Falun Dafa Minghui.org

Francuska: Izvještaj Ministarstva oružanih snaga naglašava progon Falun Gonga od strane KPK

(Minghui.org)

Institut za strateška istraživanja Francuske vojne škole (IRSEM), organizacija pri Ministarstvu oružanih snaga Francuske, je 20. septembra objavio izvještaj pod nazivom „Operacije kineskog uticaja“ (Les Operations d’influence chinoises).

Dostupan na web stranici ove organizacije (https://www.irsem.fr/), izvještaj na 646 stranica ilustruje kako Komunistička partija Kine (KPK) utiče i kako se infiltrira u druge vlade kroz partijsku organizaciju, kinesku vladu, kinesku vojsku i preduzeća u vlasništvu države, kao i kroz privatna preduzeća. Citiranjem informacija iz članaka, video zapisa i društvenih medija, izvještaj otkriva sveobuhvatni okvir „Ujedinjene fronte“ KPK za kontrolu drugih preko prekomorskih Kineza, medija, diplomatije, ekonomije, politike, obrazovanja, trusta mozgova, kulture itd. S jedne strane, KPK mami druge tako što „projektuje pozitivnu sliku o sebi u svijetu, da izazove divljenje“; s druge strane, „Peking je pojačao infiltraciju i prisilu: njegove operacije uticaja su se znatno učvrstile posljednjih godina“ kako bi pogurala komunističku agendu.

U ovom izvještaju postoji 79 mjesta koja pokrivaju progon Falun Gonga od strane KPK, sistema meditacije zasnovanog na principima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. Osim toga, u uvodu izvještaja se naglašava da je njegov predmet KPK, a ne na Kina ili kineski narod. Postoji razlika između ova dva.

Izvještaj je, 20. septembra, objavio Francuski institut za strateško istraživanje (IRSEM).

Ovaj izvještaj uključuje i konkretne primjere kako je KPK kupila kineske medije u inostranstvu i kineske organizacije radi širenja lažnih informacija koje demoniziraju Falun Gong i izazivaju mržnju. Štaviše, KPK prijeti i zastrašuje Falun Gong praktikante preko Kineskog udruženja studenata i profesora (CSSA, mreže organizacija pod kineskom diplomacijom i konzulatima u različitim zemljama), pojedinačnih kineskih studenata koji studiraju u inostranstvu i članova Fifty-Cent (koji su prije bili plaćeni 50 centi po postu koji veliča KPK).

Izvještaj je prikupio opsežne informacije uz temeljitu analizu režima KPK, što je rijetko u službenim dokumentima francuske vlade. Ovdje bismo htjeli navesti neke sadržaje vezane za represiju nad Falun Gongom.

Biro 610

Prema izvještaju, Falun Gong je duhovni sistem koji poboljšava i um i tijelo. Postao je popularan u Kini sa desetinama miliona sljedbenika. Zatim je najviši vođa KPK Jiang Zemin u ovoj praksi vidio prijetnju jer KPK ne dopušta postojanje bilo kojeg entiteta van njene kontrole.

Kao rezultat toga, pokrenut je Biro 610. Sa agentima unutar i izvan Kine, ova agencija koja se nalazi iznad zakona preduzima globalne mjere u pokušaju da iskorijeni Falun Gong.

Plaćanje publikacija za klevetanje Falun Gonga

Izvještaj ukazuje da KPK plaća medijima u drugim zemljama da objavljuju članke koji kleveću Falun Gong. Time se stvara zabluda da takvi negativni stavovi o Falun Gongu potiču od „treće strane“, pa su stoga i „vjerodostojniji“.

Na primjer, jedan agent je u aprilu 2020. godine dao glavnim urednicima brojnih argentinskih medija po 20.000 pesosa (oko 200 eura) za objavljivanje članka protiv Falun Gonga napisanom na „lošem španskom jeziku“. Među ovim odabranim medijima su bili El Cronista Comercial, Diario Popular i internetska platforma Infobae. Ovaj članak je sadržavao veliku količinu lažnih informacija o Falun Gongu i trebao je poslužiti da uništi ugled Falun Gonga. Također je sadržavao i glasine koje KPK često koristi za klevetu i demonizaciju Falun Gonga. Drugim riječima, širio je poruku od KPK preko inostranih medija.

Ovaj incident je otkriven jer je jedan urednik, kojeg je agent kontaktirao, pomislio da bi trebao kontaktirati kolegu - Falun Gong praktikanta - u vezi s tim. Informativni Falun Dafa centar i Epoch Times su dobili primjerak ovog članka. Kasnije je ovaj agent priznao da je radio za "Kineze" po ovom pitanju.

Slanje e-mail poruka s lažnih identiteta

Kako bi dodatno lažno optužili Falun Gong, neki su "jurišnici" slali ponižavajuće e-mail poruke, u ime Falun Gong praktikanata, ministrima i parlamentarcima u Kanadi i drugim zemljama.

Jedan član Kanadskog Falun Dafa udruženja je rekao da postoje dokazi da su agenti KPK "sistematski" i "više puta" slali takve e-mail poruke službenicima na svim nivoima u svim zemljama kako bi potkopali ugled Falun Gonga. IP adrese nekih od ovih e-mail poruka su bile iz Kine.

Uloga CSSA

Mnogi kineski studenti koji studiraju u inostranstvu su pod pritiskom CSSA, koji im je često nalagao da rade određene stvari, a neke ne. Na primjer, jedan student sa Univerziteta u Ottawi je primio prijeteći email od CSSA. “Na osnovu svjedočenja drugih studenata i istrage službenika CSSA, ti si i dalje Falun Gong praktikant. Bolje bi bilo da paziš na sebe", pisalo je u poruci.

Slična se stvar dogodila i na Univerzitetu u Calgaryju. Neki članovi CSSA su primili e-mail poruku od nekoga ko je tvrdio da je agent KPK. E-mail poruka ih je odgovarala da pogledaju film koji je u kampusu prikazivao klub Prijatelji Falun Gonga. "U suprotnom, tvoje ime i fotografija će bit prijavljeni centralnim vlastima (KPK)", piše u e-mail poruci.

Analiza jezika koji CSSA koristi u komunikacijama ukazuje na to da ova organizacija funkcioniše kao portparol KPK. CSSA sa Univerziteta u Torontu je vršila pritisak na grad 2004. godine da povuče priznavanje "Dana Falun Dafa". Naredne je godine CSSA sa Univerziteta u Ottawi ometao prijavu NTD za lokalnu TV stanicu. Pismo CSSA je sadržavalo fraze koje su bile potpuno iste kao one koje su koristili prekomorski ambasadori KPK.

Prije četiri godine, predsjednik CSSA na Australijskom nacionalnom univerzitetu u Canberri je u apoteci u kampusu vidio novine Epoch Times koje su se mogle besplatno uzeti i upitao ko je dao dozvolu za to. Predsjednik je bio uporan sve dok apoteka nije odbacila novine.

Mnogo je primjera ove vrste. Čini se da neki kineski studenti u inostranstvu smatraju da posjeduju sve privilegije u kampusu. Znali su da se škole na njih finansijski oslanjaju i koristili su to kao polugu. Njihovo ponašanje također podržavaju i ohrabruju kineske vlasti.

Najveća transnacionalna represija

U izvještaju se kaže da je prvi cilj KPK ušutkati prekomorske Kineze, uključujući disidente različitih mišljenja i one koji su odrasli u slobodnom svijetu. Glavne mete su manjine i određene vjerske grupe, uključujući Tibetance, Ujgure, stanovnike Unutrašnje Mongole i praktikante Falun Gonga. Na meti su i disidenti sa Tajvana i zagovornici demokratije (poput stanovnika Hong Konga 2019. godine), advokati za ljudska prava, novinari koji izvještavaju o ljudskim pravima i bivši zvaničnici koje KPK traži zbog "korupcije". Ovu su masovnu kampanju KPK, organizacije za ljudska prava opisale kao najsofisticiraniju, najveću i najobuhvatniju globalnu represiju.

U smislu provođenja svog cilja, KPK prati ove organizacije i pojedince bez obzira na njihovu nacionalnost - sve dok su kineskog porijekla. Taktike se kreću od prikupljanja informacija, infiltracije, suzbijanja, prijetnji, zastrašivanja, uznemiravanja, pa čak i direktnog nasilja. Ona povremeno prisiljava lokalne vlasti čak i da hapse i izručuju pojedince. Najnoviji takvi slučajevi su se dogodili u Indiji, Tajlandu, Srbiji, Maleziji, Egiptu, Kazahstanu, UAE, Turskoj, Nepalu i drugdje.

Cenzura i kontrola kineskih medija u inostranstvu

Poznato je da Peking kontroliše kineske medije na globalnom planu, uključujući i Sjevernu Ameriku. U stvari, gotovo svi kineski mediji u Kanadi su pod kontrolom KPK. Izuzetak su samo Epoch Times i NTD Televizija, dva popularna nezavisna medija. Kada su njihovi reporteri namjeravali 2005. godine otići u Kinu da bi izvještavali o putovanju kanadskog premijera, vize su im prvo bile izdane, a zatim povućene.

Osim kineskih vlasti, čak i kanadski zvaničnici ponekad ograničavaju ova dva medija kako bi izbjegli odmazdu Pekinga. Na primjer, kada je bivši kineski predsjednik Hu Jintao posjetio Ottawu 2005. godine, ova dva medija nisu mogla dobiti dozvole za praćenje popratnih događaja. Ista stvar se dogodila kada je Hu ponovo posjetio Ottawu 2010. godine.

Da bi stavili pod kontrolu prekomorske kineske medije, dva primarna alata KPK su mrkva (kojom potiču autocenzuru u novinskim medijima u zamjenu za finansijske beneficije) i štap (prijetnja i uznemiravanje rodbine novinara u Kini). Osim toga, KPK je također pokušala staviti pod kontrolu i obučiti ove izvještače pričama KPK. Na primjer, pod organizacijom lokalne Jedinstvene Fronte KPK, u Vancouveru je 2014. godine pokrenuta organizacija „International New Media Cooperation „ kako bi ujedinila sve kineske medije koji podržavaju KPK u Sjevernoj Americi.

Infiltracija kroz Konfucijev institut

Još jedna od finansijskih poluga KPK je Konfucijev institut. Salvatore Babones, vanredni profesor sa Univerziteta u Sydneyu, kaže da uticaj Konfucijevog instituta nije ograničen samo na njegovu propagandu, već uključuje i uticaj na administraciju fakulteta. Preciznije, Peking ima ključ za otvaranje vrata - finansiranje, nastavnike, plate i opremu. Može čak ponuditi zgradu ili jezički centar za fakultet koji je pod finansijskim pritiskom. Mnogi fakulteti teško odbijaju takve ponude. Zauzvrat, postaju ovisni o Pekingu, što kasnije rezultira poslušnošću.

Nakon toga, Peking bi uticao na donošenje odluka ovih fakulteta. To bi se čak moglo proširiti na neke istraživačke projekte (kao što je ograničavanje studija o Tibetu, Tajvanu ili strateško okončanje utjecaja KPK), ograničavanje slobode govora i uvjerenja (posebno Falun Gonga) članova osoblja, koje gostujuće predavače pozivati, i stav fakulteta o KPK. Sve bi to na kraju dovelo do autocenzure.

Zatvaranje Konfucijevog instituta u Lyonu

Izvještaj kaže da u Francuskoj postoji još 18 Konfucijevih instituta, ali su neki zatvoreni. Jedan primjer je Konfucijev institut na Univerzitetu Jean Moulin u Lyon 3., koji je bio osnovan 2009. godine na prijedlog Univerziteta Sun Yat-sen u provinciji Guangdong, Kina.

No, nakon što je 2012. imenovan novi direktor, odnosi između ove dvije strane su se pogoršali. Gregory Lee, profesor sa univerziteta, je rekao da je novi direktor doveo u pitanje nastavni plan i program i insistirao na dubljem prodiranju na univerzitet sa Konfucijevim institutom, uključujući i da mu se dopusti da izdaje diplome. Lee je rekao da bi to narušilo akademsku slobodu, kao i duh i politiku visokog obrazovanja u Francuskoj.

Na kraju, Hanban (sjedište Konfucijevog Instituta) je otišao i dalje i zaustavio godišnje donacije, a da ga o tome nije obavijestio. Nakon neuspjelih pregovora, Lee je odlučio zatvoriti ovu ustanovu u septembru mjesecu 2013. godine.

Incident na Univerzitetu Libre de Bruxelles u Belgiji

Jonathan Manthorpe, kanadski kolumnist i stručnjak za Kinu, smatra da su Konfucijevi instituti uglavnom oruđe za propagandne i špijunske aktivnosti KPK, iako su često uređeni kao program kulturne razmjene. Li Changchun, stalni član Politbiroa KPK, je također priznao da su instituti vitalna komponenta prekomorske propagande KPK. U stvarnosti, oni služe kao špijunsko središte kineskih ambasada i konzulata, za kontrolu studenata, prikupljanje informacija od takozvanih „neprijatelja“ i upućivanje prijetnji ljudima s različitim mišljenjima.

Jedan dobar primjer je Song Xinning, direktor Konfucijevog instituta na Université Libre de Bruxelles u Belgiji. Belgijska obavještajna služba je 2019. godine optužila Song za osmogodišnje špijunske aktivnosti. Dok je predavao kineski na institutu, Song je svoju titulu koristio kao paravan za regrutiranje pripadnika za kineske obavještajne službe.

Rezultat je bio da je Song protjeran i da mu je zabranjen ulazak u Schengen zonu (koalicija za kontrolu granica koju je formiralo 26 evropskih zemalja) na 8 godina. Osim toga, i ovaj Konfucijev institut je također zatvoren.

Odbijanje produženje vize za diplomatu zbog progona Falun Gonga

Kanadska vlada je 2006. godine odbila zahtjev za produženje vize za Wang Pengfeija, drugog sekretara Biroa za obrazovanje kineske ambasade u Ottawi. Wang je također bio zamoljen da napusti Kanadu.

To se dogodilo jer je Wangov rad u Birou za obrazovanje uključivao prikupljanje informacija o Falun Gong praktikantima u Kanadi i miješanje u njihova zakonska prava.

Na primjer, Wang je radio u saradnji sa CSSA na više od 20 kanadskih fakulteta kako bi klevetao Falun Gong. Shenzhou Xueren (Kineski profesori u inostranstvu), časopis kineskih vlasti, je jednom 2004. godine objavio članak u kojem se hvali "odličan" učinak predsjednika CSSA u podružnici Pekinškog univerziteta u Montrealu, posebno njegova taktika i "hrabrost" pokazana protiv Falun Gonga.

Mobilizacija učenika

Prema izvještaju IRSEM, oko 50 kineskih studenata u Kanadi koji su dobili stipendije od kineske vlade je bilo pozvano u ambasadu u Ottawi prije Huove posjete 2010. godine. Liu Shaohua, prvi sekretar Biora za obrazovanje, je održao govor o svojim planovima za organizaciju dobrodošlice Huu. Osim ljudi iz Ontarija, ambasada je pozvala i oko 3.000 ljudi iz Quebeca i pokrila sve njihove troškove, poput hotela, hrane, putnih troškova, pa čak i odjeće. Svjedoci su rekli da je svaki od prisutnih primio 50 kanadskih dolara nadoknade.

Tokom sastanka u Birou za obrazovanje, Liu je ovo opisao kao "bitku" za odbranu "ugleda domovine". Zatražio je od studenata da pobijede Falun Gong praktikante, tibetanske "separatiste" i ujgurske "separatiste" koji su "okupirali" Capitol Hill.

Kao poticaj, Liu je podsjetio da je sve troškove pokrila ambasada, čak i za studente koji nisu dobili stipendije od kineske vlade. Također je rekao studentima da ovaj razgovor smatraju "povjerljivim". Kada je Hu došao u posjetu Ottawi 2005. godine, zvaničnici KPK su bili ogorčeni jer su "neprijatelji bili zauzeli" glavna mjesta. Zato je Liu ovoga puta očekivao veliki prizor dobrodošlice od pojedinaca, pristalica KPK. Ako bi neko studente pitao zašto su ovdje došli „dobrovoljno“, trebali bi odgovoriti: „Ovdje smo da poželimo dobrodošlicu Huu. Živjelo kinesko-kanadsko prijateljstvo!”

Istog dana, Zhang Baojun iz Biroa za obrazovanje u kineskom konzulatu u Torontu je također poslao e-mail poruku studentima sa sličnim sadržajem. Podsjetio je studente da "rade zajedno i djeluju kako je planirano". Za one koji su primili stipendije od kineske vlade, svako ko nije mogao prisustvovati mora dati obrazloženje za svoj izostanak.

Miješanje kineskih useljenika i prekomorskih Kineza

U izvještaju se također dodaje da je KPK nastojala zamagliti razliku između stranih državljana kineskog porijekla i kineskih državljana koji žive van Kine. Time KPK želi privući više ljudi da rade u njeno ime kroz strategiju Ujedinjene fronte.

U stvari, mnogi od ovih ljudi su pobjegli iz Kine nakon masakra na Trgu Tiananmen 1989. godine, i dolaze iz Hong Konga ili Tajvana ili su ranije emigrirali u inostranstvo. Neki od njih možda nemaju mnogo veze s kineskim jezikom ili kineskom kulturom.

Ipak, KPK je pokušala uspostaviti zajednicu ili gigantsku mrežu "Kineza" koji žive u inozemstvu, ali koji služe režimu.

Svi članci, grafike i sadržaji objavljeni na Minghui.org su zaštićeni autorskim pravima. Nekomercijalno umnožavanje je dozvoljeno, ali zahtijeva dodavanje naslova članka i vezu do izvornog članka.