gđa Zhao dozvoli da ponovo stupi u kontakt sa svojom porodicom. U vrijeme pisanja ovoga teksta nije bila dobila nikakav odgovor.

Sestra gospođe Zhao je nazvala pritvorski centar 29. juna i pitala da li je ona možda bolesna ili je možda imala neku nesreću. Jedan čuvar, muškarac, je odgovorio: "Ovdje imamo ljekare." Kad je sestra uporno nastavila pitati šta joj se dogodilo, čuvar je rekao da je sve u redu, a potom spustio slušalicu.

Sestra gospođe Zhao je ponovno nazvala, a neka je stražarka podigla slušalicu. Ona je sestri gospođe Zhao kazala: "Osoba s kojom ste upravo razgovarali je govorila besmislice. Sestra ti je dobro. Sada smo veoma zauzeti i nemamo vremena da razgovaramo sa vama. " Spustila je slušalicu i niko nije podigao slušalicu kada je sestra ponovno zvala.

Porodica gospođe Zhao se sada veoma brine da je ona možda u pritvoru imala nekih zdravstvenih problema.

Ženi oboljeloj od raka onemogućeno puštanje na uslovnu slobodu zbog zdravstvenih problema, njena porodica maltretirana, a kuća pretražena

Jednoj je šezdesetosmogodišnjoj ženi koja je bila rak dok je služila kaznu zbog svoje vere u Falun Gong, je uskraćena mogućnost uslovne kazne iz zdravstvenih razloga. Policija je 17. marta 2020. godine izvršila pretres kuće gospođice Shen Jinyu i zaplijenila mobitele njenom suprugu i starijoj kćerci. Njena je mlađa kćerka bila primorana živjeti van kuće kako bi izbjegla hapšenje zbog njihove zajedničke vjere.

Gđa Shen Jinyu

Gospođa Shen iz okruga Yanqi u provinciji Xinjiang je uhapšena 18. septembra 2016. godine, zbog distribucije informativnog materijala o Falun Gongu u susjednoj provinciji Gansu. Kasnije ju je sud u Chengquu, 23. avgusta 2017. godine, osudio na četiri godine.

Za manje od četiri mjeseca nakon što je poslana u zatvor Lanzhou u Gansuu, pojavili su joj se fibroidi na maternice koji su bili izliječeni prakticiranjem Falun Gonga. Također je pretrpjela značajno oštećenje vida. Dvaput je pala u nesvijest dok se tuširala. Zatvorska bolnica je 2019. godine potvrdila da je dobila rak maternice. Porodica gospođe Shen je zatražila njeno puštanje na uslovnu slobodu, ali su to zatvor i lokalne vlasti odbile.

Policija je 17. marta, izvršila pretres njenog doma i zaplijenila Falun Gong knjige i druge lične stvari. Zaplijenjeni su mobilni telefoni i lične karte njenom suprugu i starijoj kćerci. Njena mlađa kćer, gospođa Liu Zhenling, od tada je prisiljena živjeti daleko od kuće.

Ured za socijalno osiguranje iz okruga Yanqi joj je oduzeo penziju u iznosu većem od 100.000 yuana, pozivajući se na novi propis kojim se praktikantima Falun Gonga uskraćuje penzija dok služe kaznu zatvora zbog svoje vjere.

Izvješteno je da gradski drugostepeni sud u Jiayuguanu tražio od njene porodice da plati 2.000 yuana u zamjenu za njeno prijevremeno puštanje. Nije jasno da li se porodica složila.

Višestruko proganjanje

Čovjek iz Ningxije koji je već jednom bio u zatvoru 12 godina zbog svoje vjere, ponovo je uhapšen

Stanovnik grada Yinchuan u autonomnoj regiji Ningxia Hui je 5. juna 2020. godine uhapšen zbog prakticiranja Falun Gonga u trenutku kad je bio u posjeti rodbini u gradu Guyuan u istoj provinciji udaljenom oko 200 milja.

Gospodin Ma Zhiwu, star 50 godina, je stupio u štrajk glađu u pritvorskom centru grada Guyuan u znak protesta zbog progona pa je bio poslan u bolnicu na prisilno hranjenje. Njegova porodica više puta je odlazila u policijsku stanicu i pritvorski centar tražeći njegovo puštanje, ali bezuspješno.

Lokalno je tužilaštvo nedavno odobrilo njegovo hapšenje i sada je suočen sa optužnicom zbog svoje vjere.

Gospodin Ma je bio mašinovođa posade na lokomotivi. Falun Gong je počeo prakticirati u maju mjesecu1998. godine. Nakon što je kineski komunistički režim, 1999. godine, naredio progon njegove vjere više puta je hapšen i 12 godina držan u pritvoru.

Gosp. Ma je prvo dobio tri godine prinudnog rada, ubrzo nakon što je bio uhapšen u septembru mjesecu 1999. godine zbog apeliranja za Falun Gong. Budući da je štrajkovao glađu protestujući protiv ilegalnog pritvora, lokalni sud ga je osudio na šest godina zatvora na drugu godišnjicu zatvaranja u radni logor.

Zatvorski čuvari su ga jednom držali vezanog za „krevet smrti“ sa četiri uda čvrsto istegnuta u poziciju raskriljenog orla duže od 40 dana. Također su mu davali da pije nepoznate droge u kojim su bile mrtve muhe. Nakon toga je imao osjećaj da mu tijelo iznutra gori, a zatim mogao hodati ni stajati šest mjeseci.

Supruga gospodina Maa je ostala trudna noseći njihovu kćerku kada je prvi put bio uhapšen 1999. godine. Djevojčica je odrasla bez oca. Privedena je u policijski pritvor 20. novembra 2001. godine, kada je imala samo dvije godine, jer ju je policija pokušala iskoristi kako bi primorala majku da se odrekne Falun Gonga.

Kada je gospodin Ma pušten na slobodu u februaru mjesecu 2008. godine, njegova kćerka je već imala 8 godina. Ali samo dvije godine kasnije, gospodin Ma je ponovo uhapšen 12. septembra 2010. i osuđen na tri i pol godine zatvora. Ondje je pretrpio brutalne torture, uključujući premlaćivanja, sjedenje na maloj stolici svakodnevno tri sata tokom 1,5 godine, seksualno napastvovanje i smrzavanju. Ozlijeđen mu je lijevi bubreg. Slomljeno mu je rebro. Imao je krv u urinu. Noge su mu bile jako natečene i u modricama pa nije mogao stajati.

U vrijeme njegovog zatočeništva, 2010. godine, preminuo mu je otac zbog duševnih patnji jer se brinuo za njega.

Vlasti su neprestano uznemiravale gospodina Maa otkako je pušten 12. marta 2014. godine. Neposredno prije godišnjice istorijskog apela praktikanata Falun Gonga od 25. aprila i javnog predstavljanja Falun Gonga 13. maja ove godine, policija i članovi osoblja stambenog odbora su maltretirali gosp. Ma u njegovoj kući.

Žena iz Jilina koja je jedva preživjela deceniju mučenja u zatvorima, ponovo uhapšena

Nakon što je prije nekoliko godina jedva preživjela deceniju mučenja u zatvoru, jedna je četrdesetdevetogodišnja žena iz grada Shulana u provinciji Jilin, nedavno ponovo uhapšena zbog toga što se nije odrekla vjere u Falun Gong.

Gđa Song Yanqun prije progona

Gđa Song Yanqun nakon 10 godina provedenih u zatvoru zbog svoje vjere

Grupa policajaca je pokucala na vrata gospođe Song Yanqun 26. marta 2020. godine. Predstavivši se da vrše popis stanovništva, prevarili su gđu Song da im otvori vrata.

Policajci su gospođi Song rekli da je pismo koje je ona poslala u Pekingu premijeru Li Keqiangu, u kojem je tražila da KPK prestane progoniti Falun Gong, Peking vratio, i da im je Nacionalni ured za žalbe naredio da uhapse gđu Song.

Gospođa Song je policiji kazala: „Samo tražim pravdu za svoju vjeru. Nisam uradila ništa loše, a u zatvoru sam gotovo umrla zbog mučenja. Još uvijek trpim mnoge zdravstvene probleme i ne mogu normalno živjeti. Šta nije u redu s mojim pismom premijeru? "

Iako je policija nije odmah uhapsila, vratili su se kasnije te večeri i odveli gospođu Song u lokalnu policijsku stanicu. Zaplijenjene su joj Falun Gong knjige i druge lične dragocjenosti. Gospođa Song se trenutno nalazi u gradskom pritvoru u Jilinu.

Njen je otac u policijskoj stanici tražio njeno puštanje na slobodu. Policiji je rekao da su višedecenijska mučenja, koja je njegova kćerka pretrpjela u zatvoru, nanijela veliku štetu njenom tijelu i umu. Rekao je da, iako su prošle godine od povratka kući, još uvijek nije oporavila od trauma. Rekao je da mu je kazala da pisanje žalbi pomaže ublažiti bol u njenom srcu i da ona, svaki dan, piše pisma, ponekad ostajući budna cijelu noć pišući ih.

Policija je izrazila simpatije prema gospođi Song, ali su, njenom ocu, također rekli da je naredba da je uhapsi došla s višeg nivoa i da ne mogu ništa učiniti. Također su mu otkrili da vlasti planiraju da je ponovo kazne.

Sedam mjeseci nakon što je odslužio petogodišnju robiju zbog svoje vjere, softverski inženjer uhapšen i opet se suočava sa zatvorskom kaznom

Samo sedam mjeseci nakon što je gospodin Wang Yifan završio izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne zbog prakticiranja Falun Gonga, ponovno je uhapšen i sada se suočava s drugom kaznom zbog podizanja svijesti o svojoj vjeri.

Gospodin Wang, star 36 godina, bio je softverski inženjer, koji je radio u gradu Tangshanu u provinciji Hebei. Gradski sud u Tangshanu ga je osudio na pet godina robije nakon što je bio prijavljen da zaobilazi cenzuru interneta u jednom internetskom kafeu.

Svaki put kada bi roditelji gosp. Wanga prešli 500 milja do zatvora br.2 u Jidongu, njihov zahtjev da posjete sina bi od prve bio odbijen. Morali su više puta preklinjati zatvorske vlasti prije nego što im je konačno bila odobrena posjeta.

Nakon što je gospodin Wang bio pušten na slobodu u maju mjesecu 2019. godine, uselio se kod roditelja, koji žive u gradu Rushan, provincija Shandong.

Samo sedam mjeseci kasnije, ponovo je uhapšen zbog toga što je s ljudima, na zelenoj pijaci, razgovora o Falun Gongu. Policija je pretresla dom njegovih roditelja i odvela ga u krivični pritvor.

Optužujući gosp. Wanga da je prestupnik ponavljač, policija je ubrzo proslijedila njegov slučaj tužilaštvu grada Rongcheng u martu mjesecu 2020. godine. Nekoliko danima kasnije, tužilac je podigao optužnicu i njegov slučaj prebacio na gradski sud u Rongcheng.

Gospodinu Wangu je tajno suđeno u gradskom sudu u Rongchengu, 15. maja 2020. godine. Trenutno se nalazi u pritvorskom centru u Rushanu.

Nakon što je jednom provela osam godina u zatvoru, žena iz Hunana ponovno uhapšena

Grupa je policajaca provalila je u kuću gospođe Lu Mengjun 2. juna 2020. godine i uhapsila je zbog njene vjere u Falun Gong. Zaplijenili su joj štampač, neke Falun Gong informativne materijale, kao i 1.000 yuana u gotovini. Njenoj su porodici bile uskraćene posjete, a također je mjesto gdje je bila pritvorena držano u tajnosti.

Gospođa Lu (stara 58 godina) i njena mlađa sestra, gospođa Lu Yingjun, obje iz grada Xiangtana u provinciji Hunan, su Falun Gong počele prakticirati 2003. godine. Reumatizam od kojeg je patila gđa Lu Mengjun i teška astma njene sestre ubrzo su nestali.

Zbog toga što je s ljudima razgovarala o Falun Gongu, gospođa Lu Mengjun je više puta uhapšena i dva puta osuđena na ukupno osam godina zatvora. Njena je mlađa sestra bila prisiljena tri godine živjeti daleko od kuće nakon što je izbjegla hapšenje 4. juna 2007. godine. Njihov osamdesetogodišnji otac je također bio primoran na skrivanje kako bi izbjegao policijsko maltretiranje. Mentalni pritisak zbog progona je uzeo danak i na mlađoj gospođi Lu. Umrla je 29. januara 2011. godine, samo nekoliko mjeseci nakon što se vratila kući. Njen mali sin ju je nadživio.

Ni starije osobe nisu pošteđene

Šest žena, uglavnom u osamdesetim godinama života, zlostavljane i suočene s optužnicom

Šest žena iz grada Maanshana u provinciji Anhui, starosti između 77 i 86 godina, je uhapšeno a njihovi su domovi, 24. i 25. aprila 2020. godine, pretreseni.

Gospođa Xie Kuaiji (stara 84 godine ) nije primljena u pritvor jer je njena porodica uložila prigovor. Ostalih pet - gospođa Zhou Chunying, stara 86 godina; Gospođa Wang Suhua, stara 84 godina; Gospođa Shen Xuemei, stara 84 godine; Gospođa Chen Xiufang, stara 83 godine i gđa Ji Yinzhu (stara 77 godina) privedeni su u lokalnu policijsku stanicu i ondje saslušavane.

Policija je saopštila da je marta 2020. godine pratila praktikante nakon što su bile snimljene kako distribuiraju Falun Gong materijale. Žene su ispitivane odakle im materijal.

Iako je pet praktikantica pušteno navečer nakon hapšenja, policija im je naredila da se sljedećeg dana vrate u policijsku stanicu na daljnje ispitivanje. Policija se priprema da njihove slučajeve podnese tužilaštvu na krivično gonjenje.

Sedamdesetosmogodišnja žena dospjela u kazneni pritvor zbog distribucije informacija

Jedna je sedamdesetosmogodišnja žena nakon hapšenja 30. juna 2020. godine dospjela u kazneni pritvor okruga Yanshan zbog podizanja svijesti o progonu Falun Gonga.

Gospođa Dong Yunxian, iz grada Wenshana u provinciji Yunnan, je bila uhapšena 30. juna 2020. godine oko 9 časova, dok je distribuirala informativne materijala o Falun Gongu. Više od 10 policajaca i agenti iz Biroa 610 kao i nekoliko članova stambenog komiteta su, sat kasnije, pretresli njen dom. Zaplijenjena su joj dva računara, dva štampača, Falun Gong knjige i drugi materijali. Gospođa Dong je zatim vraćena u policijsku stanicu Wolong na daljnje ispitivanje.

Porodica gospođe Dong je sljedećeg jutra otišla tražiti njeno puštanje na slobodu. Policija je odbila njihov zahtjev i rekla im da se vrate u 15 časova. Kada su se u popodnevnim satima vratili, rečeno im je da je gospođa Dong odvedena u krivični pritvor.

Žena iz Peking uhapšena, policija je zaprijetila njenoj kćerci da je mora nadgledati

Gđu Xu Fengmei, šezdesetosmogodišnju stanovnicu Pekinga, policajci su zaustavili na autobuskoj stanici dok je išla kući 6. juna 2020. godine, nakon što je bila osumnjičena da s ljudima razgovara o Falun Gongu. Policija je pretresla njenu torbu ali nije pronašla materijale u vezi sa Falun Gongom. Pratili su je kući i bez naloga potražili njen stan. Zaplijenjeni su njen računar i Falun Gong knjige.

Zatim je policija odvela gospođu Xu u lokalnu policijsku stanicu. Kada je, tokom ispitivanja, odbila odgovarati na njihova pitanja, službenici su je verbalno zlostavljali. Ostavili su je bez hrane i vode i nisu joj dozvolili da koristi zahod.

Satima kasnije, gospođa Xu je dobila simptome visokog krvnog pritiska. Policija ju je odvela u bolnicu, gdje su ljekari preporučili da odmah bude hospitalizirana. Ali je policija to ignorisala i gđu Xu odvela u Okružni pritvor Daxing, koji je odbio da je prihvatiti zbog njene hipertenzije. Gospođa Xu je uvečer 7. juna puštena uz kauciju. Policija je ipak prijetila njenoj kćerci kad je došla da je odveze.

Policija je tražila da kći gospođe Xu pozorno pazi na svoju majku i da je spriječi da izlazi, ili će u protivnom natjerati stanodavca mlađe žene da joj raskine zakup stana i da je otpuste sa radnog mjesta.

Policija se 8. juna ponovno vratila u kuću gospođe Xu, slikala je i ponovo joj zaprijetila da ne izlazi. Rekli su da će poslati neke ljude da je prate.

Šezdesetpetogodišnjakinja koja je zatvorena u duševnu bolnicu se suočava sa suđenjem

Šezdesetpetogodišnja žena iz grada Foshana u provinciji Guangdong je bila uhapšena 17. marta 2020. godine zbog svoje vjere u Falun Gong. Kćerki gospođe Li Yanqun je bilo potrebno više od dva mjeseca da otkrije da je poslana u Narodnu bolnicu Foshan broj 3, poznatu duševnu bolnicu u regionu.

Kćerka gospođe Li je dopisniku Minghui kazala da je otišla u majčin dom 18. marta, i ondje na vratima pronašla komad policijske trake. Za ulazak je iskoristila svoj rezervni ključ i pronašla mjesto u velikom neredu. Odmah je znala da je njena majka ponovo uhapšena jer se odbila odreći Falun Gonga.

Dok je tragala za majkom, kćerka gospođe Li ju je tražila u dvije lokalne policijske stanice i dva lokalna pritvorska centra, ali joj niko nije otkrio tačno mjesto pritvora njene majke.

Mlađa žena je angažovala dva različita advokata, ali ni advokati nisu imali sreće sa sastancima u dva pritvorska centra, koji su demantovali da je gđa Li u njihovom pritvoru. Nakon što su advokati ponovili svoje zahtjeve, vlasti su konačno otkrile da je gospođa Li trenutno smještena u duševnu bolnicu, ali su joj ipak uskratili porodične posjete.

Dok je 27. maja ispitivala status predmeta gospođe Li u tužilaštvu u okrugu Chancheng, njena kćerka je otkrila da je tužilac prihvatio slučaja od 29. aprila dostavljen od strane policije. Kći je kasnije saznala da je tužilac optužio gospođu Li 5. juna 2020. godine i slučaj nakon toga proslijedio lokalnom sudu. Gospođa Li se sada suočava sa suđenjem zbog svoje vjere.

Još jedna praktikantica, gđa Deng Meizhen (stara 78 godina) je, 17. marta, uhapšena u domu gospođe Li.

Policijsko nasilje tokom hapšenja

Policija razbila zube sedamdesetrogodišnjaku

Zbog širenja informacija o obavještenju koje je izdao kineski Biro za izdavaštvo, (https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/28/164447.html) u kojem se kaže da je ukinuta zabrana objavljivanja Falun Gong knjiga, gosp. Cheng Defu, sedamdesetrogodišnji je čovjek iz Chongqinga, bio uhapšen je 7. marta 2020. godine.

Grupa je policajaca provalila u kuću gospodina Chenga. Kad ih je gospodin Cheng pokušao zaustaviti, jedan ga je policajac u civilnoj odjeći pritisnuo na pod i vezao lisicama. Također je udario gospodina Chenga u lice. Ni jedan policajac nije pokazao lične karte ili nalog za pretres njegovog doma. Zaplijenjeno mu je 3.300 yuana u gotovini, računar, medija player, četiri primjerka gornjeg saopštenja, pa čak i lupu.

U policijskoj stanici policija je vezala gospodina Chenga u metalnu stolicu za ispitivanje i ispitivala ga zašto je razgovarao s osobama stambenog odbora o gore navedenom saopštenju.

Kad je gospodin Cheng otišao u toalet, isti policajac u civilu koji ga je tukao u njegovoj kući ga je opet udario u lice. Nakon toga su mu ispala dva zuba.

Taj je policajac gazio i po Falun Gong knjigama i sjeo na fotografiju osnivača Falun Gonga koja je zaplijenjena iz kuće gospodina Chenga.

Šest je praktikanata Falun Gonga iz Heilongjianga uhapšeno jer su tražili oslobađanje kolege praktikanta

Šest je praktikanta Falun Gonga iz grada Harbia u provinciji Heilongjiang uhapšeno jer su tražili puštanja na slobodu jednog lokalnog praktikanata koji je bio pritvoren zbog distribucije informacija o svojoj vjeri. Petorici od šestero praktikanata je određen desetodnevni pritvor.

Gospođa Zhang Jun (stara 67 godina) je otišla u susjedni grad Xinglong da u večernjim satima 9. aprila 2020. godine distribuira informativne materijale o Falun Gongu. Slijedio ju je dežurni policajac, a potom je prijavio u gradsku policijsku stanicu Xinglong.

Yang Chunlai, šef policijske stanice, je svojim službenicima naredio da po gradu traže gospođu Zhang. Uhapsili su je i zaplijenili njen automobil.

Porodica gospođe Zhang i šestorica praktikanta Falun Gonga su sljedećeg popodneva otišli u policijsku stanicu i tražili njeno oslobađanje. Iako je policija pristala pustiti gospođu Zhang, uhapsili su ostalih šest praktikanata i zaplijenili im minivan koji su posudili od prijatelja. Policija je pretresla kombi i ondje pronašla neke Falun Gong materijale.

Policija je udarila vozača, gospodina Sun Tienonga, u lice tako snažno da mu se toliko zanesvijestilo da se srušio.

Kad je gospodin Li Yan pokušao spriječiti policiju da tuku gospodina Suna, službenici su ga odvukli u sobu bez nadzornih kamera i ondje pretukli. Stavili su mu lisice i oborili na zemlju. Jedan je policajac stao na njega i zavrnuo mu lice i glavu. Jedan ga je drugi policajac udario nogom u leđa.

Nakon što je jedan praktikant prezimena Zhang (nema veze s gđom Zhang Jun) bio pušten oko podneva, preostalih pet praktikanta, među kojima su bili gospodin Sun, gospodin Li, gđa Yu Shufan, gđa Gao Yabin i gđa Xu Shufeng , su ispitivani i verbalno zlostavljani od strane šefa policije Yanga.

Yang je zaprijetio praktikanti ma da više nikada ne smiju doći u grad Xinglong radi distribucije Falun Gong materijala. Također je prijetio da će i djeca i unuci praktikanta biti umiješani i kažnjeni ako međunarodnoj zajednici dojave za ovaj slučaj ili objave telefonske brojeve službenika putem interneta (mnogi praktikanti izvan Kine zovu policiju i mole ih da ne sudjeluju u progon).

Policija je te večeri odredila desetodnevni pritvor za petoricu praktikanta. Budući da je drugi val pandemije koronavirusa bio u porastu u regiji, praktikantima je naređeno da vrijeme odsluže kod kuće. Sutradan je izvršen pretres doma gđe Yu.

Policija je odbila vratiti dva oduzeta automobila gospođi Zhang i gospodinu Sun. Kada je prijatelj i vlasnik minivana, gospodin Sun otišao, u policijsku stanicu da traži povratak vozila, i sam je bio uhapšen, iako ne prakticira Falun Gong.

Devet je praktikanata Falun Gonga uhapšeno zbog privatnog okupljanja - jedan od njih je ispitivan skoro 30 sati uprkos njegovim zdravstvenim problemima

Devet je stanovnika okruga Lu, u provinciji Sechuan, policija zaustavila dok su išli kući 30. aprila 2020. godine, nakon što su zajedno učili Falun Gong učenja. Policija je u njih uperila puške i zaprijetila da će pucati ako se ne zaustave.

Četvorica su praktikanata Falun Gonga odvedena u policijsku upravu okruga Lu, a ostalih pet u policijsku stanicu Qifeng. Svi su preko noći ispitivani o tome ko je organizovao okupljanje. Policija ih je također pretražila i oduzela im materijale povezane sa Falun Gongom koje su imali sa sobom.

Sedam je praktikanta pušteno na slobodu. Druga dvojica praktikanta, gospodin Yi Qunren i gosp. Wang Xianshu, su ostali u kaznenom pritvoru u pritvorskom centru Naxi, u vrijeme pisanja ovoga članka. Njihova obavještenja o pritvaranju nije potpisao odgovorni službenik a u njima se navodi da su praktikanti optuženi za „podrivanje sprovođenja zakona“, standardni izgovor koji se koristi za kriminalizaciju Falun Gong praktikanata.

Gospođa Yin Minghui (stara 85 godina) je saslušavana cijelu noći u policijskoj stanici Qifeng. Policija ju je prisilila da potpiše zapisnike o ispitivanju, koji nije pročitala. Također su odbili da joj daju kopiju zapisnika kad ga je zatražila. Gospođa Yin puštena je oko 5 sati ujutro.

Sljedećeg dana policija je došla u njen doma i primorala je da potpiše još dokumenata, bez objašnjenja o čemu se radi. Gospođa Yin je na nekim stranicama primijetila fotografije praktikanta.

Druga praktikantica, gospođa Wen, je dovedena u bolnicu iz policijske stanice okruga Lu na fizički pregled. Ljekari su joj uzeli krv, uzorak urina i uzeli bris iz nosa. Izmjerili su joj i krvni pritisak, temperaturu i rad srca, i snimili magnetnu rezonancu (MRI).

Znajući da komunistički režim decenijama vrši žetvu organa od živih Falun Gong praktikanata, gospođa Wen se bila jako uplašila nakon što je prošla tako opsežno ispitivanje. Krvni pritisak joj je bio veći od 200 mmHg, a tjelesna temperatura porasla na 39 ° C. Lice joj je poblijedilo, a stopala natekla.

Tokom ispitivanja, gđa Wen stalno je govorila policiji da osjeća vrtoglavica i da ima snažne bolove i stezanje u grudima. Uprkos što je imperativno zahtijevala da ide kući, policija ju je ispitivala do ranog jutra i optuživala da simulira svoje stanje.

Nakon gotovo 30 sati neprekidnog ispitivanja, gđa Wen puštena je uz kauciju, sutradan oko 17 časova.

Na meti jer su govorili istinu

Profesorica u penziji koja se sumnjiči da je distribuirala informacije o njenoj vjeri je sedmicama neprekidno nadzirana

Sedamdesetogodišnja žena iz grada Lanzhou u provinciji Gansu je sedmicama praćena u periodu od kraja februara do marta 2020. godine zbog njene vjere u Falun Gong.

Policajci su 25. februara 2020. godine provalili u dom gospođe Wang Chunhua, umirovljene profesorice na Sjeverozapadnom građanskom univerzitetu, prevarivši je da povjeruje da samo vrše popis stanovništva.

Policajci su tvrdili da su primijetili mnogo materijala koji se odnose na Falun Gong kako vise na vratima ljudi u susjedstvu i da su posumnjali da ih je gospođa Wang postavila. Bez naloga za pretres, pretresli su joj dom i oduzeli joj računar, štampač, Falun Gong knjige i nešto srodnih materijala.

Gospođa Wang je pokušala policajcima objasniti činjenice o Falun Gongu, ali je oni nisu slušali. Mladi policajac u tridesetim godinama života joj je odgovorio da je Komunistička partija Kine najbolja i da ne vjeruje da će dobiti karmičku odmazdu zbog sudjelovanja u progonu.

Isti joj je policajac na silu uzeo otiske prstiju, otiske dlana i uzorak krvi gospođe Wang. Prije nego što je maltretirao gospođu Wang, maltretirao je i nekoliko drugih praktikanata koji žive u ovom kvartu.

Prije odlaska policija je naredila gospođi Wang da potpiše zapisnik o ispitivanju. Ona je to odbila.

Jedan se policajac vratio u njenu kuću 27. februara i tražio da potpiše zapisnik o ispitivanju ili će se suočiti s pet dana pritvora. Gospođa Wang je odbila da mu otvori vrata.

Policajci su je maltretirali još nekoliko puta između 29. februara i 20. marta 2020. godine. Gđa. Wang je primijetila da ljudi svakodnevno dežuraju ispred njenog stambenog objekta kako bi je pratili u tom periodu.

Nastavnik u osnovnoj školi pritvoren zato što je sa svojim učenicima razgovarao o krvavoj istoriji Komunističke partije

Nastavnik u osnovnoj školi je bio pritvoren 40 dana nakon što je bio prijavljen da sa svojim učenicima govori o istoriji Kineske komunističke partije koja je puna prevara i ubijanja.

Gospodin Fu Qilong iz grada Changchun u provinciji Jilin je sa svojim učenicima razgovarao o necenzursanim informacijama o komunističkom režimu tokom jednog predavanja u novembru mjesecu 2019. godine. Pozvao je studente da istupe iz omladinskih organizacija KPK i razvijaju samostalno mišljenje, radije nego da postane žrtva njene propagandne indoktrinacije. Neki su učenici kazali da žele napustiti Omladinsku ligu u koju su se učlanili.

Dvije nedelje kasnije, neki su roditelji učenika za to saznali i prijavili gospodina Fu školi i lokalnom birou za obrazovanje. Također su mu prijetili da će ga poslati u zatvor, posebno zato što su znali da prakticira Falun Gong.

Gospodinu Fu je naređeno da prekine sa držanjem časove i da u mjesecu decembru ostane kod kuće. Neki su roditelji od njega zahtijevali da napiše spisak imena učenika koji su napustili Omladinsku ligu, ali je on to odbio napisati.

Školsko rukovodstvo ga je također prevarilo tako da je pomislio da ide u školu da sa njima razgovara, no ondje ga je dočekao bivši čuvara radnog logora koji je pokušao da mu ispere mozak.

Dok su učenici, 6. januara 2020. godine, još bili na zimskom raspustu, škola im je naredila da se vrate na nastavu kako bi dobili određeno pravno obrazovanje. Pokazalo se da su ovi časovi posebno upriličeni za policajace iz policijske uprave Kuancheng radi ispitivanja učenika.

Policija je 8. januara, provalila u dom gospodina Fua i zaplijenila njegove Falun Gong knjige, računar i printer. Odveden je u policijsku stanicu Mengjiaqiao i ondje saslušan. Odbio je da odgovori na pitanja policije i nije želio da potpiše bilo kakve unaprijed pripremljene dokumente.

Gospodin Fu je u pritvoru bio zadržan deset dana. Čuvari su ga pokušali prevariti da potpiše izjavu kojom obećava da će se odreći Falun Gonga. Odbio je to učiniti.

U narednih desetak dana policija je njegov slučaj predala tužilaštvu, koje je odbio da ga prihvati.

Policija ga je, 18. januara, pokušala prisiliti da prizna neka izmišljena krivična djela ali on ponovo nije pristao. Primljen je u pritvorski centar broj 1. u gradu Changchun i zadržan je 30 dana. Policija je u ovom periodu njegov slučaj ponovo predala tužilaštvu, ali slučaj ponovo nije prihvaćen.

Gospodin Fu je pušten uz kauciju 18. februara 2020. godine.

Uticaj na sredstva za život

Porodici iz Guizhoua koja se bavila poslom pranja automobila je bila prisiljena da stane sa poslom

Gospođa Xia Weixian i njen suprug iz grada Guiyanga u provinciji Guizhou, su se bavili poslom pranja automobila kako bi izdržali svoju porodicu, uključujući njihovo dvoje djece i njene roditelje.

Nakon što su vlasti u Guizhou pokrenule kampanju „Nula praktikanata“ kojom su ciljali na lokalne praktikante, policija je oko 20. maja prišla gospođi Xia i pokušala je natjerati da potpiše izjave da se odriče Falun Gonga. Kad je gospođa Xia to odbila, policija je naredila njenoj porodici da prekinu sa poslom ili će im porušiti autopraonicu.

Ne mogavši podnijeti pritisak od progon, suprug gđe Xia je krajem maja podnio dokumente za razvod. Kad je gospođa Xia rekla seoskom sekretaru da je spremna odreći se kuće i nakon razvoda preseliti se u roditeljsku kuću, seoski je sekretar odbio odobriti njihov razvod tvrdeći da je neće moći nadzirati ako ona ode iz sela.

Žena iz Jiangxija je otpuštena i lišena penzije nakon što je odslužila dvije godine

Nakon što je jedva preživjela dvogodišnju zatvorsku kaznu na koju je osuđena zbog svoje vjere u Falun Gong, gospođa Liu Yongying se gotovo kolabirala otkrivši da ju je škola otpustila, i da joj je penzija ukinuta.

Gđa Liu Yongying prije progona

Gđa Liu Yongying nakon što je dvije godine teško trpjela zlostavljanje

Gospođa Liu (stara 57 godina) je bila viši predavač u Jiangxi školi civilne uprave u gradu Nanchangu u provinciji Jiangxi. Uhapšena je 3. aprila 2018. godine i osuđena na dvije godine zatvora i novčanu kaznu u iznosu od 5.000 yuana u oktobru 2018. godine.

Kad je gospođa Liu konačno bila puštena 3. aprila 2020. godine, sin je gotovo nije mogao prepoznati - bila je iscrpljena i izgledala je neuredno. Također je izgubila mnogo zuba.

Po povratku kući, suprug gđe Liu joj je rekao da je Biro 610 prisilio njenu školu da je otpusti u maju mjesecu 2018. godine, samo mjesec dana nakon hapšenja. Školski čelnici su također bili primorani držati govore samokritike pred čitavom školom a bio je i uskraćen godišnji bonus svim zaposlenim u školi. Oni su također bili primorani da se odreknu Falun Gonga i obećaju da će se distancirati od njega.

Gospođa Liu je sredinom aprila 2020. godine otišla je u pokrajinski ured za socijalno osiguranje (SSO) kako bi podnijela zahtjev za primanje penzije, jer je u septembru 2018. godine ispunila uslove za starosnu penziju. Službenica joj je rekla da ne mogu naći njen profila u sistemu i tražila da se posavjetuje s njenim lokalnim biroom za socijalno osiguranje.

Njezin joj je lokalni SSO rekao da njena škola nije učestvovala u programu socijalnog osiguranja sve do 2014. godine, kada se dogodila velika reforma socijalnog osiguranja. Njena je škola, međutim, prestala plaćati doprinose na njen račun nakon hapšenja 2018. godine. Kao takva, imala je samo oko 3,5 godine plaćenih doprinosa, dok je po reformi potrebno najmanje 15 godina plaćenih doprinosa prije nego što neko stekne uslove za penziju.

Osoblje SSO-a je kazalo gospođi Liu da će, ukoliko želi primati penziju kroz program socijalnog osiguranja, morati nadoknaditi propušteni doprinos od 11,5 godina. Ako odluči plaćati doprinos na godišnjem nivou, mora sačekati do 2031. godine, kada će imati blizu 70 godina, da bi stekla uslove za penziju. Ili može platiti preostale potrebne doprinose od 120.000 yuana u jednom paušalnom iznosu kako bi od sada primala mjesečnu penziju od 1.000 yuana.

Povezani izvještaji:

U prvoj polovini 2020. godine 139 Falun Gong praktikanata je osuđeno na zatvoru zbog svoje vjere

U maju 2020. u Kini se na meti vjerskog progona našlo 938 praktikanta Falun Gonga(https://bs.minghui.org/articles/4684)

Od januara do maja ove godine 107 Falun Gong praktikanata osuđeno zbog svoje vjere

U aprilu 2020. godine na meti progona se zbog svoje vjere našlo 1.178 praktikanta Falun Gonga

Između januara i aprila 2020. godine 89 praktikanata Falun Gonga je osuđeno zbog svoje vjere

U martu mjesecu 2020. godine 747 Falun Gong praktikanata je bilo progonjeno zbog svoje vjere

Za vrijeme totalne karantene zbog koronavirusa, u Kini su zbog svoje vjere osuđena 33 Falun Gong praktikanta

Progon Falun Gonga u Kini nastavljen uprkos pandemiji koronavirusa

U januaru 2020. na meti progona se našla 194 Falun Gong praktikanata

Sudovi kineskog komunističkog režima u vrijeme eksplozije koronavirusa osudili 193 praktikanta Falun Gonga